Jaunumi

Olainfarm: atsevišķu akcionāru lēmums par izmaiņām AS “Olainfarm” padomē ir pretlikumīgs

on April 1, 2019

AS “Olainfarm”  valde apstiprina, ka iepriekš atceltā 1. aprīļa akcionāru ārkārtas sapulce, šodien nenotika. Atsevišķu akcionāru ierosinātās un šodien notikušās darbības aiz uzņēmuma vārtiem AS “Olainfarm” valde vērtē kā nelikumīgas un spēkā neesošas.

2019. gada 27. martā AS “Olainfarm” valde ir pieņēmusi lēmumu atcelt iepriekš 1.aprīlī ieplānoto ārkārtas akcionāru sapulci. Lēmums bija pamatots ar to, ka personas, kas 2019. gada 4. janvārī pieprasīja AS “Olainfarm” ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu, nav iekļautas AS “Olainfarm” akcionāru sarakstos.

Akcionāru sapulces sasaukšanas kārtību nosaka Komerclikums un Finanšu instrumentu tirgus likums. Atbilstoši spēkā esošajiem normatīviem aktiem akcionāru sapulci sasauc sabiedrības valde, bet atsevišķos gadījumos – padome un/vai Uzņēmumu reģistra iestāde. Likumā noteikts arī veids, kādā tiek izsludināta akcionāru sapulces sasaukšana.

Neviens normatīvais akts neparedz tiesības akcionāriem patstāvīgi izsludināt akcionāru sapulces sasaukšanu atsevišķos mēdijos, pārkāpjot likuma prasības, kā arī patstāvīgi šādu akcionāru sapulci noturēt.

Līdz ar to, AS “Olainfarm” atkārtoti vērš akcionāru uzmanību uz to, ka AS “Olainfarm” 27. martā atceltā ārkārtas akcionāru sapulce nav notikusi. Atsevišķo akcionāru pulcēšanās nav uzskatāma par akcionāru sapulci Komerclikuma un Finanšu instrumentu tirgus likuma izpratnē.

Informāciju sagatavoja:

Inga Krūkle,
Valdes locekle
Inga.krukle@olainfarm.com
Tālr. +371 29171242

Olainfarm: atsevišķu akcionāru lēmums par izmaiņām AS “Olainfarm” padomē ir pretlikumīgs