Iepirkums: In vivo mikrokodolu pētījumi ar žurkām piecām zāļu vielām

Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

AS “Olainfarm”

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

(40003007246)


Adrese

Rūpnīcu iela 5, Olaine, Olaines novads, Latvija, LV-2114

Kontaktpersona

Medicīnas un reģistrācijas departamenta direktore Gita Siliņa

Tālruņa numurs

+371 22016129

Elektroniskā pasta adrese

gsilina@olainfarm.lv


Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

In vivo mikrokodolu pētījumi ar žurkām piecām zāļu vielām.

Iepirkuma paredzamā līgumcena

116781.25 EUR

Piedāvājuma iesniegšanas datums

23/05/2019


Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

15/07/2019


Lēmuma pieņemšanas datums

15/07/2019

Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

15/07/2019

Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

NosaukumsReģistrācijas numursAdreseValsts

Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

NosaukumsReģistrācijas numursAdreseValsts
LPT Laboratory of Pharmacology and Toxicology GmbH & Co. KGHRA 92976Redderweg 8, 21147 HamburgVācija
Covance Laboratories Ltd01171833Otley Road, Harrogate, North Yorkshire, HG3 1PYLielbritānija

Informācija par uzvarētāju

NosaukumsReģistrācijas numursAdreseValsts
LPT Laboratory of Pharmacology and Toxicology GmbH & Co. KGHRA 92976Redderweg 8, 21147 HamburgVācija

Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN

116781.25 EUR

Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra