Jaunumi

Akcionāru sapulcē lemj par AS “Olainfarm” aiziešanu no biržas un prasību celšanu pret bijušajiem valdes un padomes locekļiem

on October 14, 2021

Šodien, 14. oktobrī AS “Olainfarm” akcionāri sapulcē lēmuši par sabiedrības akciju izslēgšanu no regulētā tirgus. Lēmums pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

Atbilstoši Finanšu instrumentu tirgus likuma prasībām akcionāriem, kas balsojuši par AS “Olainfarm” akciju izslēgšanu no regulētā tirgus, būs pienākums izteikt obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu. Obligātā akciju atpirkšanas piedāvājuma izteikšanai piedāvātājs 10 darba dienu laikā sagatavo un iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai akciju atpirkšanas piedāvājuma prospektu, piedāvājuma cenas atbilstības izvērtējumu, kā arī dokumentus, kas apliecina līdzekļu pietiekamību citiem akcionāriem piederošo akciju atpirkšanai.

Akcionāru sapulce balsojusi arī par prasību celšanu un zaudējumu piedzīšanu no AS “Olainfarm” iepriekšējiem padomes locekļiem Haralda Velmera un Kārļa Krastiņa, kā arī AS “Olainfarm” bijušajiem valdes locekļiem Milanas Beļevičas un Jerūna Veitesa (Jeroen Hidde Weites). Lai aprēķinātu precīzu zaudējumu apmēru, ko uzņēmumam nodarījušas bijušās amatpersonas, akcionāri AS “Olainfarm” valdei uzdevuši veikt uzņēmuma iekšējo pārbaudi par periodu no 2019. gada 1. aprīļa līdz 2021. gada 17. jūnijam.

Tāpat akcionāru sapulcē ievēlēts zvērināts revidents – komercsabiedrība SIA “BDO ASSURANCE” – un lemts, ka turpmāk AS “Olainfarm” valde sastāvēs no pieciem valdes locekļiem līdzšinējo septiņu vietā. Valdes locekļus ievēlē padome, kas no valdes locekļu vidus ieceļ arī valdes priekšsēdētāju. Valdes priekšsēdētājam ir tiesības pārstāvēt Sabiedrību atsevišķi, pārējie valdes locekļi katrs ir tiesīgs pārstāvēt Sabiedrību kopā ar vismaz vienu valdes locekli.

 

 

Akcionāru sapulcē lemj par AS “Olainfarm” aiziešanu no biržas un prasību celšanu pret bijušajiem valdes un padomes locekļiem