Padome

AS „Olainfarm” padomi ievēlē akcionāru sapulce uz pieciem gadiem.

 

Gundars Bērziņš, padomes priekšsēdētājs

AS “Olainfarm” padomes priekšsēdētājs kopš 2019. gada 1. aprīļa.

Ieņemamie amati citās uzņēmējsabiedrībās: SIA „Saules Gaisma Consulting”, valdes priekšsēdētājs

Piederošo AS “Olainfarm” akciju skaits (2019. gada 22. martā): 3

 

Jānis Buks, padomes priekšsēdētāja vietnieks

AS “Olainfarm” padomes loceklis kopš 2019. gada 1. aprīļa.

Ieņemamie amati citās uzņēmējsabiedrībās:  SIA „JV Holdings”, valdes loceklis

Piederošo AS “Olainfarm” akciju skaits (2019. gada 22. martā): 0

 

Kārlis Krastiņš, padomes loceklis

AS “Olainfarm” padomes loceklis kopš 2019. gada 1. aprīļa.

Ieņemamie amati citās uzņēmējsabiedrībās:
SIA „Xiexie”, valdes priekšsēdētājs
SIA „Prudentia Advisers”,valdes priekšsēdētājs
AS „Prudentia”, valdes priekšsēdētājs
SIA „Prudentia Private Equity Partners”, valdes loceklis
SIA „D & A Konsultanti”, valdes loceklis
SIA „Tavs kapitāls 23”, valdes loceklis

Piederošo AS “Olainfarm” akciju skaits (2019. gada 22. martā): 0

 

Haralds Velmers, padomes loceklis

AS “Olainfarm” padomes loceklis kopš 2019. gada 1. aprīļa.

Ieņemamie amati citās uzņēmējsabiedrībās: nav

Piederošo AS “Olainfarm” akciju skaits (2019. gada 22. martā): 12

 

Andrejs Saveļjevs, padomes loceklis

AS “Olainfarm” padomes loceklis kopš 2019. gada 1. aprīļa.

Ieņemamie amati citās uzņēmējsabiedrībās:
SIA „B28”, valdes loceklis

Piederošo AS “Olainfarm” akciju skaits (2019. gada 22. martā): 0

Padome