Biznesa stratēģija

Korporatīvā misija:

Mēs uzlabojam klientu dzīvi un radām vērtību mūsu uzņēmumam, nodrošinot ilgtspējīgus veselības aprūpes produktus un pakalpojumus, izmantojot mūsu ekspertīzi ražošanā un pārdošanā.

Korporatīvā vīzija:

Līdz 2025. gadam esam starp TOP 10 lielākajiem Centrālas un Austrumeiropas ražotajiem, kas ilgtspējīgi piegādā veselības aprūpes produktus un pakalpojumus noteiktās terapeitiskās jomās pamatā Centrālajā un Austrumeiropā, NVS, kā arī citos globālajos tirgos

Mērķi un uzdevumi:

Produktu attīstība

 • Optimizēt produktu portfeli un papildināt to ar jaunām gatavo zāļu formām, ņemot vērā tirgus dinamiku, specifiku un vajadzības;
 • Attīstīt ķīmisko produktu virzienu un radīt jaunus inovatīvus produktus un tehnoloģijas, īpaši veicinot sadarbību ar Latvijas zinātniskajām institūcijām;
 • Reģistrēt uzņēmumā ražotās gatavo zāļu formas un piegādāt tās dažādiem pasaules valstu tirgiem;
 • Ražot gatavo zāļu formas un ķīmiskos produktus partneriem;
 • Papildināt un saglabāt uzņēmuma intelektuālā īpašuma portfeli.

Mārketings

 • Izstrādāt un ieviest uzņēmuma un partneru produktu virzības stratēģiju;
 • Plānot, izstrādāt un ieviest uzņēmuma misijai, mērķiem un stratēģijai atbilstīgas mārketinga aktivitātes;
 • Vadīt mārketinga aktivitātes un tirdzniecību reģionālajos tirgos;
 • Veikt mārketinga pētījumus, apstrādāt un analizēt iegūto informāciju aktuālo tirgus vajadzību noteikšanai;
 • Noteikt tirgus potenciālu reģionālajos tirgos turpmākai biznesa attīstībai;
 • Iniciēt jaunu produktu izstrādi un ieviešanu atbilstoši identificētajām tirgus vajadzībām.

Ražošana un produktu kvalitāte

 • Vairot klientu uzticību, ražojot kvalitatīvus produktus un sniedzot pilnīgu informāciju par tiem;
 • Modernizēt ražotnes un procesus atbilstoši Labas ražošanas praksei;
 • Automatizēt tehnoloģiskos procesus, lai paaugstinātu ražošanas efektivitāti un darba drošību;
 • Izveidot jaunas ražotnes uz esošo ražotņu bāzes un radīt jaunas darba vietas;

Sociālā politika

 • Sekmēt darbinieku ilgtermiņa ieguldījumu uzņēmuma biznesa mērķu sasniegšanā;
 • Nodrošināt sociālās garantijas un darbinieku atalgojumu atbilstīgi viņu amatam un ieguldījumam;
 • Nodrošināt darbinieku apmācības un karjeras izaugsmes iespējas.

Vides aizsardzība

 • Nodrošināt ētisku attieksmi pret apkārtējo vidi un turpināt organizēt videi draudzīgu ražošanas procesu;
 • Gan kvalitatīvi, gan kvantitatīvi pastāvīgi samazināt uzņēmuma darbības ietekmi uz vidi.

Investoru attiecības

 • Pastāvīgi strādāt pie kompānijas vērtības paaugstināšanas ar inovācijām, izaugsmi un peļņas pieaugumu;
 • Savlaicīgi sniegt uzticamu un pārskatāmu informāciju par uzņēmuma darbību un ekonomisko stāvokli;
 • Būt atvērtiem un atklātiem investoru interesei par uzņēmumu.
Biznesa stratēģija