Jaunumi

Akciju denominācija no latiem uz eiro

on January 23, 2015

Ar šo AS “Olainfarm” paziņo, ka saskaņā ar 2014. gada 17. decembra ārkārtas akcionāru sapulcē pieņemto lēmumu veikt akciju denomināciju no latiem uz eiro, denominācijas datums ir noteikts 2015. gada 23. janvāris.

Grozījumi statūtos 2015. gada 12. janvārī tika reģistrēti Uzņēmumu reģistrā.

Jaunā statūtu redakcija: AS “Olainfarm” statūti 2014

 

Papildus informācija:

Salvis Lapiņš
AS „Olainfarm“ valdes loceklis
mob. tālr. +37126448873
e-pasts: slapinsh@olainfarm.lv

Akciju denominācija no latiem uz eiro