Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1. pasākumā “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros” SIA “Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs” no 2016. gada 1. jūnija līdz 2018. gada 31. decembrim īstenoja projektu Nr.1.2.1.1/16/A/006 “Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs”.

SIA “Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs” (turpmāk – Kompetences centrs) dibinātāji ir pieci Latvijas vadošie farmācijas, ķīmijas un kosmētikas uzņēmumi: AS “Olainfarm”, AS “Grindeks”, SIA “PharmIdea”, SIA “LabochemLV”, SIA “Madara Cosmetics” un Biedrība “Latvijas ķīmijas un farmācijas uzņēmumu asociācija”. Plašāka informācija ir pieejama vietnē http://fbmtkc.lv/.

Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs aptver divus zinātniskos virzienus:

1.Farmācija, oriģinālzāles un ģenēriskās zāles – aktīvo medicīnas vielu izpēte jaunu t.sk. patentbrīvo medikamentu izstrādei, specifisku vielu novērtēšana konkrētu slimību ārstēšanai u.tml.;

2.Dabas vielu zāles, uztura bagātinātāji, funkcionālā kosmētika – izstrādāt jaunus kosmētikas produktus, atbilstoši kosmētikas nozares tendencēm.

Kompetences centra projekta mērķis bija atbalstīt vismaz 12 pētījumus atbilstoši definētajiem pētniecības virzieniem, attīstot jaunus produktus un tehnoloģijas nozarē, kā arī ieviešot tās ražošanā, tādējādi veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, kā arī nozares komersantu konkurētspējas paaugstināšanu. Kopējais Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk- ERAF) atbalsta finansējums projektam plānots EUR 3 206 250 apmērā.

AS “Olainfarm” projekta “Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs” ietvaros īstenoja četrus pētniecības projektus:

 1. gada 1. jūnijā tika uzsākta pētniecības projekta “Zāļu lietošanas drošuma un toksikokinētikas pētījums” (P3) īstenošana. Pētniecības projekta ietvaros bija plānots veikt zāļu drošuma un toksikokinētikas pētījumus (pirmsklīniskos pētījumus) atbilstoši Labas laboratorijas prakses principiem un pētījumos iegūt datus par vielu drošumu un toksikokinētiku dzīvnieku organismos. Projekts tika īstenots no 2016.gada 1. jūnija līdz 2018. gada 31. decembrim. Projekta kopējās izmaksas EUR 1 109 357, tai skaitā EUR 509 189 ERAF finansējums.
 2. gada 1. septembrī tika uzsākta pētniecības projekta “Dabīgu vielu izpēte jaunas kosmētikas produktu līnijas izstrādei” (P2) īstenošana. Pētniecības projekta ietvaros bija plānots veikt dabīgo vielu izpēti un izstrādāt dabīgu kosmētikas produktu līniju. Projekts tika īstenots no 2016.gada 1. septembra līdz 2018. gada 31. decembrim. Projekta kopējās izmaksas EUR 106 924,91, tai skaitā EUR 46 957,95 ERAF finansējums.
 3. gada 15. maijā tika uzsākta pētniecības projekta “Pētījums jaunas pret tuberkulozes gatavās zāļu formas izstrādei” (P17) īstenošana. Projektā bija plānots veikt pētījumu, kura ietvaros tiek izstrādāta jaunu gatavo zāļu formu – pret tuberkulozes līdzeklis. Projekts tika īstenots no 2017.gada 15. maija līdz 2018. gada 31. decembrim. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas EUR 258 522, tai skaitā EUR 106 640,00 ERAF finansējums.
 4. gada 15. oktobrī tika uzsākta pētniecības projekta „Pētījums jaunas Hinuklidīna atvasinājumu ražošanas tehnoloģijas izstrādei”(P20) īstenošana. Projektā tika veikts pētījums, kura ietvaros tika izstrādāta jauna ražošanas tehnoloģija 3-aizvietotu Hinuklidīnu iegūšanai no R-(-)-3-hinuklidinola ražošanas atkritumiem. Projekts veiksmīgi noslēdzas 2018. gada 31. decembrī. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas EUR 90 280,00, tai skaitā EUR  39 070,00 ERAF finansējums.

Projekta “Zāļu lietošanas drošuma un toksikokinētikas pētījums” (P3) īstenoto darbu hronoloģija:

 1. No 2016. gada 10. oktobra līdz 2016. gada 8. novembrim AS “Olainfarm” veica iepirkumu procedūru pirmsklīnisko drošuma (toksicitātes) pētījumiem potenciālajām zālēm un iepirkuma rezultātā tika noslēgti iepirkuma līgumi ar kopējo līgumcenu EUR 1 001 509,00. Informācija par izsludinātajiem iepirkumiem un to rezultātiem ir pieejama Iepirkuma uzraudzības biroja mājas lapā: iub.gov.lv.
 2. gada 21. februārī SIA “Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs” saņēma Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma atbalsta maksājumu par maksājuma pieprasījumu Nr.1, par periodu: 01.06.-10.10.2016., kurā ir iekļautas AS “Olainfarm” projekta attiecināmās izmaksas EUR 11 892,92, tai skaitā ERAF finansējums EUR 5 946,46.
 3. gada 30. martā SIA “Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs” saņēma Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma atbalsta maksājumu par maksājuma pieprasījumu Nr.2, par periodu: 11.10.2016.-10.01.2017., kurā ir iekļautas AS “Olainfarm” projekta attiecināmās izmaksas EUR 11 105,23, tai skaitā ERAF finansējums EUR5 552,62.
 4. gada 18. augustā SIA “Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs” saņēma Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma atbalsta maksājumu par maksājuma pieprasījumu Nr.3, par periodu: 11.01.2017.-10.04.2017., kurā ir iekļautas AS “Olainfarm” projekta attiecināmās izmaksas EUR 260 053,54, tai skaitā ERAF finansējums EUR 120 182,46.
 5. gada 2. oktobrī SIA “Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs” saņēma Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma atbalsta maksājumu par maksājuma pieprasījumu Nr.4, par periodu: 11.04.2017.-10.07.2017., kurā ir iekļautas AS “Olainfarm” projekta attiecināmās izmaksas EUR 56 825,74, tai skaitā ERAF finansējums EUR19 621,81.
 6. gada 23. janvārī SIA “Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs” saņēma Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma atbalsta maksājumu par maksājuma pieprasījumu Nr.5, par periodu: 11.07.2017.-10.10.2017., kurā ir iekļautas AS “Olainfarm” projekta attiecināmās izmaksas EUR 106 452,22, tai skaitā ERAF finansējums EUR46 573,45.
 7. gada 26. aprīlī SIA “Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs” saņēma Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma atbalsta maksājumu par maksājuma pieprasījumu Nr.6, par periodu: 11.10.2017.-10.01.2018., kurā ir iekļautas AS “Olainfarm” projekta attiecināmās izmaksas EUR 191 530,63, tai skaitā ERAF finansējums EUR91 868,97.
 8. gada 17. jūlijā SIA “Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs” saņēma Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma atbalsta maksājumu par maksājuma pieprasījumu Nr.7, par periodu: 11.01.2018.-10.04.2018., kurā ir iekļautas AS “Olainfarm” projekta attiecināmās izmaksas EUR 65 363,35, tai skaitā ERAF finansējums EUR24169,51.
 9. gada 3. oktobrī SIA “Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs” saņēma Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma atbalsta maksājumu par maksājuma pieprasījumu Nr.8, par periodu: 11.04.2018.-10.07.2018., kurā ir iekļautas AS “Olainfarm” projekta attiecināmās izmaksas EUR 32 619,81, tai skaitā ERAF finansējums EUR 15936,16.
 10. gada 17. oktobrī SIA “Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs” tika iesniegts pārskats un maksājuma pieprasījums Nr.9 par projekta ietvaros veiktajām darbībām, sasniegtajiem rezultātiem un veiktajiem izdevumiem 11.07.2018.-10.10.2018. pārskata periodā.
 11. gada 31. decembrī noslēdzās projekta īstenošana. Projekta ietvaros atbilstoši plānotajam kopumā veikti 19 pirmsklīniskie (zāļu drošuma un toksikokinētikas) pētījumi, saņemtas 12 atskaites par bioanalītisko metožu izstrādi un validāciju. 2019. gada janvārī SIA “Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs” iesniegts noslēguma pārskats par projekta ietvaros veiktajām darbībām, sasniegtajiem rezultātiem un veiktajiem izdevumiem.
 12. gada 28. janvārī SIA “Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs” saņēma Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma atbalsta maksājumu par maksājuma pieprasījumu Nr.9, par periodu: 11.07.2018.-10.10.2018, kurā ir iekļautas AS “Olainfarm” projekta attiecināmās izmaksas EUR 116 214.42, tai skaitā ERAF finansējums EUR 58 107.17

Projekta “Pētījums jaunas pret tuberkulozes gatavās zāļu formas izstrādei” (P17) īstenoto darbu hronoloģija:

 1. gada 11. aprīlī AS “Olainfarm” izsludināja iepirkumu “Jaunas zāļu formas (II rindas medikaments preparāts tuberkulozes ārstēšanai) rūpnieciskās tehnoloģijas izstrāde”. Iepirkuma rezultātā tiks noslēgts iepirkuma līgums ar kopējo līgumcenu EUR 359 570,00. Informācija par izsludinātajiem iepirkumiem un to rezultātiem ir pieejama Iepirkuma uzraudzības biroja mājas lapā: www.iub.gov.lv. 2017.gada 27.jūnijā tika noslēgts līgums ar Dong-A ST CO., Ltd. par līgumpētījuma īstenošanu.
 2. gada 2. oktobrī SIA “Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs” saņēma Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma atbalsta maksājumu par maksājuma pieprasījumu Nr.4, par periodu: 11.04.2017.-10.07.2017., kurā ir iekļautas AS “Olainfarm” projekta attiecināmās izmaksas EUR 102 955,80, tai skaitā ERAF finansējums EUR48 977,90.
 3. gada 23. janvārī SIA “Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs” saņēma Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma atbalsta maksājumu par maksājuma pieprasījumu Nr.5, par periodu: 11.07.2017.-10.10.2017., kurā ir iekļautas AS “Olainfarm” projekta attiecināmās izmaksas EUR 63 276,41, tai skaitā ERAF finansējums EUR24 638,21.
 4. gada 26. aprīlī SIA “Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs” saņēma Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma atbalsta maksājumu par maksājuma pieprasījumu Nr.6, par periodu: 11.10.2017.-10.01.2018., kurā ir iekļautas AS “Olainfarm” projekta attiecināmās izmaksas EUR 10 067,28, tai skaitā ERAF finansējums EUR5033,61.
 5. gada 17. jūlijā SIA “Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs” saņēma Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma atbalsta maksājumu par maksājuma pieprasījumu Nr.7, par periodu: 11.01.2018.-10.04.2018., kurā ir iekļautas AS “Olainfarm” projekta attiecināmās izmaksas EUR 9 699,40, tai skaitā ERAF finansējums EUR4849,67.
 6. gada 3. oktobrī SIA “Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs” saņēma Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma atbalsta maksājumu par maksājuma pieprasījumu Nr.8, par periodu: 11.04.2018.-10.07.2018., kurā ir iekļautas AS “Olainfarm” projekta attiecināmās izmaksas EUR 11 589,37, tai skaitā ERAF finansējums EUR 5794,67
 7. gada 17. oktobrī SIA “Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs” iesniegts pārskats un maksājuma pieprasījums Nr.9 par projekta ietvaros veiktajām darbībām, sasniegtajiem rezultātiem un veiktajiem izdevumiem 11.07.2018.-10.10.2018. pārskata periodā.
 8. gada 31. decembrī noslēdzās projekta īstenošana. Projektā līgumpētījuma izpildītājs veica jaunas gatavo zāļu formas rūpnieciskās ražošanas tehnoloģijas izstrādi un iesniedza AS “Olainfarm” nodevumus atbilstoši līgumā paredzētajā apjomā, tai skaitā ražošanas tehnoloģijas aprakstu. AS “Olainfarm” darbinieki tehnoloģijas izstrādes ietvaros veica izmaiņas ražošanas tehnoloģijā, lai nodrošinātu gala produkta atbilstību. 2018. gada beigās AS “Olainfarm” tika veikta pilotsēriju ražošana un analīze. 2019. gada janvārī SIA “Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs” iesniegts noslēguma pārskats par projekta ietvaros veiktajām darbībām, sasniegtajiem rezultātiem un veiktajiem izdevumiem.
 9. gada 28. janvārī SIA “Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs” saņēma Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma atbalsta maksājumu par maksājuma pieprasījumu Nr.9, par periodu: 11.07.2018.-10.10.2018, kurā ir iekļautas AS “Olainfarm” projekta attiecināmās izmaksas EUR 2868.87, tai skaitā ERAF finansējums EUR 1434.42.

Projekta “Dabīgu vielu izpēte jaunas kosmētikas produktu līnijas izstrādei” (P2) īstenoto darbu hronoloģija:

 1. No 2016. gada septembra līdz 2017. gada martam tika veikti sākotnējo produktu paraugu izstrādes darbi.
 2. No 2016. gada 23. septembra līdz 2017. gada 31. janvārim AS “Olainfarm” veica iepirkumu procedūru augu izejvielu sagatavošanai un efektivitātes pētījumu “in vitro” veikšanai. Iepirkuma rezultātā tika noslēgti iepirkuma līgumi ar kopējo līgumcenu EUR 36 965,20 (augu izejvielu sagatavošana – EUR 8 705,20 un efektivitātes pētījums “in vitro” – EUR 28 260,00). Informācija par izsludinātajiem iepirkumiem un to rezultātiem ir pieejama Iepirkuma uzraudzības biroja mājas lapā: gov.lv.
 3. gada 22. februārī SIA “Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs” ir saņēmis Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma atbalsta maksājumu par maksājuma pieprasījumu Nr.1, par periodu: 01.06.-10.10.2016., kurā ir iekļautas AS “Olainfarm” pētījumos veiktās attiecināmās izmaksas EUR 506,33, tai skaitā EUR 253,17 ERAF finansējums.
 4. gada 30. martā SIA “Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs” ir saņēmis Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma atbalsta maksājumu par maksājuma pieprasījumu Nr.2, par periodu: 11.10.2016.-10.01.2017., kurā ir iekļautas AS “Olainfarm” pētījumos veiktās attiecināmās izmaksas EUR 5 658,89, tai skaitā EUR 2 829,45 ERAF finansējums.
 5. No 2017. gada marta tika veikti efektivitātes pētījumi un testi “in vitro”, kā arī produktu paraugu izstrāde.
 6. gada 18. augustā SIA “Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs” ir saņēmis Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma atbalsta maksājumu par maksājuma pieprasījumu Nr.3, par periodu: 11.01.2017.-10.04.2017., kurā ir iekļautas AS “Olainfarm” projekta attiecināmās izmaksas EUR 10 058,52, tai skaitā EUR 5 029,26 ERAF finansējums
 7. gada septembrī AS “Olainfarm” iepirkuma procedūras “Stabilitātes un mikrobioloģijas pētījumi” , identifikācijas Nr.5-2017 rezultātā noslēdza trīs līgumus ar kopējo līgumcenu EUR 6 356,20. Informācija par izsludinātajiem iepirkumiem un to rezultātiem ir pieejama Iepirkuma uzraudzības biroja mājas lapā: www.iub.gov.lv.
 8. No 2017. gada septembra tika veikti stabilitātes un mikrobioloģijas pētījumi.
 9. gada 2. oktobrī SIA “Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs” ir saņēmis Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma atbalsta maksājumu par maksājuma pieprasījumu Nr.4, par periodu: 11.04.2017.-10.07.2017., kurā ir iekļautas AS “Olainfarm” projekta attiecināmās izmaksas EUR 8553,77, tai skaitā EUR 4276,89 ERAF finansējums.
 10. gada decembrī AS “Olainfarm” iepirkuma procedūras “Efektivitātes pētījumi “in vivo”” , identifikācijas Nr.9-17 rezultātā noslēdza līgumu ar kopējo līgumcenu EUR 32 710,00. Informācija par izsludinātajiem iepirkumiem un to rezultātiem ir pieejama Iepirkuma uzraudzības biroja mājas lapā: www.iub.gov.lv.
 11. gada decembrī pabeigti efektivitātes pētījumi un testi “in vitro”.
 12. gada 23. janvārī SIA “Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs” ir saņēmis Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma atbalsta maksājumu par maksājuma pieprasījumu Nr.5, par periodu: 11.07.2017.-10.10.2017., kurā ir iekļautas AS “Olainfarm” projekta attiecināmās izmaksas EUR 25 562,31, tai skaitā EUR12781,16 ERAF finansējums.
 13. No 2018. gada marta tika veikti efektivitātes pētījumi “in vivo”.
 14. gada 26. aprīlī SIA “Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs” ir saņēmis Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma atbalsta maksājumu par maksājuma pieprasījumu Nr.6, par periodu: 11.10.2017.-10.01.2018., kurā ir iekļautas AS “Olainfarm” projekta attiecināmās izmaksas EUR 14 421,02, tai skaitā ERAF finansējums EUR 7210,47
 15. gada 17. jūlijā SIA “Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs” ir saņēmis Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma atbalsta maksājumu par maksājuma pieprasījumu Nr.7, par periodu: 11.01.2018.-10.04.2018., kurā ir iekļautas AS “Olainfarm” projekta attiecināmās izmaksas EUR 10 564,47, tai skaitā ERAF finansējums EUR5034,70.
 16. gada 3. oktobrī SIA “Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs” ir saņēmis Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma atbalsta maksājumu par maksājuma pieprasījumu Nr.8, par periodu: 11.04.2018.-10.07.2018., kurā ir iekļautas AS “Olainfarm” projekta attiecināmās izmaksas EUR 10 900,20, tai skaitā ERAF finansējums EUR3275,35.
 17. gada 17. oktobrī SIA “Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs” iesniegts pārskats un maksājuma pieprasījums Nr.9 par projekta ietvaros veiktajām darbībām, sasniegtajiem rezultātiem un veiktajiem izdevumiem 11.07.2018.-10.10.2018. pārskata periodā.
 18. gada 31. decembrī noslēdzās projekta īstenošana. Projekta ietvaros atbilstoši plānotajam izstrādāti 10 kosmētisko produktu prototipi kuru sastāvā ir dabīgas izejvielas. Izstrādātie produkti nesatur parabēnus un nav alerģiski, kā arī tiem piemīt citi labvēlīgie efekti. 2019. gada janvārī SIA “Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs” tika iesniegts noslēguma pārskats par projekta ietvaros veiktajām darbībām, sasniegtajiem rezultātiem un veiktajiem izdevumiem.

Projekta „Pētījums jaunas Hinuklidīna atvasinājumu ražošanas tehnoloģijas izstrādei”(P20) īstenoto darbu hronoloģija:

 1. gada 23. oktobrī AS “Olainfarm” izsludināja iepirkumu „Jaunas tehnoloģijas izstrāde racēmiskā Hinuklidīna atvasinājuma iegūšanai”. 2017. gada 09.novembrī par uzvarētāju tika pasludināts APP “Latvijas Organiskās sintēzes institūts”. Iepirkuma rezultātā tika noslēgts iepirkuma līgums ar kopējo līgumcenu EUR 90 000,00. Informācija par izsludinātajiem iepirkumiem un to rezultātiem ir pieejama Iepirkuma uzraudzības biroja mājas lapā: www.iub.gov.lv.
 1. 2018. gada 17. jūlijā SIA “Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs” ir saņēmis Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma atbalsta maksājumu par maksājuma pieprasījumu Nr.7, par periodu: 11.01.2018.-10.04.2018., kurā ir iekļautas AS “Olainfarm” projekta attiecināmās izmaksas EUR 10 835,30, tai skaitā ERAF finansējums EUR 5 417,62.
 2. 2018. gada 3. oktobrī SIA “Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs” ir saņēmis Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma atbalsta maksājumu par maksājuma pieprasījumu Nr.8, par periodu: 11.04.2018.-10.07.2018., kurā ir iekļautas AS “Olainfarm” projekta attiecināmās izmaksas EUR 5 882,41, tai skaitā ERAF finansējums EUR 2 941,17.
 3. 2018.gada 17. oktobrī SIA “Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs” iesniegts pārskats un maksājuma pieprasījums Nr.9 par projekta ietvaros veiktajām darbībām, sasniegtajiem rezultātiem un veiktajiem izdevumiem 11.07.2018.-10.10.2018. pārskata periodā.
 4. 2018.gada 31. decembrī noslēdzās projekta īstenošana. Projekta ietvaros atbilstoši plānotajam izstrādāta un pārbaudīta rūpnieciskos apstākļos jauna metode „Jaunas tehnoloģijas izstrāde racēmiskā Hinuklidīna atvasinājuma iegūšanai”. Tādējādi projektā tika radīts energoefektīvs ražošanas process, kas dod iespēju samazināt patērējamo izejvielu apjomu, ražošanas atkritumu pārstrādes rezultātā iegūstot augstvērtīgas izejvielas, samazināt atkritumu daudzumu un samazināt produktu pusprodukta ražošanas pašizmaksu.
 5. 2019.gada 7. janvārī SIA “Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs” iesniegts noslēguma pārskats par projekta ietvaros veiktajām darbībām, sasniegtajiem rezultātiem un veiktajiem izdevumiem.
 6. 2019. gada 28. janvārī SIA “Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs” ir saņēmis Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma atbalsta maksājumu par maksājuma pieprasījumu Nr.9, par periodu: 11.07.2018.-10.10.2018, kurā ir iekļautas AS “Olainfarm” projekta attiecināmās izmaksas EUR 6 200.38, tai skaitā ERAF finansējums EUR 3 100.16.
Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs