Finanšu kalendārs

Finanšu kalendārs

Finanšu pārskatu publicēšanas datumi 2020. gadā

  • Neauditēts 2019.gada finanšu pārskats – 2020. gada 28. februārī;
  • Neauditēts 2020. gada 3 mēnešu starpperioda konsolidēts finanšu pārskats – 2020. gada 29.maijā;
  • Neauditēts 2020. gada 6 mēnešu starpperioda konsolidēts finanšu pārskats – 2020. gada 31.augustā;
  • Neauditēts 2020. gada 9 mēnešu starpperioda konsolidēts finanšu pārskats – 2020. gada 30.novembrī.
  • AS “Olainfarm” auditētu 2019.gada konsolidēto un nekonsolidēto finanšu pārskatu publicēs 2020.gada 30.aprīlī.

Nākotnes perspektīva

2020. gadam Grupa plāno apgrozījumu 135.5 milj. EUR un tīro peļņu 14,2 milj. EUR apmērā, kā arī 1 EUR peļņu uz vienu akciju. AS “Olainfarm” plāno apgrozījumu 97.3 milj. EUR apmērā un tīro peļņu 13,4 milj. EUR.

Finanšu rezultāti

Spiediet šeit, lai aplūkotu Morningstar faktu lapu par AS “Olainfarm” galvenajiem finanšu rādītājiem

Finanšu pārskati

Finanšu kalendārs