Bez kategorijas

AS “Olainfarm” 48. gadadienu sagaida ar izaugsmes stratēģiju

on October 14, 2020

Šonedēļ AS “Olainfarm” atzīmē savas darbības 48. gadadienu, turpinot ilgtspējīgi piegādāt veselības aprūpes produktus un pakalpojumus pacientiem NVS, Eiropā un ārpus tās. Uzņēmums dodas uz priekšu ar jauno piecu gadu stratēģiju.

“Paldies mūsu akcionāriem un sadarbības partneriem, bet jo īpaši “Olainfarm” komandai, par ieguldījumu uzņēmuma attīstībā un sabiedrības veselībā, nodrošinot pacientiem visā pasaulē kvalitatīvu un efektīvu ārstēšanu un slimību profilaksi. Uzņēmumam ir skaidri  nākotnes plāni – paplašināt uzņēmuma ietekmi Latvijā, veicinās ražošanu un ieviest jaunākās tehnoloģijas. Mūsu mērķis, šo gadadienu atzīmējot, ir kopīgs — kļūt par vienu no TOP 10 farmācijas uzņēmumiem NVS, Eiropā un ārpus tās,” saka Gundars Bērziņš, AS “Olainfarm” padomes priekšsēdētājs.

Interesanti fakti par “Olainfarm”

  • Šobrīd “Olainfarm” kopā vieno vairāk nekā 1600 darbinieku Latvijā, ja visi uzņēmuma darbinieki būtu koristi — Dziesmu svētku estrādē “Olainfarm” aizņemtu 1/10 daļu no visiem dziedātājiem.
  • Darbinieka vidējais stāžs uzņēmumā ir apmēram 12,5 gadi, kas ir tikpat, cik gadu mūsdienās jāpavada skolas solā.
  • Uzņēmums jau kopš pirmsākumiem izvietots Olainē 48 000 m2 plašā teritorijā, kas ir gandrīz tikpat, cik 90 futbola laukumi, novietoti viens otram blakus.
  • Viena no tālākajām vietām, kur nonāk “Olainfarm” produkcija ir Meksika. Mērot taisnā līnijā, tie ir vairāk nekā 10 000 km, kas ir gandrīz tikpat, cik sešas reizes apstaigāt Latvijas robežu visā tās garumā.

“Uzkrātās zināšanas un pieredze farmācijas produktu ražošanā un pārdošanā, un uzņēmuma stiprās puses — vertikālā integrāciju un kontrole pār pilnu ražošanas ciklu — sniedz iespēju mums pārliecinoši skatīties nākotnē. Mūsdienās tādam farmācijas uzņēmumam kā “Olainfarm” ilgtspējīgai izaugsmei jāpaplašina produktu portfelis, gan ražojot pašiem, gan iegādājoties medikamentu licences. Šobrīd mums ir vairāk nekā 30 jaunu produktu ieceru, no kurām 14 produkti ir pirmajā attīstības fāzē. Mēs gaidām pirmo mūsu pašu pētniecības un attīstības produktu komercializāciju, sākot ar 2023. gadu un turpmāk. Mūsu mērķis ir paplašināt “Olainfarm” piedāvāto klāstu ar apmēram 5 jauniem produktiem ik gadu. Lai īstenotu jebkuru mērķi, tam ir jāvelta laiks un enerģija. Stratēģijas periodā plānojam, ka investīcijas sasniegs 15 % no uzņēmuma apgrozījuma, kas ir ievērojama tā daļa,” saka Jerūns Veitess, AS “Olainfarm” valdes priekšsēdētājs.

Pēdējo gadu laikā “Olainfarm” ir nostiprinājis pozīcijas Krievijas tirgū, atverot meitas uzņēmumu. Drīzumā plānots atvērt meitas uzņēmumu arī Ukrainā. Īstenoti vairāki attīstības projekti, apgūstot ES fondu līdzekļus, kā arī sasniegts vēsturiski lielākais apgrozījums 2019. gadā. Uzņēmuma prettuberkulozes līdzeklis “PASS nātrija sāls” iekļauts Pasaules Veselības organizācijas (PVO) programmās valstīs, kurās ir tuberkulozes izplatība. 2019. gadā atklāta jauna ražošanas korpusa ēka, kuras būvniecībā un iekārtu iegādē ieguldīti aptuveni 3,6 miljoni eiro.

“Olainfarm” ir apņēmies nostiprināt savas pozīcijas centrālās nervu sistēmas, kardioloģijas, urīnceļu, alerģiju un gremošanas ārstēšanas terapeitiskajās jomās, piedāvājot gan jau esošus, gan jaunus un pieejamus produktus pacientiem, kuriem nepieciešama ārstēšana. Šis mērķis padara AS “Olainfarm” par svarīgu un pievilcīgu darba devēju Latvijā — vietā, kur atrodas ražotne un kur uzņēmums vēlas paplašināt savu darbību, ņemot vērā augstās Eiropas Savienības izvirzītās vides prasības.

