Jaunumi

“Olainfarm” audzējis peļņu un deviņos mēnešos nopelnījis 7,5 miljonus eiro

on November 30, 2018

AS “Olainfarm” neauditētais peļņas un zaudējumu aprēķins par 2018. gada deviņiem mēnešiem, liecina, ka koncerna apgrozījums šajā periodā sasniedza 89,5 miljonus eiro, kas ir par 1% mazāk nekā pērnā gada deviņos mēnešos. Tajā pat laikā uzņēmumam izdevies kāpināt peļņas rādītājus – šī gada deviņos mēnešos uzņēmums ir nopelnījis 7,5 miljonus eiro, kas ir par 13% vairāk kā 2017. gada deviņos mēnešos.

2018. gada deviņos mēnešos turpināja pieaugt uzņēmuma realizācijas apjomi visos tā galvenajos noieta tirgos, izņemot Krieviju un Kazahstānu, kur apgrozījums samazinājās attiecīgi par 7% un 14%. Jau iepriekš prognozētās Krievijas rubļa svārstības lielā mērā noteica plānoto realizācijas apjomu samazinājumu Krievijā, savukārt pastiprināta klātbūtne gan Latvijas, gan Baltkrievijas tirgos, ir par pamatu ievērojamam realizācijas pieaugumam šajās valstīs.

Lielākais pārdošanas apjomu pieaugums šajā periodā tika sasniegts Tadžikistānā, kur tie pieauga par 64% un Baltkrievijā, kur tika sasniegts 42% liels pieaugums.

Deviņos mēnešos par 17% augusi realizācija Latvijā, kā rezultātā kopējais realizācijas apjoms Latvijā ir ļoti tuvs kopējam realizācijas apjomam Krievijā. Kopā 10 lielāko noieta tirgu sarakstā šī gada deviņu mēnešu laikā Nīderlandi un Turkmenistānu ir nomainījusi Polija un Tadžikistāna. AS “Olainfarm” lielākie noieta tirgi šai periodā bijuši Krievija, Latvija, Baltkrievija un Ukraina. Kopumā “Olainfarm” grupas produkcija deviņos mēnešos tika pārdota 50 pasaules tirgos.

Lai arī deviņos mēnešos kopā realizācija ir nedaudz samazinājusies, tomēr peļņa ir pieaugusi par vairāk kā 850 tūkstošiem eiro. Būtiskākais peļņu pozitīvi ietekmējušais faktors ir bijis par vairāk kā 1,6 miljoniem eiro mazāks ilgtermiņa ieguldījumu vērtības samazinājums, savukārt būtiskākais peļņu negatīvi ietekmējušais faktors ir par vienu miljonu eiro lielākas pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas.

Analizējot “Olainfarm” grupas darbību 3. ceturksnī, jāatzīmē, ka šī gada trešais ceturksnis ir bijis peļņas ziņā tas ir veiksmīgākais trešais ceturksnis kopš 2015. gada. Neskatoties uz par teju 200 tūkstošiem eiro lielākiem zaudējumiem no valūtas kursu svārstībām, 3. ceturksnī “Olainfarm” nopelnījis 1,7 miljonus eiro, kas ir par 86% vairāk kā pērn 3. ceturksnī. Svarīgākie peļņas pieaugumu pozitīvi ietekmējošie faktori bija pat par 700 tūkstošiem eiro mazāki ilgtermiņa ieguldījumu vērtības samazinājumi un par 400 tūkstošiem mazāka citu aktīvu norakstīšana.

Realizācijas apjomi 3. ceturksnī sasniedza 27,661 miljonus eiro, kas ir par mazāk nekā par 0,02% mazāk nekā šai laikā pērn. Neskatoties uz realizācijas apjomu samazināšanos Pasaules Veselības organizācijas (PVO) programmā, uzņēmumam 3. ceturksnī ir izdevies atkārtot iepriekšējā gada neto apgrozījumu attiecīgajā periodā.

Salīdzinot ar pagājušo gadu, šogad deviņos mēnešos ir notikušas būtiskas izmaiņas pieprasītāko AS “Olainfarm” produktu sarakstā. Remantadīnu un PASS ir nomainījuši Meldonijs un Memantīns, būtiski ir palielinājies Noofen, šķīstošā furagīna produktu un Etacizīna, bet samazinājies Adaptola īpatsvars kopējā realizācijā.

