Jaunumi

AS “Olainfarm” vēršas FKTK par Pētera Rubeņa nepatiesiem un tendencioziem izteikumiem

on December 10, 2019

AS “Olainfarm” vērš Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) uzmanību uz apstākli, ka 2019. gada 5. decembrī Pēteris Rubenis tās lielākā akcionāra SIA “OLMAFARM” vārdā publiskajā telpā ir izplatījis nepatiesu un tendenciozu informāciju par “Olainfarm” padomes rīcību, ievēlot uzņēmuma valdē jaunas amatpersonas. “Olainfarm” lūdz FKTK  izvērtēt Pētera Rubeņa rīcības tiesiskumu, izplatot publiskajā telpā nepatiesas ziņas par “Olainfarm” pārvaldības institūcijām, to pārstāvju rīcību un jaunievēlētajiem valdes locekļiem.

“Olainfarm” ieskatā, Pēteris Rubenis tās lielākā akcionāra SIA “OLMAFARM” vārdā apzināti izplata negatīvu, nepatiesu un uz subjektīviem pieņēmumiem balstītu informāciju. Kā zināms viens no uzņēmuma akcijas cenu ietekmējošajiem faktoriem ir publiskajā telpā izplatīta informācija par uzņēmuma pārvaldību un darbību. Tādējādi SIA “OLMAFARM” valdes priekšsēdētāja Pētera Rubeņa, kura ievēlēšanas faktu tiesa ir atzinusi par spēkā neesošu, publiski izskanējušie apgalvojumi negatīvi ietekmē gan “Olainfarm” darbību, gan pastāv iespēja, ka tā var aizskart pārējo “Olainfarm” akcionāru tiesības un radīt kaitējumu Latvijas kapitāla tirgus reputācijai.

2019. gada 5. decembrī īsi pēc Elenas Bušbergas (Elena Bushberg) ievēlēšanas “Olainfarm” valdes locekes amatā, publiskajā telpā tika izplatītas ziņas, ka “Olainfarm” lielākais akcionārs SIA “OLMAFARM”, tā valdes priekšsēdētāja Pētera Rubeņa personā, uzskata minēto personu iecelšanu “Olainfarm” valdē par pretlikumīgu. Atbilstoši Komerclikuma 292. panta pirmās daļas 1. punktam viens no padomes uzdevumiem ir ievēlēt valdes locekļus un uzraudzīt valdes darbību. “Olainfarm” statūtu 4. punktā ir noteikts, ka valde sastāv no septiņiem valdes locekļiem. Līdz šim brīdim “Olainfarm” valde darbojās piecu locekļu sastāvā. Ieceļot Jerūnu Veitesu (Jeroen Weites) valdes priekšsēdētāja amatā un ievēlot E. Bušbergu valdes locekles amatā, “Olainfarm” padome ir precīzi izpildījusi visas Komerclikumā un Finanšu instrumentu tirgus likumā noteiktās prasības.

“Olainfarm” nevar piekrist Pētera Rubeņa, SIA “OLMAFARM” vārdā publiskotajiem apgalvojumam, jo jau 2019. gada 14. augustā “Nasdaq Riga” AS tīmekļa vietnē tika publicēta informācija par “Olainfarm” nodomu piesaistīt augstākā līmeņa vadību ar starptautisku pieredzi farmācijā. Minētajā paziņojumā cita starpā norādīts, ka ar mērķi stiprināt “Olainfarm” vadības komandu, uzņēmuma padome pieņēmusi lēmumu izraudzīt jaunu kandidātu uzņēmuma valdes priekšsēdētaja amatam ar starptautisku pieredzi farmācijā. Valdes priekšsēdētāja maiņa ir iepriekš plānots stratēģisks lēmums “Olainfarm” attīstības virzienā, lai sekmētu jaunu tirgu apgūšanu un veicinātu uzņēmuma konkurētspēju starptautiskā mērogā. Ņemot vērā, ka Pēteris Rubenis 2019. gada 15. augustā publiski komentējis minēto paziņojumu, nav pamata uzskatīt, ka viņš nebija informēts par “Olainfarm” padomes nodomiem sekmēt uzņēmuma darbību, kā arī kandidātu atlases procesu.

Tāpat vēršam vērību uz apstākli, ka J. Veitesa un E. Bušberga ir izvēlēti starptautiska atlases konkursa ietvaros, kuru nodrošināja neatkarīgs starptautisks augstākā līmeņa personāla atlases uzņēmums – “Amrop Latvija”. Atlases ietvaros ir rūpīgi izvērtēta kandidātu atbilstība “Olainfarm” valdes locekļu amatam un nav konstatēti apstākļi, kas liegtu minētajām personām ieņemt uzņēmuma valdes priekšsēdētāja un valdes locekļa amatu.

Jāatzīmē, ka ar Zemgales rajona tiesas 2019. gada 20. novembra spriedumu, tiesa ir atzinusi par spēkā neesošu SIA “OLMAFARM” dalībnieku sapulces 2019. gada 13. jūnija lēmumu, ar kuru SIA “OLMAFARM” valdē iecelts tās vienīgais loceklis Pēteris Rubenis un atcelta iepriekšējā valdes locekle.

AS „Olainfarm“ ir viens no lielākajiem uzņēmumiem Baltijas valstīs ar vairāk nekā 45 gadu pieredzi medikamentu un ķīmiski farmaceitisko produktu ražošanā. Kompānijas darbības pamatprincips ir ražot uzticamus un efektīvus augstākās kvalitātes produktus Latvijai un visai pasaulei. Šobrīd AS „Olainfarm“ produkcija tiek eksportēta uz vairāk nekā 60 pasaules valstīm, tostarp Baltijas valstīm, Krieviju, citām NVS valstīm, Eiropu, Ziemeļameriku, Āzijas valstīm un Austrāliju.

Papildu informācija:
Jānis Dubrovskis
Akciju sabiedrības “Olainfarm” investoru attiecību konsultants
Tel. +371 29178878
E-pasts: janis.dubrovskis@olainfarm.com

AS “Olainfarm” vēršas FKTK par Pētera Rubeņa nepatiesiem un tendencioziem izteikumiem