Kvalitātes politika

AS „Olainfarm” darbības pamatprincips ir ražot uzticamus un efektīvus augstākās kvalitātes produktus visai pasaulei. Mēs nodrošinām augstus kvalitātes standartus produktu izstrādē, attīstībā, ražošanā, kontrolē un izplatīšanā. Mūsu akcionāri atbalsta uz kvalitāti vērstu uzņēmuma darbību, tāpēc tās nodrošināšanas sistēma ir integrēta visās uzņēmuma farmaceitiskās darbībās.

Kvalitātes politika ietver to, ka:

  • vadība un personāls ikdienā ievēro un pilnībā izpilda Labas ražošanas prakses standarta prasības;
  • vadība un personāls nodrošina, ka visas AS „Olainfarm” ražošanas un atbalsta procedūras atbilst kompetentu iestāžu un klientu prasībām;
  • kvalitātes nodrošināšanas sistēma tiek pastāvīgi pilnveidota un tās efektivitāti novērtē iekšējos un ārējos (klientu un kompetento iestāžu) auditos.

Olainfarm_kvalitates_politika

Kontakti

Raimonds Terentjevs
Kvalitātes vadības departamenta direktors
tālr.: (+ 371) 67 013 703
e-pasts: rterentjevs@olainfarm.lv

Kvalitātes politika