Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1. pasākuma “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros” 4.atlases kārtas SIA “Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs” projekta Nr.1.2.1.1/18/A/005 ietvaros 2019.gada 1.martā AS “Olainfarm” uzsākta pētniecības projekta “Zāļu pirms-klīniskie un klīniskie pētījumi” īstenošana.

Projekta ietvaros plānots veikt zāļu vielu pirmsklīniskos pētījumus atbilstoši Labas laboratorijas prakses principiem un klīniskos pētījumus 5 zāļu formām atbilstoši Labas klīniskās prakses principiem. Pētījumos iegūtie dati tiks izmantoti zāļu reģistrācijas failu pilnveidei, kuri ir nepieciešami medikamentu reģistrācijai. Projektu plānots realizēt līdz 2021.gada 31.decembrim.

Projekta kopējās izmaksas plānotas EUR 3 529 925.00, tai skaitā EUR 941 622.25 ERAF finansējums.

Projekta “Zāļu pirms-klīniskie un klīniskie pētījumi” īstenoto darbu hronoloģija:

  1. gada 25.februārī tika izsludināta iepirkuma procedūra par līgumpētījumu “Pilna servisa farmakokinētikas un biopieejamības pētījums zālēm OF_NEIR” veikšanu. 2019.gada 26.martā ir pasludināts rezultāts iepirkuma ietvaros, publikācija par iepirkuma rezultātiem pieejama https://pvs.iub.gov.lv/show/573617. Noslēgts līgums par pētījuma īstenošanu. Pētījuma ietvaros veikta pētījuma klīniskā daļa.
  2. gada 4.martā izsludinātas iepirkumu procedūras par līgumpētījumu “In vivo mikrokodolu pētījumi ar žurkām” un “In vitro cilvēku limfocītu hromosomu aberācijas pētījumi” veikšanu. 2019.gada 1.aprīlī ir pasludināts rezultāts iepirkuma “In vitro cilvēku limfocītu hromosomu aberācijas pētījumi” ietvaros, publikācija par iepirkuma rezultātiem pieejama https://pvs.iub.gov.lv/show/574324. Noslēgts līgums par pētījuma īstenošanu. Pētījuma ietvaros sagatavoti un saskaņoti pieci pētījumu plāni. Uzsākta pētījumu īstenošana. Veikta sākotnējo ziņojumu (divām vielām) sagatavošana un saskaņošana.
  3. gada 1.aprīlī ir pasludināta iepirkuma “In vivo mikrokodolu pētījumi ar žurkām” pārtraukšana, ņemot vērā nepieciešamību precizēt tehnisko specifikāciju (pētījuma dizainu), publikācija par iepirkuma pārtraukšanu pieejama https://pvs.iub.gov.lv/show/574325 .
  4. gada 18.aprīlī tika izsludināta iepirkuma procedūra par līgumpētījumu “Pilna servisa farmakokinētikas pētījums zālēm OF_FEN”. 2019.gada 21.maijā ir pasludināts rezultāts iepirkuma ietvaros, publikācija par iepirkuma rezultātiem pieejama https://pvs.iub.gov.lv/show/579299. Noslēgts līgums par pētījuma īstenošanu. Pētījuma ietvaros veikta pētījuma protokola projekta saskaņošana, uzsākta bioanalītiskās metodes izstrāde.
  5. gada 30.aprīlī tika izsludināta iepirkuma procedūra par līgumpētījumu “Pilna servisa farmakokinētikas pētījums zālēm OF_FUM”. 2019.gada 24.maijā ir pasludināts rezultāts iepirkuma ietvaros, publikācija par iepirkuma rezultātiem pieejama https://pvs.iub.gov.lv/show/579807. Noslēgts līgums par pētījuma īstenošanu. Pētījuma ietvaros izstrādāts un saskaņots pētījuma protokols, sagatavota dokumentācija Kompetentās institūcijas un Neatkarīgās ētikas komitejas atļauju saņemšanai.
  6. gada 23.maijā tika izsludināta iepirkuma procedūra par līgumpētījumu “Pilna servisa farmakokinētikas pētījums zālēm OF_ADA”. 2019.gada 17.jūnijā ir pasludināts rezultāts iepirkuma ietvaros, publikācija par iepirkuma rezultātiem pieejama https://pvs.iub.gov.lv/show/582419. Noslēgts līgums par pētījuma īstenošanu. Pētījuma ietvaros izstrādāts un saskaņots pētījuma protokols, sagatavota dokumentācija Kompetentās institūcijas un Neatkarīgās ētikas komitejas atļauju saņemšanai.
  7. gada 23.maijā tika izsludināta iepirkuma procedūra par līgumpētījumu “In vivo mikrokodolu pētījumi ar žurkām piecām zāļu vielām”. 2019.gada 15.jūlijā ir pasludināts rezultāts iepirkuma ietvaros, publikācija par iepirkuma rezultātiem pieejama https://pvs.iub.gov.lv/show/585312. Noslēgts līgums par pētījuma īstenošanu. Pētījuma ietvaros sagatavoti un saskaņoti pieci pētījumu plāni. Uzsākta pētījumu īstenošana.
  8. gada 2.augustā tika izsludināta iepirkuma procedūra par līgumpētījumu “Pilna servisa farmakokinētikas pētījums zālēm OF_NOF. 2019.gada 3.septembrī ir pasludināts rezultāts iepirkuma ietvaros, publikācija par iepirkuma rezultātiem pieejama https://pvs.iub.gov.lv/show/587093. Noslēgts līgums par pētījuma īstenošanu. Pētījuma ietvaros izstrādāts un saskaņots pētījuma protokols, sagatavota dokumentācija Kompetentās institūcijas un Neatkarīgās ētikas komitejas atļauju saņemšanai.
  9. gada 17.oktobrī tika izsludināta iepirkuma procedūra par līgumpētījumu “Klīniskais pētījums (3.fāze) ar pētāmajām zālēm vs. placebo perifērās nervu sistēmas slimību ārstēšanai”, piedāvājumu iesniegšanas termiņš 2019.gada 15.novembris.

Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs