Pharma and Chemistry Competence Centre of Latvia

SIA “Pharma and Chemistry Competence Centre of Latvia” (Latvijas farmācijas un ķīmijas kompetences centrs) ir veidots valsts atbalsta programmā “Kompetences centri”, kas tiek īstenota ar ERAF līdzfinansējumu darbības programmas “Uzņēmējdarbība un inovācijas” apakšaktivitātē “Kompetences centri”.

SIA “Pharma and Chemistry Competence Centre of Latvia” dibinātāji ir desmit Latvijas vadošie farmācijas, ķīmijas un kosmētikas uzņēmumi un zinātniskie institūti – AS “Grindeks”, AS “Olainfarm”, Latvijas Organiskās sintēzes institūts, AS “Tenax”, AS “Sakret”, SIA “Silvanols”, SIA “PharmIdea”, SIA “LabochemLV”, SIA “Madara Cosmetics”, SIA “Chromsword Baltics”. Plašāka informācija ir pieejama vietnē www.pcccl.lv.

2011. gada aprīlī AS „Olainfarm” uzsāka īstenot virkni pētniecības projektu farmācijas kompetences centrā SIA „Pharma and Chemistry Competence Centre of Latvia”, kas 2011. gada 5. aprīlī ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru noslēdza līgumu Nr. L-KC-11-0001 par projekta „Pharma and Chemistry Competence Centre of Latvia” īstenošanu.

AS „Olainfarm” ir īstenojusi šādus projektus:

 1. Hinuklidīna atvasinājumu iegūšanas un attīrīšanas tehnoloģijas izstrāde.
 2. Nitrofurāna rindas preparātu iegūšanas tehnoloģijas pilnveidošanas pētījums.
 3. Jaunu gatavo zāļu formu ražošanas tehnoloģiju izstrāde. (Individuālais projekts). Pētījuma mērķis: izstrādāt jaunas zāļu formas atbilstīgi Labas ražošanas prakses prasībām. Projekta norises laikā veikti vairāki pētījumi:
  • Hepatoprotektīva augu izcelsmes produkta* farmakoloģiskā profila un efektivitātes izpēte in vitro un in vivo modeļos un jaunas produkta formas izstrāde;
  • Jaunas nitrofurānu grupas atvasinājuma (ar pretmikrobu aktivitāti) zāļu formas rūpnieciskās tehnoloģijas izstrāde;
  • Jaunās zāļu formas (ar pretsāpju un pretiekaisuma darbību) rūpnieciskās tehnoloģijas izstrāde;
  • Jaunās kombinētas zāļu formas, kurā sastāvā ir divas aktīvas farmaceitiskās vielas (ar pretsāpju un pretiekaisuma darbību) rūpnieciskās tehnoloģijas;
  • Divu jauno kombinēto zāļu formu, kuru sastāvā ir, respektīvi trīs un četras aktīvas farmaceitiskās vielas (saaukstēšanās un gripas simptomu atvieglošanai);
  • Anti-mikrobiālās efektivitātes pētījums.
 4. Zāļu lietošanas efektivitātes un drošības pētījums. (Individuālais projekts). Pētījuma mērķis: veikt zāļu efektivitātes un drošības pētījumus atbilstoši Labas ražošanas prakses, Labas klīniskās prakses prasībām un Labas Laboratorijas prakses principiem. Projekta ietvaros veikti šādi pētījumi:
  • Bioekvivalences/Biopieejamības pētījums amantadīnam;
  • Bioekvivalences/Biopieejamības pētījums ipidakrīnam;
  • Zāļu efektivitātes un drošuma pētījumu primārā plānošana;
  • Zāļu efektivitātes un drošuma pētījumu plānošana un protokola izstrāde;
  • Toksicitātes pētījums;
  • Aktīvo farmaceitisko vielu farmakoloģiskā profila izpēte;
  • Zāļu Adaptol bioekvivalences/biopieejamības pētījums;
  • Zāļu Fenkarol bioekvivalences/biopieejamības pētījums.
 5. Genērisko aktīvo farmaceitisko vielu ražošanas tehnoloģijas izstrāde. Projekta realizācijas gaitā izstrādātas jaunas patentbrīvas genērisko aktīvo farmaceitisko vielu iegūšanas un analīzes metodes. Papildus pie izvēlētājiem sintēzes ceļiem veikta iegūšanas metožu izpēte un optimizācija ar nolūku paaugstināt izstrādājamo ražošanas tehnoloģiju efektivitāti.
 6. Hirālu aminosviestskābes atvasinājumu iegūšanas tehnoloģijas izstrāde. Projekta realizācijas gaitā izstrādāta jauna iegūšanas metode ķīmisko savienojumu rindai.
 7. Aktīvo farmaceitisko vielu jaunu kristālisko formu izpēte. (Individuālais projekts). Pētījuma mērķis: iegūt jaunas, līdz šim nezināmas aktīvo farmaceitisko vielu kristāliskās fāzes, kam būtu atšķirīgas fiziko-ķīmiskās īpašības.

 

eraf

Pharma and Chemistry Competence Centre of Latvia