Akcionāru sapulces

2018

AS “Olainfarm” 2018. gada 22. novembra ārkārtas akcionāru sapulces lēmumi

AS “Olainfarm” ārkārtas akcionāru sapulces iniciatoru – Annas Emīlijas Maliginas un Nikas Saveļjevas iesniegtie lēmumu projekti ārkārtas akcionāru sapulcei 2018. gada 22. novembrī

Statūtu grozījumu projekts “Olainfarm” ārkārtas akcionāru sapulcei 2018. gada 22. novembrī 

AS “Olainfarm” paziņojums par ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu 2018. gada 22. novembrī

Par AS “Olainfarm” Padomes priekšsēdētāja un Padomes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu, kā arī par izmaiņām AS “Olainfarm” Valdes sastāvā

AS “Olainfarm” 2018. gada 4. septembra ārkārtas akcionāru sapulces lēmumi

AS “Olainfarm” 2018. gada 4. septembra ārkārtas akcionāru sapulces lēmumu projekti

AS “Olainfarm” paziņojums par ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu 2018. gada 4. septembrī

AS “Olainfarm” 2018. gada 5. jūnija kārtējās akcionāru sapulces lēmumi

Padomes locekļu kandidātu CV

AS “Olainfarm” Padomes kandidātu neatkarības izvērtējums

AS „Olainfarm” 2018. gada 5. jūnija kārtējai akcionāru sapulces lēmumu projekti

AS “Olainfarm” paziņojums par papildus jautājumu iekļaušanu akcionāru sapulces darba kārtībā

AS “Olainfarm” Padomes ziņojums kārtējai akcionāru sapulcei 2018. gada 5. jūnijā

AS “Olainfarm” paziņojums par kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu 2018. gada 5. jūnijā

 

2017

AS “Olainfarm” 2017. gada 1. jūnija kārtējās akcionāru sapulces lēmumi

AS “Olainfarm” 2017. gada 1. jūnija kārtējās akcionāru sapulces lēmumu projekti

 

2016

AS “Olainfarm” 2016. gada 16. augusta ārkārtas akcionāru sapulces lēmumi

AS “Olainfarm” 2016. gada 16. augusta ārkārtas akcionāru sapulces lēmumu projekti

AS “Olainfarm” 2016. gada 7. jūnija kārtējās akcionāru sapulces lēmumi

AS “Olainfarm” 2016. gada 7. jūnija kārtējās akcionāru sapulces lēmumu projekti

 

2015

AS “Olainfarm” 2015. gada 11. jūnija kārtējās akcionāru sapulces lēmumi

AS “Olainfarm” 2015. gada 11. jūnija kārtējās akcionāru sapulces lēmumu projekti

AS “Olainfarm” revīzijas komitejas ziņojums par 2014. gadu

 

2014

AS “Olainfarm” 2014. gada 17. decembra ārkārtas akcionāru sapulces lēmumi

AS „Olainfarm” 2014. gada 29. aprīļa kārtējās akcionāru sapulces lēmumu projekti

AS “Olainfarm” revīzijas komitejas ziņojums par 2013. gadu

 

2013

AS „Olainfarm” 2013. gada 29. aprīļa kārtējās akcionāru sapulces lēmumi

AS „Olainfarm” 2013. gada 29. aprīļa kārtējās akcionāru sapulces lēmumu projekti

 

2012

AS „Olainfarm” 2012. gada 28. aprīļa kārtējās akcionāru sapulces lēmumi

AS „Olainfarm” 2012. gada 28. aprīļa kārtējās akcionāru sapulces lēmumu projekti

 

2011

Paziņojums par Padomes priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu

AS „Olainfarm” 2011. gada 11. novembra ārkārtas akcionāru sapulces lēmumi

AS „Olainfarm” 2011. gada 11. novembra ārkārtas akcionāru sapulces lēmumu projekti

AS „Olainfarm” 2011. gada 29. aprīļa kārtējās akcionāru sapulces lēmumi

AS „Olainfarm” 2011. gada 29. aprīļa kārtējās akcionāru sapulces lēmumu projekti

 

2010

AS „Olainfarm” 2010. gada 29. aprīļa kārtējās akcionāru sapulces lēmumi

AS „Olainfarm” 2010. gada 29. aprīļa kārtējās akcionāru sapulces lēmumu projekti

 

2009

AS „Olainfarm” 2009. gada 25. novembra ārkārtas akcionāru sapulces lēmumi

AS „Olainfarm” 2009. gada 25. novembra ārkārtas akcionāru sapulces lēmumu projekti

AS „Olainfarm” 2009. gada 28. aprīļa kārtējās akcionāru sapulces lēmumi

AS „Olainfarm” 2009. gada 28. aprīļa kārtējās akcionāru sapulces lēmumu projekti

 

2008

AS „Olainfarm” 2008. gada 29. aprīļa kārtējās akcionāru sapulces lēmumi

AS „Olainfarm” 2008. gada 29. aprīļa kārtējās akcionāru sapulces lēmumu projekti

 

2007

AS „Olainfarm” 2007. gada 20. jūlija ārkārtas akcionāru sapulces lēmumi

AS „Olainfarm” 2007. gada 20. jūlija ārkārtas akcionāru sapulces lēmumu projekti

AS „Olainfarm” 2007. gada 13. aprīļa kārtējās akcionāru sapulces lēmumi

AS „Olainfarm” 2007. gada 13. aprīļa kārtējās akcionāru sapulces lēmumu projekti

 

2006

AS „Olainfarm” 2006. gada 31. jūlija kārtējās akcionāru sapulces lēmumi

AS „Olainfarm” 2006. gada 31. jūlija kārtējās akcionāru sapulces lēmumu projekti

Akcionāru sapulces