Raimonds Terentjevs

Raimonds Terentjevs

Raimonds Terentjevs (1977 dzim. g.) AS „Olainfarm” valdes loceklis kopš 2017. gada 18. decembra, Kvalitātes vadības departamenta direktors ar vairāk nekā 20 gadu pieredzi ķīmijas un farmācijas nozarē. R. Terentjevs pievienojās AS „Olainfarm” 2011. gadā no APP „Latvijas Organiskās sintēzes institūts”, kur pildīja pētnieka pienākumus. Raimonds Terentjevs ieguvis dabaszinātņu bakalaura un maģistra grādus ķīmijā Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātē.

Ieņemamie amati citās uzņēmējsabiedrībās: nav

Piederošo AS „Olainfarm” akciju skaits (2018. gada 31. martā): 0

Raimonds Terentjevs