Milana Beļeviča

Milana Beļeviča

Milana Beleviča (1977 dzim. g.) AS “Olainfarm” valdes locekle kopš 2019. gada 4. aprīļa Iepriekš jau ir darbojusies AS “Olainfarm” padomes locekles amatā no 2018. gada 4. jūnija līdz 2018. gada 4. septembrim. SIA “b2b konsultants” vadītāja un īpašniece, kā arī finanšu un nodokļu tiesību pasniedzēja Rīgas Stradiņa universitātē. Milanai ir vairāk nekā 20 gadu juristes pieredze, apvienojot akadēmiskās un praktiskās zināšanas jurisprudencē un finanšu un nodokļu tiesībās. Ieguvusi jurista kvalifikācijas diplomu Latvijas Universitātes (LU) Juridiskajā fakultātē, sociālo zinātņu maģistra grādu Eiropas zinātnēs LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātē, kā arī pabeigusi doktorantūru Rīgas Stradiņa universitātes programmā Juridiskās zinātnes.

Ieņemamie amati citās uzņēmējsabiedrībās:
SIA „Antik4Unik”, valdes locekle

Piederošo AS “Olainfarm” akciju skaits (2019. gada 22. martā): 15

https://www.linkedin.com/in/milana-belevica/

Milana Beļeviča