Padome

AS „Olainfarm” padomi ievēlē akcionāru sapulce uz pieciem gadiem.

2021.gada 17. jūnijā AS “Olainfarm” akcionāru sapulcē iecelta padome.

Juris Bundulis, Padomes priekšsēdētājs

Irina Maligina, Padomes priekšsēdētāja vietniece

Sandis Petrovičs, Padomes priekšsēdētāja vietnieks

Andrejs Leibovičs, Padomes loceklis

Pēteris Rubenis, Padomes loceklis

Padome