Finanšu informācija

Finanšu kalendārs

Finanšu pārskatu publicēšanas datumi 2019. gadā

  • Nerevidēts 2018. gada 12 mēnešu konsolidētais finanšu pārskats tiks publicēts 2019. gada 28. februārī.
  • Revidēts 2018. gada atsevišķais un konsolidētais finanšu pārskats tiks publicēts 2019. gada 30. aprīlī.
  • Nerevidēts 2019. gada 3 mēnešu konsolidētais finanšu pārskats tiks publicēts 2019. gada 31. maijā.
  • Nerevidēts 2019. gada 6 mēnešu konsolidētais finanšu pārskats tiks publicēts 2019. gada 30. augustā.
  • Nerevidēts 2019. gada 9 mēnešu konsolidētais finanšu pārskats tiks publicēts 2019. gada 29. novembrī.

Finanšu rezultāti

Galvenie 2017. gada konsolidētie finanšu rādītāji

  • Apgrozījums: 122,1 miljoni eiro
  • Tīrā peļņa: 10,8 miljoni eiro

Konsolidētie plāni 2018. gadam

  • Apgrozījums: 130 miljoni eiro
  • Tīrā peļņa: 11,5 miljoni eiro

Spiediet šeit, lai aplūkotu Morningstar faktu lapu par AS “Olainfarm” galvenajiem finanšu rādītājiem

Finanšu pārskati

Finanšu informācija