Lasīt vairāk
AS “Olainfarm” 48. gadadienu sagaida ar izaugsmes stratēģiju

AS “Olainfarm” kārtējā akcionāru sapulce: akcionāru vairākums atbalsta uzņēmuma līdzšinējo attīstības virzienu

on September 22, 2020

Šodien, 22. septembrī, AS “Olainfarm” kārtējā akcionāru sapulcē apstiprināja uzņēmuma 2019. gada konsolidēto un mātes sabiedrības gada pārskatu ar peļņu 22,23 milj. EUR apmērā. Tāpat akcionāri ar nepieciešamo balsu vairākumu lēma par dividenžu izmaksu aptuveni 4,5 milj. EUR apmērā, kas veido 0,32 EUR uz katru akciju, savukārt 2019. gada nesadalīto peļņu novirzīt AS „Olainfarm” attīstībai.

Tāpat akcionāri pieņēma zināšanai valdes un padomes ziņojumu par 2019. gada darbības rezultātiem, kā arī ar nepieciešamo balsu vairākumu pieņēma lēmumu par Revīzijas komitejas nolikuma atcelšanu. Akcionāru sapulcē tika apstiprināta arī uzņēmuma padomes un valdes atalgojuma politika.

AS “Olainfarm” padomes priekšsēdētājs Gundars Bērziņš, kura vadītā padome turpina darbu, uzsver: “Pagājušā gada finanšu rezultāti ir vēsturiski labākie koncerna darbības vēsturē. Tāpēc atbilstoši AS “Olainfarm” apstiprinātajai dividenžu politikai, valde redz iespēju izmaksāt dividendes 20% apmērā no uzņēmuma peļņas. Tā ir laba ziņa akcionāriem un liecina par sekmīgu uzņēmuma darbību. Tāpat uzkrātie naudas līdzekļi nodrošina iespēju turpināt finansēt ieguldījumus pamatlīdzekļos, kā arī veikt investīcijas klīniskajos pētījumos. Paldies akcionāriem par atkārtoti doto uzticību – kopā ar vadības komandu turpināsim darīt visu iespējamo, lai “Olainfarm” īstenotu izvirzīto mērķi un iekļūtu Centrālās un Austrumeiropas lielāko ražotāju TOP10 definētajās terapeitiskajās jomās.”

Jau iepriekš AS “Olainfarm” informējusi par revīzijā konstatēto – 2017. gada sākumā bijušās “Olainfarm” amatpersonas uzņēmuma vārdā noslēdza darījumu ar Kiprā reģistrētu uzņēmumu “Banestar Management Limited”, kas “Olainfarm” radīja zaudējumus vairāku miljonu eiro apmērā. Aizdomīgie darījumi veikti no 2017. gada 2. janvāra līdz 2019. gada 4. aprīlim. Akcionāri izskatīja un apstiprināja prasības celšanu pret atbildīgajām personām, kuras ir bijušas iesaistītas šī līguma slēgšanā, turpināšanā (neizbeigšanā), tā faktiskās izpildes nepietiekamā kontrolē, un saimnieciskuma nenodrošināšanā.

 

Par citiem darba kārtībā esošajiem punktiem lēmumi netika pieņemti, jo to apstiprināšanai trūka AS “Olainfarm” statūtos noteiktais kvorums, tā kā SIA “OLMAFARM” pilnvarotais pārstāvis, izmantojot savas kā akcionāra tiesības, balsojumā nepiedalījās. Viņš uzsvēra, ka akcionāre, kas bija ierosinājusi papildu dienas kārtības jautājumus, nav sniegusi detalizētākus skaidrojumus par šo izmaiņu mērķi, pamatojumu un nepieciešamību, kā arī akcionāriem nav atklāti potenciālie padomes un revīzijas komitejas amatu kandidāti.

Lasīt vairāk
AS “Olainfarm” kārtējā akcionāru sapulce: akcionāru vairākums atbalsta uzņēmuma līdzšinējo attīstības virzienu

AS “Olainfarm” vēršas Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijā izskatīt iespējamus SIA “Doma Audits” pārkāpumus

on September 29, 2020

22. septembrī notikušajā AS “Olainfarm” kārtējā akcionāru sapulcē tika apstiprināts 2019. gada konsolidētais un mātes sabiedrības gada pārskats – “par” balsoja 78,21 % akcionāru. Neatkarīga revidenta ziņojumu par gada pārskatu, sniegusi starptautiskā auditoru kompānija SIA “PricewaterhouseCoopers”. Tomēr atsevišķi akcionāri izmantoja kāda maz zināma uzņēmuma SIA “Doma Audits” ziņojumu, uz kā pamata mēģināja atlikt uzņēmumam svarīgu lēmumu pieņemšanu kārtējā akcionāru sapulcē.

AS “Olainfarm” ir vērsusies Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijā un šīs organizācijas ētikas komisijā par SIA “Doma Audits” ziņojumu, kura analīze netika veikta ievērojot Starptautiskos revīzijas standartus, ne arī atsauce tika veikta uz Starptautiskiem grāmatvedības standartiem, un līdz ar to nav attiecināms uz AS “Olainfarm” gada pārskatu. AS “Olainfarm” ieskatā ir pārkāptas vairākas profesionāla grāmatvedības normas un ētikas kodekss, jo balstoties uz SIA “Doma Audits” publiski izskanējis nepamatota un nepatiesa informācija par AS “Olainfarm” gada pārskatu, kas var radīt kaitējumu uzņēmumam. Ņemot vērā minēto un pirmšķietami iepazīstoties ar SIA “Doma Audits” ziņojumu, AS “Olainfarm” valde kārtējo akcionāru sapulcē, 22. septembrī, virzīja priekšlikumu gada pārskata apstiprināšanai akcionāru balsojumam.

SIA “PricewaterhouseCoopers” veikusi revīziju saskaņā ar Starptautiskajiem revīzijas standartiem un Starptautiskajiem grāmatvedības standartiem, kuras mērķis ir iegūt pietiekamu pārliecību par finanšu pārskatu pareizību un atbilstību. Revidētais AS “Olainfarm” konsolidētais un mātes uzņēmuma 2019. gada pārskats (turpmāk – gada pārskats) tika publicēts šā gada 30. aprīlī gan uzņēmuma mājās lapā, gan “Nasdaq Baltics” atbilstoši regulējumam.

Neskatoties uz to, ka gada pārskats bija publicēts jau pirms nepilniem pieciem mēnešiem, kārtējā akcionāru sapulcē atsevišķi akcionāri (ap 17% no uzņēmuma pamatkapitāla) pēkšņi nāca klajā ar iebildumiem, ko balstīja uz SIA “Doma Audits” ziņojumu, kura analīze netika veikta ievērojot Starptautiskos revīzijas standartus, ne arī atsauce tika veikta uz Starptautiskiem grāmatvedības standartiem, ko izmanto AS “Olainfarm” kā biržā kotēts uzņēmums. Tomēr akcionāru grupa, t.i., Nika Saveļjeva, Irinas Maliginas intereses pārstāvošais Igaunijā reģistrētais uzņēmums “Olfim” OÜ, kā arī uzņēmums “Rīgas Farmaceitiskā fabrika” uzskatīja SIA “Doma Audits” ziņojumu par pietiekamu pamatu un aicināja atlikt gada pārskata apstiprināšanu, atsaucoties uz Komerclikuma 179. panta trešo daļu, tādā veidā mēģinot atlikt gan uzņēmumam, gan akcionāriem būtisku lēmumu apstiprināšanu.

Kārtējās akcionāru sapulces laikā AS “Olainfarm” valdes pārstāvji sniedza paplašinātas un izsmeļošas atbildes uz akcionāru mutiskiem un rakstiskiem jautājumiem, tajā skaitā par gada pārskatu.

 

Papildu informācija: Ieva Lapiņa-Ennīte, tel. 29375689, Ieva.Lapina-Ennite@olainfarm.com

Lasīt vairāk
AS “Olainfarm” vēršas Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijā izskatīt iespējamus SIA “Doma Audits” pārkāpumus

AS “Olainfarm” valde nodrošina iespēju akcionāriem iepazīties ar akcionāru sarakstu likumā noteiktajā kārtībā

on September 21, 2020

AS “Olainfarm” valde nodrošina iespēju akcionāriem iepazīties ar akcionāru sarakstu pirms gaidāmās kārtējās un akcionāru sapulces 22. septembrī likumā noteiktajā kārtībā pēc labākajiem korporatīvās pārvaldības principiem. AS “Olainfarm” informē, ka visiem akcionāriem, kuri izrādīja interesi iepazīties ar AS “Olainfarm” akcionāru sarakstu un vērsās uzņēmumā, tika individuāli saskaņots ierašanās laiks, lai varētu ērti iepazīties ar nepieciešamo informāciju, gan ņemot vērā faktu, ka saraksts satur personas datus, gan ievērojot valstī noteiktos Covid-19 drošības pasākumus.

Lasīt vairāk
AS “Olainfarm” valde nodrošina iespēju akcionāriem iepazīties ar akcionāru sarakstu likumā noteiktajā kārtībā

AS “Olainfarm” jaunā piecu gadu stratēģija: Ilgtspējīgi veselības aprūpes produkti un noieta tirgu paplašināšana

on September 2, 2020

2. septembrī, AS “Olainfarm” valde Nasdaq Baltics virtuālajā konferencē prezentēja uzņēmuma jauno stratēģiju FORWARD (UZ PRIEKŠU) izklāstot uzņēmuma mērķus un virzienus nākamajiem pieciem gadiem: ilgtspējīga divciparu izaugsme no gada uz gadu tādos biznesa segmentos kā recepšu medikamenti, bezrecepšu produkti un aktīvās vielas.

“Olainfarm produkti ikdienā palīdz uzlabot dzīves kvalitāti miljoniem pacientu no vairāk nekā 50 pasaules valstīm un teritorijām, rūpējoties par pacientiem ar veselības problēmām, kas saistītas ar sāpēm, iekaisumu, sirds un asinsvadu slimībām, garīgo veselību un citām. Mūsu misija ir uzlabot klientu dzīvi un radīt vērtību uzņēmumam, nodrošinot ilgtspējīgus veselības aprūpes produktus un pakalpojumus, izmantojot mūsu zināšanas ražošanā un pārdošanā. Mēs vēlamies mainīt uzņēmuma kultūru tā, lai tajā valdītu uzņēmējdarbības gars un “es varu” attieksme. Mūsu speciālisti būtu gatavi pieņemt drosmīgus lēmumus un spētu ātri reaģēt,” teica Jerūns Veitess, AS “Olainfarm” valdes priekšsēdētājs.

Būtiska AS “Olainfarm” stratēģijas komponente ir gan uzņēmējdarbības attīstība, gan pētniecība un attīstība, katru gadu papildinot mūsu produktu portfeli ar jaunām gatavajam formām un aktīvajām vielām. “Olainfarm” paplašinās savu ražošanas ietekmi Latvijā, veicinot ražošanu, ieviešot inovatīvas tehnoloģijas un jaunas prasmes. AS “Olainfarm” ir izvirzījis ambiciozu mērķi līdz 2025. gadam būt starp top 10 ražošanas uzņēmumiem Centrāleiropā un Austrumeiropā, kas ilgtspējīgi piegādā veselības aprūpes produktus un pakalpojumus noteiktās terapeitiskās jomās NVS, Eiropā un citos pasaules tirgos. “Olainfarm” ir viens no lielākajiem uzņēmumiem Latvijā, kas ir orientēts uz tehnoloģiju un zināšanu eksportu. Skatoties plašāk jaunā “Olainfarm” stratēģija veiksmīgi atbalsta tādas būtiskas iniciatīvas kā Latvijas inovācijas jaudas palielināšana un tehnoloģiskās bāzes stiprināšana, kas iezīmētas arī Nacionālajās industriālās politikas pamatnostādnēTāpat uzņēmuma valde veica izmaiņas meitas uzņēmumu SIA “Latvijas aptieka” (aptieku segments) un SIA “Tonus Elast” (kompresijas materiālu segments) vadības komandās, lai īstenotu stratēģiju, kas koncentrējas uz jaunu kanālu izmantošanu un optimizētu produktu portfeli, uzlabojot sniegumu un peļņas ieguldījumu Grupai.

2020. gada pirmajos sešos mēnešos Olainfarm Grupa veiksmīgi turpināja darbību savos noieta tirgos un nodrošināja zāļu piegādes pieaugumu galvenajās terapeitiskajās jomās. Rezultāti ļāva Olainfarm Grupai sasniegt pārdošanas apjomus 66 miljonu eiro apmērā, kas ir līdzīgs pārdošanas līmenis salīdzinājumā ar pagājušā gada pirmo pusi. Grupas galvenais tirgus 2020. gada pirmajā pusē bija Krievija, kas pārstāv 30% no kopējā pārdošanas apjoma.

AS „Olainfarm“ ir viens no lielākajiem uzņēmumiem Baltijas valstīs ar vairāk nekā 45 gadu pieredzi medikamentu un ķīmiski farmaceitisko produktu ražošanā. Kompānijas darbības pamatprincips ir ražot uzticamus un efektīvus augstākās kvalitātes produktus Latvijai un visai pasaulei. Šobrīd AS „Olainfarm“ produkcija tiek eksportēta uz vairāk nekā 50 pasaules valstīm un teritorijām, tostarp Baltijas valstīm, Krieviju, citām NVS valstīm, Eiropu, Ziemeļameriku, Āzijas valstīm un Austrāliju.

Lasīt vairāk
AS “Olainfarm” jaunā piecu gadu stratēģija: Ilgtspējīgi veselības aprūpes produkti un noieta tirgu paplašināšana

Mārtiņš Pūriņš atstāj AS “Olainfarm” valdes locekļa amatu

on July 21, 2020

AS “Olainfarm” padome 21. jūlijā saņēmusi iesniegumu par amata atstāšanu no līdzšinējā valdes locekļa Mārtiņa Pūriņa, viņš turpinās pildīt amata pienākumus līdz 2020. gada 1. augustam.  Mārtiņš Pūriņš AS “Olainfarm” valdē darbojās kopš 2019. gada 4. aprīļa.

“Šodien saku paldies par nozīmīgo darbu, kas paveikts strādājot AS “Olainfarm” valdē valdes loceklim Mārtiņam Pūriņam, pateicībā par ieguldījumu uzņēmuma attīstībā, par ekspertīzi viedo risinājumu ieviešanā uzņēmuma darbībā un viņa pūlēm un enerģiju pārmaiņu vadības procesos. Es visas padomes vārdā novēlu panākumus un izdošanos turpmākajos profesionālajos izaicinājumos,” uzsver AS “Olainfarm” padomes priekšsēdētājs Gundars Bērziņš.

AS “Olainfarm” valdē darbu turpina valdes priekšsēdētājs Jerūns Veitess un valdes locekļi Milana Beļeviča, Raimonds Terentjevs, Elena Bušberga, Signe Baldere-Sildedze un Zane Kotāne.

AS „Olainfarm“ ir viens no lielākajiem uzņēmumiem Baltijas valstīs ar vairāk nekā 45 gadu pieredzi medikamentu un ķīmiski farmaceitisko produktu ražošanā. Kompānijas darbības pamatprincips ir ražot uzticamus un efektīvus augstākās kvalitātes produktus Latvijai un visai pasaulei. Šobrīd AS „Olainfarm“ produkcija tiek eksportēta uz vairāk nekā 50 pasaules valstīm un teritorijām, tostarp Baltijas valstīm, Krieviju, citām NVS valstīm, Eiropu, Ziemeļameriku, Āzijas valstīm un Austrāliju.

Papildu informācija:
Jānis Dubrovskis
Akciju sabiedrības “Olainfarm” investoru attiecību konsultants
Tel. +371 29178878
E-pasts: janis.dubrovskis@olainfarm.com

Lasīt vairāk
Mārtiņš Pūriņš atstāj AS “Olainfarm” valdes locekļa amatu

AS “Olainfarm” meitas uzņēmumos “Tonus Elast” un “Latvijas aptieka” ievēlējusi jaunus valdes priekšsēdētājus

on July 21, 2020

●      SIA “Tonus Elast” valdes priekšsēdētaja amatā ievēlēts Jevgenijs Fedjaņins

●      SIA “Latvijas aptieka” valdes priekšsēdētājas amatā iecelta līdzšinējā valdes locekle Marina Serpova

 AS “Olainfarm” valde ir ievēlējusi meitas uzņēmuma “Tonus Elast” valdes priekšsēdētāja amatā Jevgeniju Fedjaņinu un “Latvijas aptiekas” valdes priekšsēdētājas amatā ievēlēta līdzšinējā valdes locekle Marina Serpova. Tāpat no SIA “Tonus Elast” valdes atsaukta Dace Mihņenoka un Dzianis Panou, savukārt SIA “Latvijas aptieka” amatu valdē atstājis Ilmārs Pajuste. Jerūns Veitess, AS “Olainfarm” valdes priekšsēdētājs: “Vēlos teikt lielu paldies I. Pajustes kungam, D. Mihņenoka kundzei un Dz. Panou kungam par ieguldījumu uzņēmumu attīstībā.”

“Mūsu mērķis ir turpināt stiprināt meitas uzņēmumu “Tonus Elast” un “Latvijas Aptieka” vadības komandu un virzīt Olainfarm grupu pretī ilgtspējīgai un stabilai attīstībai. Koncerna darbības kvalitātes dzinējspēks ir pieredzējuši eksperti ar globālu skatu. Ilgtermiņā vēlamies virzīties uz vienotu pārvaldības praksi visos grupas uzņēmums, un ienest jaunu vēsmu uzņēmumu attīstībā. Attiecībā uz “Tonus Elast” mums ir ambiciozi plāni  izaugsmei, nodrošinot spēcīgu komandu un mērķtiecīgi turpinot uzlabot pašreizējos rezultātus, sasniedzot jaunus noieta tirgus, tai skaitā Eiropā, Arābijas pussalā, Āzijā un Dienvidamerikā un attīstot jaunus produktus. Tāpat plānojam sasniegt jaunus klientus izmantojot arī digitālos tirdzniecības kanālus. Arī “Latvijas Aptieka” ir stabilas pozīcijas mūsu mājas tirgū,” saka Jerūns Veitess, AS “Olainfarm” valdes priekšsēdētājs.

Jevgenijs Fedjaņins ir pieredzējis komercijas jomā, iepriekš ieņēmis vairākus vadošus amatus Latvijā un ārzemēs. No 2016. līdz 2019. gadam darbojies komercdirektora un valdes locekļa amatā Orkla Confectionery & Snacks Latvia, strādājot ar tādiem Latvijā un pasaulē populārām produktu grupām kā Laima, Taffel, Selga un citiem. Attīstījis spēcīgas komandas vadības prasmes atbilstoši mūsdienīgiem nozares standartiem. Veiksmīgi īstenojis daudzfunkcionālus un starptautiskus projektus. Guvis nozīmīgu pieredzi arī tādās starptautiski pazīstamās kompānijās kā Monster Energy Europe un Nestlé Baltics.

Marina Serpova “Latvijas aptieka” valdē darbojas kopš 2020. gada marta. M. Serpovai ir 18 gadu pieredze kā finanšu direktorei, kā arī uzņēmumu vadībā un finanšu pārvaldībā dažādās nozarēs gan Latvijā, gan ārvalstīs. Viņas darba pienākumos līdz šim attīstījusi prasmes komandas vadībā un motivācijas veicināšanā, finanšu un grāmatvedības jautājumos.

J. Fedjaņinam un M. Serpovai nav “Olainfarm” akciju, kā arī kapitāldaļas un amati citos uzņēmumos.

“Tonus Elast” ražo augstas kvalitātes elastīgos medicīniskos izstrādājumus, un tajā darbojas pieredzējusi komanda. 2020. gada septembrī uzņēmumam ir 25 gadi!

“Olainfarm” piederošajā aptieku tīklā “Latvijas aptieka” 2019. gadā darbojās 68 aptiekas 20 Latvijas pilsētās.

AS „Olainfarm“ ir viens no lielākajiem uzņēmumiem Baltijas valstīs ar vairāk nekā 45 gadu pieredzi medikamentu un ķīmiski farmaceitisko produktu ražošanā. Kompānijas darbības pamatprincips ir ražot uzticamus un efektīvus augstākās kvalitātes produktus Latvijai un visai pasaulei. Šobrīd AS „Olainfarm“ produkcija tiek eksportēta uz vairāk nekā 50 pasaules valstīm un teritorijām, tostarp Baltijas valstīm, Krieviju, citām NVS valstīm, Eiropu, Ziemeļameriku, Āzijas valstīm un Austrāliju.

Papildu informācija:
Jānis Dubrovskis
Akciju sabiedrības “Olainfarm” investoru attiecību konsultants
Tel. +371 29178878
E-pasts: janis.dubrovskis@olainfarm.com

Lasīt vairāk
AS “Olainfarm” meitas uzņēmumos “Tonus Elast” un “Latvijas aptieka” ievēlējusi jaunus valdes priekšsēdētājus

AS “Olainfarm” desmito reizi piešķir Izcilības stipendijas farmācijas studentiem

on July 2, 2020

Atbalstot Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Farmācijas fakultātes studentus, RSU Absolventu asociācija sadarbībā ar AS Olainfarm jau desmito gadu pēc kārtas piešķir AS “Olainfarm” Izcilības stipendijas.

Ikmēneša stipendijas 200 eiro apmērā visa farmācijas programmas piektā studiju gada garumā piešķirtas trim studentēm: Kristai Otmanei (attēlā no kreisās), Ludmilai Hrižanovskai un Esterei Vīksnai.

olainfarm_izcilibas_stipendija_2020_01.jpg

“Mēs esam pārliecināti, ka labākais veids, kā veicināt zināšanas un izglītību un līdz ar to jaunradi, ir ieguldīt cilvēkos, kuri ir zinātkāri un apņēmības pilni. Es vēlos pateikt īpašu paldies mūsu sadarbības partneriem Rīgas Stradiņa universitātei un novēlēt veiksmi mūsu studentiem. Atbalsts jaunajiem profesionāļiem ir viens no galvenajiem virzītājiem jaunas vīzijas un inovāciju veidošanai un attīstīšanai, un mēs turpināsim atbalstīt šīs vērtības,” sacīja AS Olainfarm valdes priekšsēdētājs Jerūns Veitess.

RSU Absolventu asociācijas izpilddirektors Artūrs Kaļva atzīmē, ka sadarbība ar nozares vadošajiem speciālistiem ir iespēja jau studiju gados iepazīties padziļinātāk ar jomas uzņēmumu ikdienas darbu un perspektīvām: “Stipendijas izveidošana uzņēmumam dod iespēju tikt pamanītam un novērtētam studentu vidū, tā nākotnē piesaistot sev jaunos izcilos speciālistus. Studentam tā ir papildu motivāci

olainfarm_izcilibas_stipendija_2020_01.jpg

ja pilnveidot sevi profesionāli.”

Stipendijas tika pasniegtas svinīgā pasākumā AS Olainfarm 18. jūnijā, kura laikā jaunie speciālisti varēja iepazīt darba ikdienu uzņēmumā. Sākot mācības piektajā studiju gadā, studentes saņems ikmēneša stipendiju 200 eiro apmērā. Tāpat stipendiātēm būs iespēja mēneša ga

rumā prakses ietvaros gūt ieskatu AS Olainfarm darbībā gan rūpniecības, gan pētniecības jomā.

Stipendijām var pieteikties ceturtā studiju gada studenti, un tās tiek piešķirtas divu semestru garumā piektajā studiju gadā. Stipendijas tiek piešķirtas, izvērtējot studējošo mācību rezultātus un intervējot un par to piešķiršanu lemj AS Olainfarm pārstāvji, kā arī RSU Farmācijas fakultātes un RSU Absolventu asociācijas pārstāvji.

Lasīt vairāk
AS “Olainfarm” desmito reizi piešķir Izcilības stipendijas farmācijas studentiem

Zane Kotāne ievēlēta par AS “Olainfarm” valdes locekli

on July 2, 2020

Šodien AS “Olainfarm” padome ir ievēlējusi valdes locekles amatā Zani Kotāni, kura pārraudzīs finanšu jautājumos. Viņai ir ievērojama profesionālā pieredze vadības, finanšu un pārvaldības procesu jautājumos gan biržā kotētu, gan valsts un privātos uzņēmumos.

“Esam gandarīti, ka “Olainfarm” valdei pievienojas tik augsta līmeņa speciāliste. Zanei Kotānei ir nozīmīga pieredze gan Latvijas mēroga, gan starptautisku uzņēmumu vadībā. Viņai ir padziļinātas zināšanas tādās uzņēmumam svarīgās jomās kā finanšu analīze un plānošana, investīciju piesaiste no Eiropas Savienības institūcijām un privātiem investoriem, kā arī iekšējā auditā. Visas padomes vārdā vēlam panākumus,” uzsver Gundars Bērziņš, AS “Olainfarm” padomes priekšsēdētājs.

“Es ar patiesu prieku pievienojos “Olainfarm” starptautiskajai vadības komandai un plašajai darbinieku saimei, lai kopā pāršķirtu jaunu lapu “Olainfarm” izaugsmes stāstā. “Olainfarm” vienmēr bijis Latvijas lepnums – uzņēmums, kas ar mūsu valstī ražotiem produktiem ne tikai uzlabo cilvēku dzīves visā pasaulē, bet arī sniedz pienesumu Latvijas ekonomikai un vērtību katram uzņēmuma darbiniekam. Mani aizrauj “Olainfarm” ambiciozie mērķi radīt ilgtspējīgus produktus un augt starptautiski, palielinot uzņēmuma vērtību. Man ir svarīga laba pārvaldība. Finanses ir caurskatāmības, ilgtspējas un izaugsmes būtisks atbalsts,” uzsver Zane Kotāne, AS “Olainfarm” valdes locekle.

Zane Kotāne iepriekš ieņēmusi vairākus vadošus amatus – gan valdē, gan padomē, tādos uzņēmumos kā AS “Conexus Baltic Grid”, AS “Latvijas Gāze”, AS “Latvenergo”, OU “Elektrum Eesti”, UAB “Elektrum Lietuva”. Z. Kotāne no 2018. līdz 2020. gadam bijusi AS “Conexus Baltic Grid” valdes priekšsēdētāja, bet no 2016. līdz 2017. gadam bijusi šī uzņēmuma valdes locekle. Savukārt no 2015. līdz 2017. gadam bija valdes locekle AS “Latvijas Gāze”.

Savā profesionālajā karjerā bijusi zvērināta revidente, sertificēta iekšējā auditore, risku pārvaldības speciāliste, procesu pārmaiņu, kā arī finanšu vadītāja, veicot kapitālsabiedrību obligāciju emisijas Latvijā un ieviešot starptautiski pieņemtus uzskaites principus. Pašlaik  Z. Kotāne ieņem amatus VSIA “Bērnu Klīniskā Universitātes Slimnīca” un SEB Pensiju Fonds kā padomes locekle.

Zane Kotāne ir ieguvusi maģistra grādu biznesa vadībā Rīgas Biznesa skolā un bakalaura grādu ekonomikas un biznesa zinātnē Rīgas Ekonomikas augstskolā. Z. Kotānei ir Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta padomes vadītāja sertifikāts. Turklāt viņai ir Zvērinātu sertificētu grāmatvežu asociācijas ACCA kvalifikācija, un starptautiskā iekšējā auditora sertifikāts (CIA), kā arī Latvijas zvērināta revidenta licence.

Z. Kotānes īpašumā nav neviena AS “Olainfarm” akcija, kā arī kapitāldaļas citos uzņēmumos.

AS “Olainfarm” valdē darbu turpina Jerūns Veitess, Elena Bušberga, Raimonds Terentjevs, Signe Baldere-Sildedze,  Milana Beļeviča un Mārtiņš Pūriņš.

AS „Olainfarm“ ir viens no lielākajiem uzņēmumiem Baltijas valstīs ar vairāk nekā 45 gadu pieredzi medikamentu un ķīmiski farmaceitisko produktu ražošanā. Kompānijas darbības pamatprincips ir ražot uzticamus un efektīvus augstākās kvalitātes produktus Latvijai un visai pasaulei. Šobrīd AS „Olainfarm“ produkcija tiek eksportēta uz vairāk nekā 50 pasaules valstīm un teritorijām, tostarp Baltijas valstīm, Krieviju, citām NVS valstīm, Eiropu, Ziemeļameriku, Āzijas valstīm un Austrāliju.

Papildu informācija:
Jānis Dubrovskis
Akciju sabiedrības “Olainfarm” investoru attiecību konsultants
Tel. +371 29178878
E-pasts: janis.dubrovskis@olainfarm.com

Lasīt vairāk
Zane Kotāne ievēlēta par AS “Olainfarm” valdes locekli

Lauris Macijevskis atstāj AS “Olainfarm” valdes locekļa amatu

on June 9, 2020

AS “Olainfarm” padomei 8. jūnijā iesniegumu par amata atstāšanu iesniedzis līdzšinējais valdes loceklis Lauris Macijevskis. Atbilstoši tam, viņš turpinās pildīt līdzšinējos pienākumus līdz 12. jūnijam. Lauris Macijevskis AS “Olainfarm” valdē darbojās kopš 2019. gada 4. aprīļa, un viņa uzdevums bija pārmaiņu un krīzes vadība.

2019. gads ir bijis vissekmīgākais AS “Olainfarm” vēsturē. 2019. gada laikā Koncerna ieņēmumi pārsniedza 137 milj. EUR, bet tīrā peļņa 2019. gadā bija 23,63 milj. EUR, kas ir vēsturiski vislielākais Koncerna tīrās peļņas apmērs.

“AS “Olainfarm” pavadītais laiks ir bijis profesionāli ļoti saistošs. Paldies “Olainfarm” komandai un uzņēmuma padomei par konstruktīvo sadarbību. Atstāju savus amata pienākumus ar labi padarīta darba sajūtu un uzņēmumam esot teicamā finanšu stāvoklī. Ņemot vērā “Olainfarm” ambiciozos plānus, arvien lielāka loma uzņēmuma attīstībā būs farmācijas nozares profesionāļiem, kuri šobrīd “Olainfarm” valdē ir spēcīgi pārstāvēti. Savu profesionālo nākotni esmu izlēmis saistīt ar privāto uzņēmējdarbību, plašāk daloties ar savu ekspertīzi un pieredzi,” pieņemto lēmumu komentē Lauris Macijevskis.

“Vēlamies Laurim Macijevskim izteikt atzinību par paveikto “Olainfarm” labā un novēlēt profesionālos panākumus arī turpmāk. Viņa darbs aizvadītajā periodā ir palīdzējis uzņēmumam pārmaiņu laikā nostiprināt pozīcijas un radīt spēcīgu pamatu turpmākai darbībai,” uzsver AS “Olainfarm” padomes priekšsēdētājs Gundars Bērziņš.

Laikā, kad kopējā ekonomika visā pasaulē ir sabremzējusies, AS “Olainfarm” finanšu stāvoklis vērtējams kā noturīgs. Tas ir rezultāts uzņēmumā pēdējā gada laikā veiktajiem uzlabojumiem gan iekšēji, gan ārēji, kas šobrīd uzņēmumam ļauj līdzeni izturēt pat tādus ārējos šokus kā Krievijas rubļa vērtības pret eiro samazināšanos par 24% šī gada pirmajā ceturksnī. Neskatoties uz nebijušiem ārējās vides apstākļiem Covid-19 pandēmijas dēļ, Olainfarm grupa turpina strādāt pie izvirzīto mērķu sasniegšanas.

Savus turpmākos profesionālos izaicinājumus Lauris Macijevskis redz kopā ar citiem partneriem dibinātā uzņēmumā “EMPO Ventures”, kuram būs divi darbības virzieni – investīciju piesaiste jauniem attīstības projektiem un palīdzība finanšu grūtībās nonākušiem uzņēmumiem.

AS „Olainfarm“ ir viens no lielākajiem uzņēmumiem Baltijas valstīs ar vairāk nekā 45 gadu pieredzi medikamentu un ķīmiski farmaceitisko produktu ražošanā. Kompānijas darbības pamatprincips ir ražot efektīvus augstākās kvalitātes produktus Latvijai un visai pasaulei. Šobrīd AS „Olainfarm“ produkcija tiek eksportēta uz vairāk nekā 50 pasaules valstīm, tostarp Baltijas valstīm, Krieviju, citām NVS valstīm, Eiropu, Ziemeļameriku, Āzijas valstīm un Austrāliju.

Lasīt vairāk
Lauris Macijevskis atstāj AS “Olainfarm” valdes locekļa amatu