Kontakti karjerai

Karīna Rāviņa-Vimba
Administratīvā departamenta direktora vietniece
tālr.: (+371) 67 013 802
mob. tālr.: (+371) 29 143 934
e-pasts: kravina-vimba@olainfarm.lv

 

Laura Ābele
Personāla daļas vadītāja vietniece
tālr.: (+371) 67 013 715
e-pasts: labele@olainfarm.lv

 

Sintija Seņka-Sevostjanova
Personāla speciāliste
tālr.: (+ 371) 67 013 802
e-pasts: personals@olainfarm.lv

Kontakti karjerai