Finanšu kalendārs

Finanšu kalendārs

Finanšu pārskatu publicēšanas datumi 2020. gadā

  • Neauditēts 2019.gada finanšu pārskats – 2020. gada 28. februārī;
  • Neauditēts 2020. gada 3 mēnešu starpperioda konsolidēts finanšu pārskats – 2020. gada 29.maijā;
  • Neauditēts 2020. gada 6 mēnešu starpperioda konsolidēts finanšu pārskats – 2020. gada 31.augustā;
  • Neauditēts 2020. gada 9 mēnešu starpperioda konsolidēts finanšu pārskats – 2020. gada 30.novembrī.
  • AS “Olainfarm” auditētu 2019.gada konsolidēto un nekonsolidēto finanšu pārskatu publicēs 2020.gada 30.aprīlī.

Finanšu rezultāti

Spiediet šeit, lai aplūkotu Morningstar faktu lapu par AS “Olainfarm” galvenajiem finanšu rādītājiem

Finanšu pārskati

Finanšu kalendārs