Jaunumi

Akciju sabiedrības „Olainfarm” 2020.gada 24.janvārī sasauktā ārkārtas akcionāru sapulce nav notikusi kvoruma trūkuma dēļ

on January 24, 2020

Šodien, 24. janvārī, kvoruma trūkuma dēļ nenotika AS “Olainfarm” akcionāru ārkārtas sapulce, kura tika sasaukta pēc kompānijas lielākā akcionāra SIA “Olmafarm” pieprasījuma. AS “Olainfarm” akcionāru ārkārtas sapulcei bija reģistrējušies akcionāri, kuri kopā pārstāvēja 2 978 701 akciju, kurām ir tiesības balsot, t.i., 21,15% no balsstiesīgā kapitāla. Tādējādi akcionāru ārkārtas sapulcei nebija nepieciešamā kvoruma.

Saskaņā ar uzņēmuma statūtiem akcionāru sapulce nevar notikt, ja tajā netiek pārstāvēts noteiktais akcionāru skaits, kuriem ir tiesības balsot par izsludinātajiem darba kārtības jautājumiem. Lai akcionāru sapulce būtu spēkā esoša, tai ir jānotiek saskaņā ar uzņēmuma statūtiem. Kā iepriekš publiski izskanējis, Zemgales rajona tiesa septembrī apmierināja prasību uz laiku liegt “Olmafarm” tiesības balsot AS “Olainfarm” akcionāru sapulcēs līdz strīda atrisināšanai.

Tā kā pēdējā laikā ārkārtas akcionāru sapulces ir kļuvušas par regulārām, pilnveidota to norises kārtība. Akcionāru sapulces reģistrācija notika uzreiz pie ieejas uzņēmumā, tādējādi akcionāriem nav jāreģistrējas divas reizes. Turklāt tiek saglabāta darbinieku ierastā dienaskārtība, neliedzot pusdienot vienīgajā ēdnīcā uzņēmuma telpās.

Papildu informācija:
Jānis Dubrovskis
AS “Olainfarm” investoru attiecību konsultants
Tel. +371 29178878
E-pasts: janis.dubrovskis@olainfarm.com

Akciju sabiedrības „Olainfarm” 2020.gada 24.janvārī sasauktā ārkārtas akcionāru sapulce nav notikusi kvoruma trūkuma dēļ