Biznesa stratēģija

Misija:

AS „Olainfarm” ir viens no lielākajiem gatavo zāļu un farmaceitisko pusproduktu ražotājiem Baltijā. Mūsu darbības pamatprincips ir ražot uzticamus un efektīvus augstākās kvalitātes produktus visai pasaulei. Mēs vēlamies veidot godīgu un konstruktīvu sadarbību ar mūsu klientiem – pacientiem, ārstiem, farmaceitiem un sadarbības partneriem. Savu mērķu sasniegšanai veidojam augsti kvalificētu, sociāli aizsargātu un labi motivētu darbinieku komandu. Mūsu prioritāte ir videi draudzīga ražošanas procesa organizācija un pastāvīga kompānijas vērtības palielināšana.

Vīzija:

Mēs vēlamies kļūt par vadošo gatavo zāļu un ķīmiski-farmaceitisko produktu ražotāju Baltijā, kura produkcija ir pazīstama un pieejama visā pasaulē.

Mērķi un uzdevumi:

Produktu attīstība

 • Optimizēt produktu portfeli un papildināt to ar jaunām gatavo zāļu formām, ņemot vērā tirgus dinamiku, specifiku un vajadzības;
 • Attīstīt ķīmisko produktu virzienu un radīt jaunus inovatīvus produktus un tehnoloģijas, īpaši veicinot sadarbību ar Latvijas zinātniskajām institūcijām;
 • Reģistrēt uzņēmumā ražotās gatavo zāļu formas un piegādāt tās dažādiem pasaules valstu tirgiem;
 • Ražot gatavo zāļu formas un ķīmiskos produktus partneriem;
 • Papildināt un saglabāt uzņēmuma intelektuālā īpašuma portfeli.

Mārketings

 • Izstrādāt un ieviest uzņēmuma un partneru produktu virzības stratēģiju;
 • Plānot, izstrādāt un ieviest uzņēmuma misijai, mērķiem un stratēģijai atbilstīgas mārketinga aktivitātes;
 • Vadīt mārketinga aktivitātes un tirdzniecību reģionālajos tirgos;
 • Veikt mārketinga pētījumus, apstrādāt un analizēt iegūto informāciju aktuālo tirgus vajadzību noteikšanai;
 • Noteikt tirgus potenciālu reģionālajos tirgos turpmākai biznesa attīstībai;
 • Iniciēt jaunu produktu izstrādi un ieviešanu atbilstoši identificētajām tirgus vajadzībām.

Ražošana un produktu kvalitāte

 • Vairot klientu uzticību, ražojot kvalitatīvus produktus un sniedzot pilnīgu informāciju par tiem;
 • Modernizēt ražotnes un procesus atbilstoši Labas ražošanas praksei;
 • Automatizēt tehnoloģiskos procesus, lai paaugstinātu ražošanas efektivitāti un darba drošību;
 • Izveidot jaunas ražotnes uz esošo ražotņu bāzes un radīt jaunas darba vietas;

Sociālā politika

 • Sekmēt darbinieku ilgtermiņa ieguldījumu uzņēmuma biznesa mērķu sasniegšanā;
 • Nodrošināt sociālās garantijas un darbinieku atalgojumu atbilstīgi viņu amatam un ieguldījumam;
 • Nodrošināt darbinieku apmācības un karjeras izaugsmes iespējas.

Vides aizsardzība

 • Nodrošināt ētisku attieksmi pret apkārtējo vidi un turpināt organizēt videi draudzīgu ražošanas procesu;
 • Gan kvalitatīvi, gan kvantitatīvi pastāvīgi samazināt uzņēmuma darbības ietekmi uz vidi.

Investoru attiecības

 • Pastāvīgi strādāt pie kompānijas vērtības paaugstināšanas ar inovācijām, izaugsmi un peļņas pieaugumu;
 • Savlaicīgi sniegt uzticamu un pārskatāmu informāciju par uzņēmuma darbību un ekonomisko stāvokli;
 • Būt atvērtiem un atklātiem investoru interesei par uzņēmumu.
Biznesa stratēģija