Jaunumi

AS “Olainfarm” ieguldījumi meitas uzņēmumā SIA “OlainMed” 2019. gadā sasniedz 300 tūkstošus eiro

on September 6, 2019

Izvērtējot situāciju SIA “OlainMed”, AS “Olainfarm” ir pieņēmusi lēmumu palielināt plānoto ieguldījumu apmēru līdz 300 tūkstošiem eiro. Situācijas izpēte liecina, ka SIA “OlainMed” iepriekšējā valde, rīkojoties nesaimnieciski un nekompetenti, nav izpildījusi tai noteiktos uzdevumus un nav nodrošinājusi efektīvu saimnieciskās darbības un finanšu kontroles mehānismu, novedot uzņēmumu sarežģītā finanšu situācijā. Nespējot nodrošināt uzņēmuma sekmīgu darbību un AS “Olainfarm” saistību izpildi, valdes locekle Darja Cvetkova un valdes priekšsēdētāja Viktorija Zefirova-Tačinska atkāpās no amatiem uzņēmuma valdē.

Lai operatīvi nodrošinātu uzņēmuma turpmāku darbību, AS “Olainfarm” īsā periodā lēma par jaunu valdes sastāvu, ievēlot SIA “OlainMed” valdē Jēkabu Zīli un saglabājot valdes locekļa amatu Jānim Klievēnam. AS “Olainfarm” plāno arī turpmāk veikt ieguldījumus uzņēmuma sniegto pakalpojumu klāsta un kvalitātes uzlabošanai, nesamazinot medicīnas darbinieku skaitu. Jau šobrīd ir sagatavots precīzs finansēšanas plāns, kas paredz lielāku ieguldījumu apmēru īsākā termiņā, nekā iepriekš plānots. Lai stabilizētu situāciju ilgtermiņā, tiek meklēti risinājumi uzņēmuma parāda sloga mazināšanai. Starp AS “Olainfarm” un Olaines novada domi ir izveidojusies veiksmīga sadarbība, nolūkā nodrošināt kvalitatīvus ārstniecības pakalpojumus visiem novada iedzīvotājiem.

 

Papildu informācija:
Ārējās komunikācijas konsultante
Ieva Lapiņa-Ennīte
tel. 29375689
Ieva.Lapina-Ennite@olainfarm.com

AS “Olainfarm” ieguldījumi meitas uzņēmumā SIA “OlainMed” 2019. gadā sasniedz 300 tūkstošus eiro