SVARĪGI ZINĀT

AS “Olainfarm” akcijas pamet NASDAQ Riga biržu.

Šobrīd notiek obligātā akciju atpirkšana.

Vienas akcijas cena ir noteikta 9,26 EUR.

Obligātā akciju atpirkšana noslēgsies 2021. gada 7. decembrī.

Saskaņā ar 2021. gada 14. oktobrī AS “Olainfarm” ārkārtas akcionāru pilnsapulcē ar akcionāru balsu vairākumu pieņemto lēmumu AS “Olainfarm” akcijas tiek izslēgtas no regulētā tirgus, un uzņēmuma akciju tirdzniecība NASDAQ Riga biržā vairs nenotiks.

Lai nodrošinātu iespēju AS “Olainfarm” akcionāriem par akcijām saņemt to patieso vērtību, šobrīd notiek obligātā AS “Olainfarm” akciju atpirkšana. Pamatojoties uz Finanšu instrumentu tirgus likumu, vienas akcijas cena obligātajā akciju atpirkumā ir noteikta 9,26 EUR.

Lai īstenotu savas tiesības piedalīties obligātajā AS “Olainfarm” akciju atpirkšanā, nepieciešams vērsties pie sava vērtspapīru turētāja un iesniegt rīkojumu pārdot akcijas. Savā īpašumā esošo akciju skaitu varat noskaidrot pie vērtspapīru turētāja.

Brīdinām, ka obligātā akciju atpirkšana noslēgsies 2021. gada 7. decembrī. Pēc šī datuma neviens akcionāra rīkojums pārdot akcijas obligātajā akciju atpirkumā netiks pieņemts.

Obligātā akciju atpirkšana norit saskaņā ar Latvijas Republikas Finanšu instrumentu tirgus likuma normām, un to uzrauga Finanšu un kapitāla tirgus komisija.

Kā pieteikties paša spēkiem?

Biežāk uzdotie jautājumi

Kāpēc notiek akciju atpirkšana?
Akciju atpirkšana notiek, jo 14.10.2021. AS “Olainfarm” akcionāru pilnsapulcē akcionāru vairākums nobalsoja PAR uzņēmuma akciju izslēgšanu no biržas.
Kur es varu noskaidrot manā rīcībā esošo akciju skaitu un summu, kuru saņemšu par akcijām?
Informāciju par to, cik akciju ir jūsu īpašumā, varat noskaidrot pie sava vērtspapīru turētāja – bankas vai brokeru sabiedrības, kurā ir atvērts vērtspapīru konts.
Lai noskaidrotu naudas summu, kuru varat saņemt par akcijām, akciju skaits jāreizina ar vienas akcijas cenu – 9,26 eiro. Piemēram, ja vērstpapīru kontā ir 200 akciju, 200 x 9,26 = 1852 eiro. Tātad no akciju pārdošanas saņemamā summa ir 1852 eiro, atskaitot bankas komisiju, kas parasti nepārsniedz 10 eiro.
Es piedalījos AS “Olainfarm” privatizācijā un iegādājos akcijas par privatizācijas sertifikātiem, bet dokumentus pazaudēju. Vai es varu piedalīties akciju atpirkšanā?
Ja jums ir pazuduši dokumenti par akciju iegādi par privatizācijas sertifikātiem, jums ir jāvēršas Nasdaq CSD depozitārijā Vaļņu ielā 1, Rīgā (tālr. +37167212431), kur varēsiet noskaidrot, cik AS “Olainfarm” akciju jums pieder, un tad iesniegt akciju dereģistrācijas pieteikumu savā bankā un piedalīties akciju atpirkšanā.
Kā tiek noteikta vienas akcijas cena?
Akciju atpirkšanas cenu nosaka saskaņā ar likumā noteiktajām metodēm. Augstākā cena tiek apstiprināta kā akciju atpirkšanas cena. Cenas noteikšanu uzrauga Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK). Noteiktā AS “Olainfarm” akciju atpirkšanas cena ir 9,26 eiro par vienu akciju.
Vai akciju atpirkšanas cena paliks nemainīga?
Akciju atpirkšanas cena paliks nemainīga līdz akciju atpirkšanas perioda beigām un būs nemainīga visiem akcionāriem, proti, 9,26 eiro par katru akciju.
Kad notiek akciju atpirkšana?
Akciju atpirkšana notiek no 08.11.2021. līdz 07.12.2021. plkst. 16.00.
Kur vērsties, ja man akciju pārdošanas procesā nepieciešama palīdzība?
Ja jums rodas jautājumi par obligāto akciju atpirkšanu vai nepieciešama palīdzība, veicot akciju pārdošanu, aicinām pēc palīdzības vērsties savā bankā vai brokeru sabiedrībā, zvanot uz norādīto informatīvo tālruni.
Kāpēc man piedāvā pārdot akcijas?
Likums, kas regulē akciju tirdzniecību biržā, nosaka, ka akcionāriem, kuri balsoja par uzņēmuma akciju izslēgšanu no biržas, obligāti jāveic akciju atpirkšana no tiem akcionāriem, kuri bija pret vai nepiedalījās lēmuma pieņemšanā par biržas atstāšanu.
Kas man jādara, ja man nav vērtspapīru konta, bet AS “Olainfarm” akcijas pieder no privatizācijas laikiem?
Tādā gadījumā jums ir jāvēršas bankā, kurā jums ir norēķinu konts vai kurā jūs, piemēram, saņemat algu, pensiju vai pabalstu, un jāatver vērtspapīru konts. Tad jums jāpārved AS “Olainfarm” akcijas uz savu vērtspapīru kontu. Šo operāciju veiks banka pēc jūsu lūguma, iesniedzot akciju dereģistrācijas pieteikumu. Tiklīdz akcijas būs pārvestas uz jūsu vērtspapīru kontu, jūs varēsiet piedalīties akciju atpirkšanā.
Kas notiks, ja es nepārdošu savas akcijas?
Visi akcionāri, kuri nepārdos savas akcijas, turpinās būt AS “Olainfarm” akcionāri. Tiesa, kad uzņēmuma akcijas tiks izslēgtas no biržas, tās pārdot vai nopirkt būs ievērojami sarežģītāk. Akcionāriem pircējs sev piederošajām akcijām būs jāmeklē pašiem. Arī par darījuma un vienas akcijas cenu būs jāvienojas pašiem. Tāpat par katru darījumu būs pašu spēkiem jānoslēdz līgums, un akcijas būs jāreģistrē bankā vai uzņēmuma valdē. Arī ar līguma noformēšanu un darījuma kārtošanu saistītie izdevumi būs jāsedz pašiem akcionāriem.
Vai akciju atpirkšana notiek godīgi? Vai mani var apkrāpt vai atņemt naudu?
Obligāto akciju atpirkšanu regulē likums. Atļauju veikt akciju atpirkšanu dod Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) (https://www.fktk.lv/jaunumi/pazinojumi-medijiem/fktk-atlauj-as-ab-city-izteikt-as-olainfarm-obligato-akciju-atpirksanas-piedavajumu-2/). Pirms atļaujas došanas FKTK pārliecinās par piedāvātāja naudas līdzekļu pietiekamību atpirkuma veikšanai. Konkrētajā gadījumā piedāvātājs AS “AB CITY” ir noguldījis bankā naudas līdzekļus gandrīz 70 miljonu eiro apmērā, kurus varēs izmantot tikai akciju atpirkumam. FKTK veic atpirkšanas procesa uzraudzību. Visi norēķini par akcijām notiek tikai un vienīgi ar bankas, kurā jums ir atvērts konts, kā arī Centrālā vērtspapīru depozitārija starpniecību. Šis process ir absolūti drošs.
Kas notiks ar akciju cenu pēc atpirkšanas?
Kad uzņēmuma akcijas būs izslēgtas no biržas, akciju cenu, savstarpēji vienojoties, noteiks pircējs un pārdevējs. Parasti akciju cenas biržā ir augstākas nekā ārpus biržas neregulētajā tirgū, jo pircēju interese par akcijām, kuru nav biržā, ir ievērojami mazāka.
Kas man ir jādara, lai pārdotu akcijas?
Informāciju par to, kā pārdot akcijas, meklējiet šīs lapas sadaļā “Kā pieteikties paša spēkiem?”