Atbalstāmās investīcijas

Ministru kabineta sēdē 2013. gada 7. maijā tika atbalstīts Ekonomikas ministrijas sagatavotais rīkojuma projekts par uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) atlaides piešķiršanu AS „Olainfarm” investīciju projekta „Jaunu produktu ieviešana ražošanā un AS Olainfarm eksportspējas palielināšana” īstenošanai. AS „Olainfarm” projekta laikā plāno ieviest ražošanā jaunus produktus, vienlaikus būtiski mainot vairākus ražošanas procesus un paaugstinot esošo produktu ražošanas efektivitāti.

AS “Olainfarm” projekts tika īstenots no 2013. gada 7. maija līdz 2018. gada 30. aprīlim, kopumā īstenojot 12 aktivitātes (attiecināmās izmaksas):

 1. “Nitrofurānu gatavo zāļu formu iecirkņa izveide”.
 2. “Gatavo zāļu formu iecirkņa izejvielu sagatavošanas bloka modernizācija un paplašināšana”.
 3. “Jaunas Fenibūta ražošanas shēmas izveide”.
 4. “Fenibūta pusproduktu iecirkņa modernizācija”.
 5. “Mebikāra ražošanas iecirkņa modernizācija”.
 6. “Ķīmisko pusproduktu ražošanas modernizācija”.
 7. “Gatavo zāļu formu iecirkņa iekārtu modernizācija”.
 8. “Iepakošanas procesa modernizācija”.
 9. “Ūdens attīrīšanas sistēmas modernizācija”.
 10. “Izejvielu un pusproduktu noliktavu modernizācija un paplašināšana”.
 11. “Gatavās produkcijas noliktavu paplašināšana”.
 12. “Kvalitātes kontroles procesa modernizācija”.

Kopumā projekta ietvaros veikti sākotnējie ilgtermiņa ieguldījumi 24 686 943,99 EUR apmērā, no kuriem projekta attiecināmās izmaksas ir 21 466 978,55 EUR

2019. gada 13. februārī Ekonomikas ministrijas Investīciju projektu izvērtēšanas komisija pieņēma lēmumu par AS “Olainfarm” investīciju projekta “Jaunu produktu ieviešana ražošanā un AS “Olainfarm” eksportspējas palielināšana” ietvaros veikto ieguldījumu attiecināmajām izmaksām nodokļa atlaides piemērošanai. 2019. gada 26. februārī saņemts lēmums par atbalsta finansējuma apstiprināšanu 4 640 518,92 EUR.

Atbalstāmās investīcijas