Jaunumi

Izmaiņas AS “Olainfarm” valdes sastāvā un pārstāvības tiesībās

on April 4, 2019

Ar šo AS “Olainfarm” paziņo, ka 2019. gada 4. aprīlī AS “Olainfarm” Padome ir pieņēmusi šādus lēmumus par izmaiņām AS “Olainfarm” valdē un valdes pārstāvības tiesībās:

– Atsaukt Oļegu Grigorjevu, Mihailu Raizbergu, Vladimiru Krušinski no AS ”Olainfarm” valdes locekļa amata;

– Ievēlēt Milanu Beleviču, Signi Balderi-Sildedzi, Mārtiņu Pūriņu par AS ”Olainfarm” valdes locekļiem, nosakot pilnvaru termiņu sākumu ar 2019. gada 4. aprīli;

– No AS “Olainfarm” valdes locekļu vidus iecelt Lauri Macijevski par AS “Olainfarm” valdes priekšsēdētāju;

Noteikt sekojošas AS “Olainfarm” valdes locekļu pārstāvības tiesības:

1) Veronikai Dubickai, Raimondam Tereņtjevam, Mārtiņam Pūriņam ar tiesībām pārstāvēt AS “Olainfarm” tikai kopā ar vēl diviem valdes locekļiem;

2) Laurim Macijevskim, Milanai Belevičai, Signei Balderei-Sildedzei ar tiesībām pārstāvēt AS “Olainfarm” atsevišķi;

3) Mārtiņam Tambakam nemainīgi ar tiesībām pārstāvēt AS “Olainfarm” atsevišķi.

 

Valdes locekļu CV pielikumā.

 

Papildus informācija:

Dana Hasana
AS “Olainfarm”  komunikācijas vadītāja
Dana.hasana@olainfarm.com
Tālr. +371 26355895

Izmaiņas AS “Olainfarm” valdes sastāvā un pārstāvības tiesībās