BIRTI

Vadošie Baltijas zinātnieki un piecdesmit inovatīvi uzņēmumi ir apvienojušies, lai izveidotu Baltijas inovatīvu projektu attīstības un tehnoloģiju pārneses centru. Baltic Innovative Research and Tehnology Infrastructure (BIRTI) ir virtuāls veidojums, kas apvieno un koordinē Baltijas valstu universitāšu, zinātnisko institūtu un inovatīvu uzņēmumu sadarbību.

BIRTI mērķis ir radīt labvēlīgus apstākļus inovāciju procesam, zinātniekiem, inženieriem, dizaineriem un uzņēmējiem kopīgi strādājot pie konkurētspējīgiem, uz zināšanām balstītiem, pasaules līmeņa produktiem – to attīstīšanas un ražošanas. Baltijas valstis katra atsevišķi ir pārāk maza spēlētāja pasaules tirgos, tādēļ ir nepieciešama to sadarbība kopīgai finanšu piesaistei. Plašāka informācija par BIRTI ir pieejama vietnē www.birti.eu.

AS „Olainfarm” ir BIRTI biedrs un aktīvi iesaistās Biofarmācijas un organiskās ķīmijas inovāciju klasterī – BioPharmAlliance, kas ir zinātnisko institūciju pastāvošās infrastruktūras efektīva izmantošana un komplementāra attīstība, lai izveidotu modernu materiāltehnisko, pētniecisko un studiju bāzi biomedicīnas un farmācijas pētījumu veikšanai un konkurētspējīgu produktu radīšanai.

Galvenie zinātniskās darbības virzieni šajā klasterī ir:

  1. Struktūrbioloģija un bioinformātika, t.sk. zāļu vielu bioloģisko makromolekulu struktūras pētniecība, (KMR un rentgenstruktūranalīzes metodes).
  2. Humāno un veterināro zāļu vielu konstruēšana un izpēte ar ķīmijas un molekulārbioloģijas metodēm.
  3. Rekombinantu šūnu kultūru ieguve un izmantošana medicīniskajā biotehnoloģijā.
BIRTI