Nākotnes perspektīva

2021. gadā Olainfarm mātes uzņēmums plāno ieņēmumus 101 milj. EUR apmērā, Olainfarm konsolidētie ieņēmumi plānoti 140 milj. EUR. Sabiedrība plāno 2021. gadu noslēgt ar peļņu 6.5 milj. EUR apmērā, bet konsolidētā Grupas peļņa 2021. gadā plānota 8.6 milj. EUR apmērā.

Nākotnes perspektīva