Vadošie darbinieki

Mihails Raizbergs, Informācijas tehnoloģiju departamenta direktors

Informācijas tehnoloģiju departamenta direktors ar vairāk nekā 17 gadu pieredzi informāciju un komunikāciju tehnoloģiju jomā. M. Raizbergs pievienojās AS „Olainfarm” 2006. gadā no AS ‘”Rīgas Vagonbūves rūpnīca’’. Mihails Raizbergs ieguvis inženierzinātņu maģistra grādu Transporta un sakaru institūtā, kā arī absolvējis Anglijas „Open University“ ar profesionālo diplomu menedžmentā.

 

Vladimirs Krušinskis, Tehniskā departamenta direktors

Tehniskā departamenta direktors ar vairāk nekā 15 gadu darba pieredzi ražojošos uzņēmumos. V. Krušinskis AS „Olainfarm” pievienojās 2012. gadā no AS „Rīgas farmaceitiskā fabrika”, kur viņš pildīja valdes locekļa un tehniskā direktora pienākumus. Vladimirs Krušinskis ieguvis inženierzinātņu bakalaura grādu elektrozinātnē Transporta un sakaru institūtā.

Mihails Skomorokhovs, Pētniecības un attīstības departamenta direktora p.i.

AS „Olainfarm” Pētniecības un attīstības departamenta direktora p.i. ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi ķīmijas un farmācijas nozarē. M. Skomorokhovs pievienojās AS „Olainfarm” 2010. gadā,  pirms tam  strādājot Samāras (Krievija) Valsts tehniskajā universitātē un specializējoties organiskajā ķīmijā. Mihails Skomorokhovs ieguvis zinātnisko grādu ķīmijā.

Genadijs_MelnisGenadijs Melnis, Administratīvā departamenta direktors

AS “Olainfarm” Administratīvā departamenta direktors ar vairāk nekā 20 gadu pieredzi ķīmijas un farmācijas nozarē. G. Melnis pievienojās AS “Olainfarm” 1998. gadā no SIA “Grif”. Genadijs Melnis ieguvis inženiera-ekonomista diplomu Rīgas Civilās aviācijas institūtā.

Aleksejs Grjaznihs, Komercijas departamenta direktors

AS “Olainfarm” Komercijas departamenta direktors ar vairāk nekā 10 gadu pieredzi komercijas vadībā farmācijas nozarē. A.Grjaznihs AS “Olainfarm” pievienojās 2011. gada novembrī no SIA “Tonus Elast”. Aleksejs Grjaznihs ieguvis bakalaura grādu ķīmijā un maģistra grādu psiholoģija Daugavpils universitātē. Kā arī uzņēmejdarbības vadības maģistra grādu Rīgas Starptautiskajā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolā .

Gita_SilinaGita Siliņa, Medicīnas un reģistrācijas departamenta direktore

AS “Olainfarm” Medicīnas un reģistrācijas departamenta direktore ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi klīnisko pētījumu jomā.  G. Siliņa AS “Olainfarm” pievienojās 2014. gadā no SIA “Dokumeds”, kur bija izpilddirektore. Pirms tam strādājusi “ICON Clinical Research” Latvijā un Krievijā. Gita Siliņa ieguvusi ārstes-pediatres un ārstes-psihiatres grādu Latvijas Medicīnas akadēmijā.

Linda Litiņa, Biznesa attīstības departamenta direktore

AS “Olainfarm” Biznesa attīstības departamenta direktore Linda Litiņa uzņēmumam pievienojās 2018. gada novembrī. L. Litiņai ir vairāk nekā 19 gadu pieredze farmācijas nozarē vadošos amatos AS “Grindeks”, kur L. Litiņa bija atbildīga par jaunu biznesa projektu attīstību un vadību, kā arī vadījusi Mārketinga un Zāļu reģistrācijas nodaļas. Linda Litiņa ir ieguvusi Profesionālo maģistra grādu Biznesa vadībā Rīgas Starptautiskajā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolā un bioorganiskās ķīmijas specialitātē Latvijas Universitātē.

Vjačeslavs Krauklis, Ražošanas departamenta direktors

AS “Olainfarm” Ražošanas departamenta direktors ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi farmācijas nozarē. V. Krauklis atkārtoti pievienojās AS “Olainfarm” 2018. gadā, pirms tam piecus strādājot AS “Generium” Krievijā, kā arī  laikā no 2010. gada februārim līdz 2013. gada novembrim vadot Kvalitātes vadības departamentu AS “Olainfarm”. Vjačeslavs Krauklis ir ieguvis profesionālo maģistra grādu kvalitātes vadībā  Rīgas Tehniskajā universitātē, kā arī ķīmijas maģistra grādu Latvijas Universitātē.

Vadošie darbinieki