Purchase: Aukstumstacijas ārējo aukstumtīklu rekonstrukcija, Nr.10-19

Adrese

Rūpnīcu iela 5, Olaine, Olaines novads, Latvija, LV-2114

Kontaktpersona

Tehniskā departamenta direktors Vladimirs Krušinskis

Tālruņa numurs

+371 22016129

Elektroniskā pasta adrese

vkrusinskis@olainfarm.lv


Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Aukstumstacijas ārējo aukstumtīklu rekonstrukcija, Nr.10-19

Iepirkuma paredzamā līgumcena

975814.83 EUR

Piedāvājuma iesniegšanas datums


Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

30/08/2019


Lēmuma pieņemšanas datums

26/08/2019

Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Reģistrācijas numurs Adrese Valsts
KARNO TULUNDUSUHISTU EE10117890 Alasi 5A, Tallin, a/k 805 Igaunija
FrosTec UAB 302420625 Fabijoniskiju iela 96, LT-07100, Viļņa Lietuva
SIA "AGV Serviss" 40003614559 Ganību dambis 49, LV-1005, Rīga Latvija

Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

Nosaukums Reģistrācijas numurs Adrese Valsts

Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA "AGV Serviss" 40003614559 Ganību dambis 49, LV-1005, Rīga Latvija

Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN

975814.83 EUR

Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra