Jaunumi

Informācija par izmaiņām AS “Olainfarm” meitas uzņēmumu valdēs un pilnvarojumos

on April 12, 2019

Papildus informācijai par O. Grigorjeva, I. Krūkles, M. Raizberga un V. Krušinska atsaukšanu no AS “Olainfarm” valdes locekļa amata, AS “Olainfarm” paziņo, ka 2019. gada 9. aprīlī no AS “Olainfarm” meitas uzņēmumiem SIA “Latvijas aptieka”, reģ.nr. 40003094510, valdes locekļa amata ir atsaukti Oļegs Grigorjevs un Žanete Eihmane un, savukārt, no SIA “Silvanols”, reģ.nr. 40003233170, valdes locekļa amata ir atsaukts Ingus Balandins, līdz ar ko minētām personām nav tiesību pārstāvēt attiecīgi SIA “Latvijas aptieka” un SIA “Silvanols”.Vienlaicīgi AS “Olainfarm” informē, ka ir atsauktas visas pilnvaras, ko SIA “Latvijas aptieka” ir izdevusi līdz 2019. gada 8. aprīlim, un visas pilnvaras, ko SIA “Silvanols” ir izdevusi līdz 2019. gada 11. aprīlim.

Ievērojot iepriekš minēto, AS “Olainfarm” norāda uz iespējamiem pārpilnvarošanas faktiem un aicina pārliecināties par jebkuru pārstāvības tiesību, kas piešķirtas izmantojot atsauktajās pilnvarās piešķirtās pārpilnvarojuma tiesības, spēkā esamību, kā arī rūpīgi izvērtēt jebkādu dokumentu un/vai rīcību, kas realizēta no minēto personu puses pilnvaru esamības laikā.

AS “Olainfarm” norāda, ka jebkuri dokumenti, darījumi un/vai rīcība, kas realizēta bez spēkā esoša pilnvarojuma attiecīgajai sabiedrībai (SIA “Latvijas aptieka” un/vai SIA “Silvanols”) nebūs saistoši un tai nebūs pienākums atbildēt par jebkādiem zaudējumiem, kas tādejādi varētu rasties kādai trešajai pusei.

AS “Olainfarm” aicina pārliecināties par esošām pārstāvības tiesībām pie attiecīgo uzņēmumu valdes.

 

Informāciju sagatavoja:

Ludmila Baškirova
Juridiskās daļas vadītāja
lbaskirova@olainfarm.lv
tālr.+371 29949105

Informācija par izmaiņām AS “Olainfarm” meitas uzņēmumu valdēs un pilnvarojumos