Vadošie darbinieki

Vladimirs Krušinskis, Tehniskā departamenta direktors
Tehniskā departamenta direktors ar vairāk nekā 15 gadu darba pieredzi ražojošos uzņēmumos. V. Krušinskis AS „Olainfarm” pievienojās 2012. gadā no AS „Rīgas farmaceitiskā fabrika”, kur viņš pildīja valdes locekļa un tehniskā direktora pienākumus. Vladimirs Krušinskis ieguvis inženierzinātņu bakalaura grādu elektrozinātnē Transporta un sakaru institūtā.

Vjačeslavs Krauklis, Ražošanas departamenta direktors

AS “Olainfarm” Ražošanas departamenta direktors ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi farmācijas nozarē. V. Krauklis atkārtoti pievienojās AS “Olainfarm” 2018. gadā, pirms tam piecus strādājot AS “Generium” Krievijā, kā arī  laikā no 2010. gada februārim līdz 2013. gada novembrim vadot Kvalitātes vadības departamentu AS “Olainfarm”. Vjačeslavs Krauklis ir ieguvis profesionālo maģistra grādu kvalitātes vadībā  Rīgas Tehniskajā universitātē, kā arī ķīmijas maģistra grādu Latvijas Universitātē.

Genadijs Melnis, Administratīvā departamenta direktors

AS “Olainfarm” Administratīvā departamenta direktors ar vairāk nekā 20 gadu pieredzi ķīmijas un farmācijas nozarē. G. Melnis pievienojās AS “Olainfarm” 1998. gadā no SIA “Grif”. Genadijs Melnis ieguvis inženiera-ekonomista diplomu Rīgas Civilās aviācijas institūtā.

Linda Litiņa, Biznesa attīstības departamenta direktore

AS “Olainfarm” Biznesa attīstības departamenta direktore Linda Litiņa uzņēmumam pievienojās 2018. gada novembrī. L. Litiņai ir vairāk nekā 19 gadu pieredze farmācijas nozarē vadošos amatos AS “Grindeks”, kur L. Litiņa bija atbildīga par jaunu biznesa projektu attīstību un vadību, kā arī vadījusi Mārketinga un Zāļu reģistrācijas nodaļas. Linda Litiņa ir ieguvusi Profesionālo maģistra grādu Biznesa vadībā Rīgas Starptautiskajā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolā un bioorganiskās ķīmijas specialitātē Latvijas Universitātē.

Gita Siliņa, Medicīnas un reģistrācijas departamenta direktore

AS “Olainfarm” Medicīnas un reģistrācijas departamenta direktore ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi klīnisko pētījumu jomā.  G. Siliņa AS “Olainfarm” pievienojās 2014. gadā no SIA “Dokumeds”, kur bija izpilddirektore. Pirms tam strādājusi “ICON Clinical Research” Latvijā un Krievijā. Gita Siliņa ieguvusi ārstes-pediatres un ārstes-psihiatres grādu Latvijas Medicīnas akadēmijā.

Vadošie darbinieki