Trauksmes celšanas kārtība AS Olainfarm

AS Olainfarm ir izstrādāta un apstiprināta trauksmes celšanas kārtība, saskaņā ar 2018. gada 11. oktobra Trauksmes celšanas likumu, kas stājās spēkā 2019. gada 1. maijā, un nosaka, kādā veidā trauksmes cēlējs godprātīgi var celt trauksmi par iespējamiem pārkāpumiem.

Trauksmes celšana ir veids, kā, iesaistoties sabiedrības pārstāvjiem, laikus pamanīt un novērst pārkāpumus gan savā uzņēmumā, gan valstī kopumā.

Saskaņā ar likumu, trauksmes cēlējs ir fiziska persona, kura sniedz informāciju par iespējamu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm, ja persona šo informāciju uzskata par patiesu un tā gūta, veicot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu.

Trauksmes cēlēji var ziņot par pārkāpumiem, kuri ir saistīti ar tādu iespējamu sabiedrībai svarīgu interešu aizskārumu, kā amatpersonu bezdarbība, nolaidība vai dienesta stāvokļa ļaunprātīga izmantošana, korupcija, sabiedrības veselības apdraudējums, darba drošības pārkāpumi u.c., vai tikai par aizdomām, ka šāds pārkāpums varētu notikt.

Vairāk informācijas par trauksmes celšanu meklē Valsts kancelejas tīmekļvietnē www.trauksmescelejs.lv

Saskaņā ar AS Olainfarm iekšējiem trauksmes celšanas noteikumiem, trauksmes cēlēja identitāte tiek aizsargāta (pseidonimizēta). Visi trauksmes ziņojumā ietvertie dati un fakti tiek aizsargāti, atbilstoši LV normatīvo aktu prasībām.

AS Olainfarm Trauksmes celšanas ziņojumu var iesniegt dažādos veidos:

  1. Rakstiski, pirms tam izdrukājot un aizpildot veidlapu (veidlapu atradīsi šeit). Uz aploksnes obligāti norādīt “Trauksmes celšana”! Sūtīt AS Olainfarm, Rūpnīcu iela 5, Olaine, LV-2114
  2. Elektroniski, aizpildot veidlapu un nosūtot uz trauksme@olainfarm.lv 
  3. Aizpildot šo formu (Lai saglabātu Jūsu privātumu, izmantojiet savā veidtelefonā, planšetdatorā vai mājas datorā interneta pārlūkprogrammu Tor, kas nodrošinās Jūsu savienojuma anonimitāti).
Trauksmes celšanas kārtība AS Olainfarm