Jaunumi

AS “Olainfarm” ārkārtas akcionāru sapulcē pieņemtie lēmumi

on June 21, 2019

2019. gada 21. jūnijā AS “Olainfarm” notika ārkārtas akcionāru sapulce.

Darba kārtībā bija iekļauti jautājumi par padomes atsaukšanu un jaunas padomes ievēlēšanu, kā arī revīzijas komitejas atsaukšanu un jaunas revīzijas komitejas ievēlēšanu.

Akcionāru lielākais vairākums balsoja pret padomes un revīzijas komitejas nomaiņu, tādējādi izsakot uzticību esošajai AS “Olainfarm” padomei, kas profesionāli strādā kopš š.g. 1. aprīļa.

Vairāk informācijas Nasdaq Riga uzņēmuma paziņojumā biržai.

AS “Olainfarm” ārkārtas akcionāru sapulcē pieņemtie lēmumi