Finanšu kalendārs

Finanšu kalendārs

Finanšu pārskatu publicēšanas datumi 2021. gadā

  • Neauditēts konsolidēts starpperioda finanšu pārskats par 2020. gadu – 2021. gada 26. februārī;
  • AS “Olainfarm” auditētu 2020.gada konsolidēto un nekonsolidēto finanšu pārskatu publicēs 2021.gada 30.aprīlī.
  • Neauditēts 2021. gada 3 mēnešu starpperioda konsolidēts finanšu pārskats – 2021. gada 28.maijā;
  • Neauditēts 2021. gada 6 mēnešu starpperioda konsolidēts finanšu pārskats – 2021. gada 27.augustā;
  • Neauditēts 2021. gada 9 mēnešu starpperioda konsolidēts finanšu pārskats – 2021. gada 26.novembrī.

Nākotnes perspektīva

2021. gadā Olainfarm mātes uzņēmums plāno ieņēmumus 101 milj. EUR apmērā, Olainfarm konsolidētie ieņēmumi plānoti 140 milj. EUR. Sabiedrība plāno 2021. gadu noslēgt ar peļņu 6.5 milj. EUR apmērā, bet konsolidētā Grupas peļņa 2021. gadā plānota 8.6 milj. EUR apmērā.

Finanšu rezultāti

Spiediet šeit, lai aplūkotu Morningstar faktu lapu par AS “Olainfarm” galvenajiem finanšu rādītājiem

Finanšu pārskati

Finanšu kalendārs