Jaunumi

AS “Olainfarm” nodarīti zaudējumi vairāku miljonu eiro apmērā

on October 30, 2019

Lai pārbaudītu iepriekšējās augstākā līmeņa vadības īstenoto saimniecisko darbību un veikto maksājumu par mārketinga pakalpojumiem pamatotību, akciju sabiedrība “Olainfarm” (turpmāk – Olainfarm) pēc procesa virzītāja pieprasījuma piesaistīja neatkarīgu, starptautisku revidentu. Revīzijas ietvaros konstatēts, ka iepriekšējās Olainfarm amatpersonas 2017. gada sākumā uzņēmuma vārdā noslēgušas darījumu ar Kiprā reģistrētu uzņēmumu “Banestar Management Limited”, kura rezultātā Olainfarm ir nodarīti zaudējumi vairāku miljonu eiro apmērā. Olainfarm par minēto faktu ir vērsusies Valsts policijā, ar lūgumu atzīt to par cietušo iepriekš uzsāktajā kriminālprocesā. Šobrīd norit aktīvs darbs, lai precīzi novērtētu iepriekšējās uzņēmuma vadības radīto zaudējumu apmēru, kas šobrīd tiek lēsts ap 26 miljoniem eiro. Aizdomīgie darījumi veikti no 2017. gada 2. janvāra līdz 2019. gada 4. aprīlim.

Olainfarm norāda, ka darbu uzņēmumā neturpina atsevišķi darbinieki, kas iesaistījušies iepriekš minētā darījuma slēgšanas un īstenošanas procesā. Iekšējo pārbaužu ietvaros tāpat ir konstatētas naudas līdzekļu izmaksas un to izmaksu mēģinājums, pamatojoties uz viltotiem dokumentiem. 2017. gada noslēgumā, uz viltotu dokumentu pamata, ar tiem pašiem uzņēmuma vadošajiem darbiniekiem noslēgtas vienošanās par kompensācijas izmaksu darba tiesisko attiecību izbeigšanas gadījumā, neatkarīgi no to izbeigšanas iemesla. Šādu izmaksu apmērs vienam darbiniekam svārstās robežās no 42 000 eiro līdz 144 000 eiro. Par minēto faktu Olainfarm ir vērsusies Valsts policijā ar lūgumu uzsākt kriminālprocesu.

Nolūkā gūt pārliecību par citu iepriekšējās augstākā līmeņa vadības slēgto darījumu tiesiskumu un atbilstību uzņēmuma interesēm, Olainfarm turpina īstenot iekšējās pārbaudes, izvērtējot arī citus iepriekšējās augstākā līmeņa vadības slēgtos un īstenotos darījumus.

 

Akciju sabiedrība „Olainfarm“ ir viens no lielākajiem uzņēmumiem Baltijas valstīs ar vairāk nekā 45 gadu pieredzi medikamentu un ķīmiski farmaceitisko produktu ražošanā. Kompānijas darbības pamatprincips ir ražot uzticamus un efektīvus augstākās kvalitātes produktus Latvijai un visai pasaulei. Šobrīd akciju sabiedrības „Olainfarm“ produkcija tiek eksportēta uz vairāk nekā 60 pasaules valstīm, tostarp Baltijas valstīm, Krieviju, citām NVS valstīm, Eiropu, Ziemeļameriku, Āzijas valstīm un Austrāliju.

 

Papildu informācija:
Ieva Lapiņa-Ennīte
tel. 29375689
Ieva.Lapina-Ennite@olainfarm.com

AS “Olainfarm” nodarīti zaudējumi vairāku miljonu eiro apmērā