Finanšu kalendārs

Finanšu kalendārs

Finanšu pārskatu publicēšanas datumi 2021. gadā

  • Neauditēts konsolidēts starpperioda finanšu pārskats par 2020. gadu – 2021. gada 26. februārī;
  • Neauditēts 2021. gada 3 mēnešu starpperioda konsolidēts finanšu pārskats – 2020. gada 28.maijā;
  • Neauditēts 2021. gada 6 mēnešu starpperioda konsolidēts finanšu pārskats – 2020. gada 27.augustā;
  • Neauditēts 2021. gada 9 mēnešu starpperioda konsolidēts finanšu pārskats – 2020. gada 26.novembrī.
  • AS “Olainfarm” auditētu 2020.gada konsolidēto un nekonsolidēto finanšu pārskatu publicēs 2021.gada 30.aprīlī.

Nākotnes perspektīva

2020. gadam Grupa plāno apgrozījumu 135.5 milj. EUR un tīro peļņu 14,2 milj. EUR apmērā, kā arī 1 EUR peļņu uz vienu akciju. AS “Olainfarm” plāno apgrozījumu 97.3 milj. EUR apmērā un tīro peļņu 13,4 milj. EUR.

Finanšu rezultāti

Spiediet šeit, lai aplūkotu Morningstar faktu lapu par AS “Olainfarm” galvenajiem finanšu rādītājiem

Finanšu pārskati

Finanšu kalendārs