Iepirkums: Pilna servisa farmakokinētikas pētījums zālēm OF_ADA

Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

AS “Olainfarm”

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

(40003007246)


Adrese

Rūpnīcu iela 5, Olaine, Olaines novads, Latvija, LV-2114

Kontaktpersona

Medicīnas un reģistrācijas departamenta direktore Gita Siliņa

Tālruņa numurs

+371 22016129

Elektroniskā pasta adrese

gsilina@olainfarm.lv


Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Pilna servisa farmakokinētikas pētījums zālēm OF_ADA

Iepirkuma paredzamā līgumcena

488255 EUR

Piedāvājuma iesniegšanas datums

23/05/2019


Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

17/06/2019

Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

NosaukumsReģistrācijas numursAdreseValsts
BIOTRIAL RESEARCH SAS.30102112397-9, rue Jean Louis Bertrand, 35000 RennesFrancija
Nuvisan GmbH341633232Wegenerstrasse 13, 89231, Neu-UlmVācija

Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

NosaukumsReģistrācijas numursAdreseValsts

Informācija par uzvarētāju

NosaukumsReģistrācijas numursAdreseValsts
Nuvisan GmbH341633232Wegenerstrasse 13, 89231, Neu-UlmVācija

Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN

488255 EUR

Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra