Valdes galvenie pienākumi

“Olainfarm” statūti paredz, ka valdes sastāvā ir septiņi valdes locekļi. Valde ir sabiedrības izpildinstitūcija. Valdes locekli ievēlē amatā padome uz pieciem gadiem. Valde pieņem savus lēmumus ar vienkāršu klātesošo balsu vairākumu.

“Olainfarm” valdes galvenie pienākumi:

– vadīt un pārstāvēt sabiedrību;
– īstenot sabiedrības stratēģisko virzību, attīstības plānus, mērķus un politikas;
– pārvaldīt sabiedrības mantu un rīkoties ar tās līdzekļiem atbilstoši likumiem, statūtiem un akcionāru sapulces lēmumiem;
– atbildēt par sabiedrības komercdarbību, kā arī par grāmatvedības atbilstību tiesību aktiem.

 

Valdes galvenie pienākumi