Jaunumi

AS “Olainfarm” kārtējā akcionāru sapulce: akcionāru vairākums atbalsta uzņēmuma līdzšinējo attīstības virzienu

on September 22, 2020

Šodien, 22. septembrī, AS “Olainfarm” kārtējā akcionāru sapulcē apstiprināja uzņēmuma 2019. gada konsolidēto un mātes sabiedrības gada pārskatu ar peļņu 22,23 milj. EUR apmērā. Tāpat akcionāri ar nepieciešamo balsu vairākumu lēma par dividenžu izmaksu aptuveni 4,5 milj. EUR apmērā, kas veido 0,32 EUR uz katru akciju, savukārt 2019. gada nesadalīto peļņu novirzīt AS „Olainfarm” attīstībai.

Tāpat akcionāri pieņēma zināšanai valdes un padomes ziņojumu par 2019. gada darbības rezultātiem, kā arī ar nepieciešamo balsu vairākumu pieņēma lēmumu par Revīzijas komitejas nolikuma atcelšanu. Akcionāru sapulcē tika apstiprināta arī uzņēmuma padomes un valdes atalgojuma politika.

AS “Olainfarm” padomes priekšsēdētājs Gundars Bērziņš, kura vadītā padome turpina darbu, uzsver: “Pagājušā gada finanšu rezultāti ir vēsturiski labākie koncerna darbības vēsturē. Tāpēc atbilstoši AS “Olainfarm” apstiprinātajai dividenžu politikai, valde redz iespēju izmaksāt dividendes 20% apmērā no uzņēmuma peļņas. Tā ir laba ziņa akcionāriem un liecina par sekmīgu uzņēmuma darbību. Tāpat uzkrātie naudas līdzekļi nodrošina iespēju turpināt finansēt ieguldījumus pamatlīdzekļos, kā arī veikt investīcijas klīniskajos pētījumos. Paldies akcionāriem par atkārtoti doto uzticību – kopā ar vadības komandu turpināsim darīt visu iespējamo, lai “Olainfarm” īstenotu izvirzīto mērķi un iekļūtu Centrālās un Austrumeiropas lielāko ražotāju TOP10 definētajās terapeitiskajās jomās.”

Jau iepriekš AS “Olainfarm” informējusi par revīzijā konstatēto – 2017. gada sākumā bijušās “Olainfarm” amatpersonas uzņēmuma vārdā noslēdza darījumu ar Kiprā reģistrētu uzņēmumu “Banestar Management Limited”, kas “Olainfarm” radīja zaudējumus vairāku miljonu eiro apmērā. Aizdomīgie darījumi veikti no 2017. gada 2. janvāra līdz 2019. gada 4. aprīlim. Akcionāri izskatīja un apstiprināja prasības celšanu pret atbildīgajām personām, kuras ir bijušas iesaistītas šī līguma slēgšanā, turpināšanā (neizbeigšanā), tā faktiskās izpildes nepietiekamā kontrolē, un saimnieciskuma nenodrošināšanā.

 

Par citiem darba kārtībā esošajiem punktiem lēmumi netika pieņemti, jo to apstiprināšanai trūka AS “Olainfarm” statūtos noteiktais kvorums, tā kā SIA “OLMAFARM” pilnvarotais pārstāvis, izmantojot savas kā akcionāra tiesības, balsojumā nepiedalījās. Viņš uzsvēra, ka akcionāre, kas bija ierosinājusi papildu dienas kārtības jautājumus, nav sniegusi detalizētākus skaidrojumus par šo izmaiņu mērķi, pamatojumu un nepieciešamību, kā arī akcionāriem nav atklāti potenciālie padomes un revīzijas komitejas amatu kandidāti.

AS “Olainfarm” kārtējā akcionāru sapulce: akcionāru vairākums atbalsta uzņēmuma līdzšinējo attīstības virzienu