Jaunumi

AS “Olainfarm” iesaistās Veselības ministrijas informatīvā kampaņā par Covid-19 izplatību

on April 8, 2020

Rūpējoties par Olaines novada iedzīvotāju veselību un Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu, Olaines novada pašvaldība sadarbībā ar AS “Olainfarm” veic informatīvo kampaņu, izplatot Veselības ministrijas sagatavotus materiālus, kuros tiek atgādināts cilvēkiem, kā viņi var pasargāt sevi un citus, un tiek sniegta cita noderīga informācija.

Informatīvais materiāls “Pasargā sevi no saslimšanas ar COVID-19” sagatavots gan latviešu, gan krievu valodā un ir pieejams šeit (skat. tālāk), kā arī  namu pārvaldnieki – AS „Olaines ūdens un siltums” un SIA „Zeiferti”  – to  izvietos pie kāpņu telpām daudzdzīvokļu namos Olainē, Jaunolainē un Gaismās. Šis materiāls ir iekļauts arī pašvaldības izdevuma “Olaines domes vēstis” marta numurā, kā arī izvietots autobusu pieturās un līdzi ņemšanai pieejams veikalos – Olainē, Jāņupē, Pēterniekos, Jaunolainē, Medemciemā, Gaismās. Šo materiālu elektroniskā versija ir nosūtīta arī dārzkopības sabiedrību priekšsēdētājiem ar lūgumu to tālāk izplatīt biedru vidū.

Ņemot vērā, ka seniori šobrīd atrodas riska grupā, ir apkopota informācija un sniegtas atbildes uz senioru biežāk uzdotajiem jautājumiem saistībā ar Covid-19 (skat. tālāk). Šo informāciju nosūtījām arī Olaines novada biedrībām „Liepas” un „Pīlādzis”, kur biedru vidū ir seniori.

Aicinām dalīties ar šo un citu no drošiem avotiem saņemtu informāciju, kura ir būtiska Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai un veselības saglabāšanai, ar saviem līdzcilvēkiem, draugiem, paziņām!

AS “Olainfarm” iesaistās Veselības ministrijas informatīvā kampaņā par Covid-19 izplatību