Jaunumi

AS “Olainfarm” piešķir stipendijas Latvijas Universitātes lepnumam – daudzsološajiem ķīmiķiem

on December 5, 2020

Lai atbalstītu jaunos farmācijas nozares speciālistus, AS “Olainfarm”, sadarbojoties ar Latvijas Universitātes (LU) fondu, piešķīrusi stipendijas 2020. un 2021. mācību gadam diviem daudzsološiem jaunajiem profesionāļiem. Stipendijas ieguvēji ir Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātes studenti Gļebs Jeršovs un Anastasija Balašova. Šis atbalsts paver nākotnes iespējas un veicina studentu turpmākos sasniegumus, lai tie varētu kļūt par pienesumu arī visas sabiedrības labā.

AS “Olainfarm” valdes priekšsēdētājs Jerūns Veitess uzsver, ka “Uzņēmuma nākamo piecu gadu stratēģijas izaugsmes dzinējspēks ir jaunu produktu izstrāde, un šajā procesā īpaši vērtīgs ir tieši topošo speciālistu devums. AS “Olainfarm” jau ilggadēji atbalsta talantus, jo viņu zināšanas un attīstība ir ilgtspējīga investīcija sabiedrības veselībā. Priecājamies, ka stipendiāti ir pievērsušies tieši farmācijas nozarei, un vēlam viņiem savā ceļā sasniegt jaunas virsotnes!”

Stipendijas saņēmējs Gļebs Jeršovs stāsta, ka ir īpaši ieinteresēts organiskās ķīmijas metodoloģijas izstrādē, un par savu virsmērķi uzskata sevi pilnībā veltīt pētniecībai, pārvēršot zinātni par savu dzīvesveidu.

Savukārt Anastasija Balašova jau šobrīd var lepoties ar sasniegumiem nozarē – viņas zinātniskie rezultāti ir publicēti starptautiski citējamā žurnālā. Studente specializējas tieši medicīnas ķīmijā un šobrīd darbojas pie potenciālu onkoloģisko saslimšanu preparātu izstrādes. Arī viņa stipendiju redz kā papildu motivāciju  sava mērķa sasniegšanai – sevis pilnveidei.

Šajā akadēmiskajā gadā LU fonda stipendijas saņēmuši kopumā 147 Latvijas Universitātes un citu augstskolu studenti no visdažādākajām studiju programmām.

Korporatīvi sociālās atbildības jomā AS “Olainfarm” balstās uz trim pīlāriem: sabiedrības veselība, zinātne un izglītība, kā arī kultūra. AS “Olainfarm” apzināti izvēlas atbalstīt izglītību un zinātni, jo uzskata, ka tas ir pamatā inovācijām un augstai ražošanas kvalitātei.

AS “Olainfarm” piešķir stipendijas Latvijas Universitātes lepnumam – daudzsološajiem ķīmiķiem