Jaunumi

Akciju sabiedrības “Olainfarm” 2021.gada 17.jūnija ārkārtas akcionāru sapulces LĒMUMI

on June 17, 2021
 1. 1.   Akciju sabiedrības “Olainfarm” statūtu grozījumi 5.punktā

  Lēmums:
  Grozīt Statūtu 5.punktu, izsakot to jaunā redakcijā:
  “Sabiedrības Padome sastāv no septiņiem padomes locekļiem.”.

  Balsošanas rezultāti: ar balsu vairākumu priekšlikums veikt grozījumus statūtu 5.punktā ir noraidīts.

  2.   Padomes atsaukšana un jaunas padomes ievēlēšana

  Lēmums:
  2.1.    Atsaukt no amata akciju sabiedrības “Olainfarm” padomes locekļus.

  Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

  2.2.    Ievēlēt akciju sabiedrības “Olainfarm” padomi uz 5 gadu termiņu sekojošā sastāvā:

  1) Juris Bundulis
  2) Andrejs Leibovičs
  3) Pēteris Rubenis
  4) Sandis Petrovičs
  5) Irina Maligina

  Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts, sadalot balsis.

  2.3.    Noteikt padomes locekļu kopējo mēneša atalgojumu EUR 21 000 apmērā.

  Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

  3.   Jaunas revīzijas komitejas ievelēšana

  Lēmums:
  3.1.    Ievēlēt akciju sabiedrības “Olainfarm” revīzijas komiteju sekojošā sastāvā uz divu gadu termiņu:

  1) Viesturs Gurtlavs
  2) Sandis Petrovics
  3) Arnis Gulbis

  Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts, sadalot balsis.

  3.2.    Noteikt revīzijas komitejas locekļu kopējo mēneša atalgojumu EUR 11 500 apmērā.

  Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

  4.   Akciju sabiedrības “Olainfarm” padomes un valdes atalgojuma politikas apstiprināšana jaunā redakcijā

  Lēmums:
  Apstiprināt akciju sabiedrības “Olainfarm” padomes un valdes atalgojuma politiku jaunā redakcijā.
  Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

  5.   Akcionāru sapulces lēmuma atcelšana

  Lēmums:
  Atcelt 2019.gada 1.aprīļa akciju sabiedrības “Olainfarm” ārkārtas akcionāru sapulces 2.punktu daļā, kas paredzēja kompensāciju padomes loceklim sakarā ar pirmstermiņa padomes locekļa atcelšanu ar akcionāru sapulces lēmumu, 12 mēnešu fiksētās atlīdzības apmērā (3.apakšpunkts). Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas brīdī.

  Balsošanas rezultāti: ar balsu vairākumu priekšlikums par akcionāru sapulces lēmuma atcelšanu ir noraidīts.

  6.   Akciju sabiedrības “Olainfarm” statūtu grozījumi 6.3.punktā

  Lēmums:
  Izslēgt Statūtu 6.3.punktu.

  Balsošanas rezultāti: ar balsu vairākumu priekšlikums veikt grozījumus statūtu 6.3.punktā ir noraidīts.

  Papildu informācija:
  Jānis Dubrovskis
  AS “Olainfarm” investoru attiecību konsultants
  Tel. +371 29178878
  E-pasts: janis.dubrovskis@olainfarm.com

Akciju sabiedrības “Olainfarm” 2021.gada 17.jūnija ārkārtas akcionāru sapulces LĒMUMI