Jaunumi

AS „Olainfarm” valdes priekšlikumi par 2014. gada peļņas izlietošanu

on May 11, 2015

AS „Olainfarm” 2014. gada tīrās peļņas apmērs: EUR 11 424 000,00 (vienpadsmit miljoni četri simti divdesmit četri euro).

AS „Olainfarm” Valde piedāvā akcionāriem atstāt 2014. gada peļņu nesadalītu un novirzīt to pilnā apmērā reinvestēšanai AS “Olainfarm” attīstībā.

AS „Olainfarm” valdes priekšlikumi par 2014. gada peļņas izlietošanu