Jaunumi

AS “Olainfarm” vēršas Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijā izskatīt iespējamus SIA “Doma Audits” pārkāpumus

on September 29, 2020

22. septembrī notikušajā AS “Olainfarm” kārtējā akcionāru sapulcē tika apstiprināts 2019. gada konsolidētais un mātes sabiedrības gada pārskats – “par” balsoja 78,21 % akcionāru. Neatkarīga revidenta ziņojumu par gada pārskatu, sniegusi starptautiskā auditoru kompānija SIA “PricewaterhouseCoopers”. Tomēr atsevišķi akcionāri izmantoja kāda maz zināma uzņēmuma SIA “Doma Audits” ziņojumu, uz kā pamata mēģināja atlikt uzņēmumam svarīgu lēmumu pieņemšanu kārtējā akcionāru sapulcē.

AS “Olainfarm” ir vērsusies Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijā un šīs organizācijas ētikas komisijā par SIA “Doma Audits” ziņojumu, kura analīze netika veikta ievērojot Starptautiskos revīzijas standartus, ne arī atsauce tika veikta uz Starptautiskiem grāmatvedības standartiem, un līdz ar to nav attiecināms uz AS “Olainfarm” gada pārskatu. AS “Olainfarm” ieskatā ir pārkāptas vairākas profesionāla grāmatvedības normas un ētikas kodekss, jo balstoties uz SIA “Doma Audits” publiski izskanējis nepamatota un nepatiesa informācija par AS “Olainfarm” gada pārskatu, kas var radīt kaitējumu uzņēmumam. Ņemot vērā minēto un pirmšķietami iepazīstoties ar SIA “Doma Audits” ziņojumu, AS “Olainfarm” valde kārtējo akcionāru sapulcē, 22. septembrī, virzīja priekšlikumu gada pārskata apstiprināšanai akcionāru balsojumam.

SIA “PricewaterhouseCoopers” veikusi revīziju saskaņā ar Starptautiskajiem revīzijas standartiem un Starptautiskajiem grāmatvedības standartiem, kuras mērķis ir iegūt pietiekamu pārliecību par finanšu pārskatu pareizību un atbilstību. Revidētais AS “Olainfarm” konsolidētais un mātes uzņēmuma 2019. gada pārskats (turpmāk – gada pārskats) tika publicēts šā gada 30. aprīlī gan uzņēmuma mājās lapā, gan “Nasdaq Baltics” atbilstoši regulējumam.

Neskatoties uz to, ka gada pārskats bija publicēts jau pirms nepilniem pieciem mēnešiem, kārtējā akcionāru sapulcē atsevišķi akcionāri (ap 17% no uzņēmuma pamatkapitāla) pēkšņi nāca klajā ar iebildumiem, ko balstīja uz SIA “Doma Audits” ziņojumu, kura analīze netika veikta ievērojot Starptautiskos revīzijas standartus, ne arī atsauce tika veikta uz Starptautiskiem grāmatvedības standartiem, ko izmanto AS “Olainfarm” kā biržā kotēts uzņēmums. Tomēr akcionāru grupa, t.i., Nika Saveļjeva, Irinas Maliginas intereses pārstāvošais Igaunijā reģistrētais uzņēmums “Olfim” OÜ, kā arī uzņēmums “Rīgas Farmaceitiskā fabrika” uzskatīja SIA “Doma Audits” ziņojumu par pietiekamu pamatu un aicināja atlikt gada pārskata apstiprināšanu, atsaucoties uz Komerclikuma 179. panta trešo daļu, tādā veidā mēģinot atlikt gan uzņēmumam, gan akcionāriem būtisku lēmumu apstiprināšanu.

Kārtējās akcionāru sapulces laikā AS “Olainfarm” valdes pārstāvji sniedza paplašinātas un izsmeļošas atbildes uz akcionāru mutiskiem un rakstiskiem jautājumiem, tajā skaitā par gada pārskatu.

 

Papildu informācija: Ieva Lapiņa-Ennīte, tel. 29375689, Ieva.Lapina-Ennite@olainfarm.com

AS “Olainfarm” vēršas Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijā izskatīt iespējamus SIA “Doma Audits” pārkāpumus