Jaunumi

AS “Olainfarm” valde novērš uzņēmuma līdzekļu negodprātīgu izlietošanu

on August 27, 2019

●      Aizdomas par AS “Olainfarm” bijušo vadošu darbinieku iespējami negodprātīgu uzņēmuma līdzekļu izlietošanu lielā apmērā;
●      Policija ierosinājusi kriminālprocesu;
●      Aizdomīgi darījumi ir veikti laika posmā no 2017. gada 2. janvāra līdz 2019. gada 4. aprīlim

Lai pārbaudītu iepriekšējās augstākā līmeņa vadības īstenoto saimniecisko darbību un veikto maksājumu par mārketinga pakalpojumiem ar Kipras uzņēmumu, šī gada aprīlī pēc krimināllietas procesa virzītāja pieprasījuma AS “Olainfarm” piesaistīja neatkarīgu, starptautisku revidentu. Saņemtais starptautiskā revidenta atzinums sniedz atbildi, ka minētais darījums ir noticis, iespējams, nodarot zaudējumus AS “Olainfarm”. AS “Olainfarm” esošā valde ir vērsusies Valsts policijā ar iesniegumu atzīt uzņēmumu par cietušo jau agrāk uzsāktā kriminālprocesā.

AS “Olainfarm” valde 2019. gada aprīlī, uzsākot pildīt pienākumus, iepazinās ar uzņēmuma saimniecisko darbību un noslēgtajiem līgumiem. Jaunā valde konstatēja mārketinga ārpakalpojuma darījumus, kas radīja šaubas par to iespējami fiktīvo darījumu raksturu, saimniecisko lietderību un pamatotību. Arī līgumu summas neatbilda saņemtajam pakalpojumu apjomam, kā arī mārketinga aktivitātēm nebija atbilstoši apliecinoši dokumenti, tāpēc sākumā sadarbība ar uzņēmumu tika apturēta, šobrīd tā ir pārtraukta un par konstatēto ir informētas tiesībsargājošās iestādes.

Izpildot tiesībsargājošo iestāžu norādījumus, AS “Olainfarm” aktīvi sadarbojās ar starptautisko revidentu, lai tam palīdzētu gūt padziļinātu priekšstatu par iegādātajiem mārketinga pakalpojumiem un novērstu jebkādu šaubu ēnu. 2019. gada augustā saņemtajā revidenta ziņojumā norādīts, ka padziļinātajā izpētē tika gūts apstiprinājums – darījuma rezultātā, iespējams, nodarīti zaudējumi AS “Olainfarm” lielā apmērā.

Starptautiskā revidenta ziņojumā ir identificētas iesaistītās personas, kuras ir piedalījušās darījuma veikšanā. Vairākas AS “Olainfarm” amatpersonas un vadošie darbinieki, kuri ir saistīti ar darījumiem, jau iepriekš atstādināti no amata pildīšanas.

Izmantotā prakse nav savienojama ar labas pārvaldības principiem un tika nekavējoties izbeigta. Mēs apzināmies, ka šie atklājumi nav patīkami ne uzņēmuma darbiniekiem, ne akcionāriem, tomēr uzskatām – kā kārtīgiem un rūpīgiem saimniekiem mums par pagātnes notikumiem jārunā atklāti. Mums ir ap 1500 akcionāru, un domājot par visu akcionāru interesēm, mūsu mērķis ir nodrošināt caurskatāmus procesus uzņēmuma saimnieciskajā darbībā, kā arī pēc iespējas novērst šādus riskus nākotnē,” norāda AS “Olainfarm” valdes priekšsēdētājs Lauris Macijevskis.

Papildu informācija:
Jānis Dubrovskis
AS “Olainfarm” investoru attiecību konsultants
Tel. +371 29178878
E-pasts: janis.dubrovskis@olainfarm.com

AS “Olainfarm” valde novērš uzņēmuma līdzekļu negodprātīgu izlietošanu