AS “Olainfarm” akcionāru pilnsapulcē 2018. gada 5. jūnijā tika apstiprināts koncerna darbības plāns 2018. gadam. Saskaņā ar to koncerna apgrozījums 2018. gadā tiek plānots 130 miljonu eiro apmērā, bet tīrā peļņa – 11,5 miljonu eiro apmērā. Saskaņā ar neauditēto 2018. gada 9 mēnešu pārskatu gada realizācijas plāns ir izpildīts par 69%, bet gada peļņas plāns ir izpildīts par 65%.Uzņēmuma vadība uzskata, ka būtiskas novirzes no apstiprinātajām peļņas un apgrozījuma prognozēm, nav gaidāmas.

 

 

Saīsinātais konsolidētais finanšu stāvokļa pārskatsKoncerns
30.09.201831.12.2017
EUR ‘000EUR ‘000
           AKTĪVS
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI
Nemateriālie aktīvi36 73437 034
Pamatlīdzekļi42 84441 892
Ieguldījuma īpašumi3 5013 526
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi1 0662 609
KOPĀ ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI84 145 85 061
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI
Krājumi26 35824 161
Debitori32 26734 049
Nauda4 0023 158
KOPĀ APGROZĀMIE LĪDZEKĻI62 627 61 368
KOPĀ AKTĪVS146 772 146 429
           PASĪVS
PAŠU KAPITĀLS
Akciju kapitāls19 71919 719
Akciju emisijas uzcenojums2 5042 504
Pašu kapitāla pārējās sadaļas(157)(74)
Nesadalītā peļņa79 80275 675
KOPĀ PAŠU KAPITĀLS101 868 97 824
KREDITORI
Ilgtermiņa kreditori
Aizņēmumi9 52315 878
Nākamo periodu ieņēmumi2 8272 347
Kopā ilgtermiņa kreditori12 350 18 225
Īstermiņa kreditori
Aizņēmumi15 97414 013
Parādi piegādātājiem un citas saistības14 60815 892
Norēķini par dividendēm1 549
Nākamo periodu ieņēmumi423475
Kopā īstermiņa kreditori32 554 30 380
 KOPĀ KREDITORI44 904 48 605
KOPĀ KREDITORI UN PAŠU KAPITĀLS146 772 146 429

 

 

Konsolidētais apvienotais ienākumu pārskats KoncernsKoncerns
Q3 2018Q3 2017M9 2018M9 2017
EUR ‘000EUR ‘000EUR ‘000EUR ‘000
Neto apgrozījums27 66127 66589 50590 384
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas(10 909)(10 921) (35 804)(34 851)
Bruto peļņa16 75216 74453 70155 533
Pārdošanas izmaksas(8 534)(8 377)(26 715)(27 008)
Administrācijas izmaksas(5 684)(5 423)(17 115)(16 872)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi5427321 9471 753
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas(656)(1 862)(2 460)(3 460)
Asociēto sabiedrību peļņas daļa8108370
Finanšu ieņēmumi185057206
Finanšu izmaksas(703)(564)(1 794)(1 904)
Peļņa pirms nodokļiem1 7431 3107 7048 318
Uzņēmumu ienākuma nodoklis(73)(398) (250)(1 806)
Atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis(2)(17)86
PĀRSKATA PERIODA PEĻŅA1 668 895 7 454 6 598
Citi pārskata perioda apvienotie ienākumi pēc nodokļiem(119)(83)
Kopā pārskata perioda apvienotie ienākumi pēc nodokļiem1 549 895 7 371 6 598
Kopā apvienotie ienākumi attiecināmi uz:
Koncerna Mātes uzņēmuma akcionāriem1 549 896 7 371 6 597
Nekontrolējošo līdzdalību(1)1
Peļņa un koriģētā peļņa uz akciju, EUR0,120,060,530,47

 

AS „Olainfarm“ ir viens no lielākajiem uzņēmumiem Baltijas valstīs ar vairāk nekā 45 gadu pieredzi medikamentu un ķīmiski farmaceitisko produktu ražošanā. Kompānijas darbības pamatprincips ir ražot uzticamus un efektīvus augstākās kvalitātes produktus Latvijai un visai pasaulei. AS „Olainfarm“ produkcija tiek eksportēta uz vairāk nekā 60 pasaules valstīm, tostarp Baltijas valstīm, Krieviju, citām NVS valstīm, Eiropu, Ziemeļameriku, Āzijas valstīm un Austrāliju.

 

 

Pielikumā AS “Olainfarm” neauditētais peļņas un zaudējumu aprēķins par 2018. gada deviņiem mēnešiem.

 

 

Informāciju sagatavoja:

Inga Krūkle
Valdes locekle
AS “Olainfarm”
Mob. +371 28698449
inga.krukle@olainfarm.com

“Olainfarm” audzējis peļņu un deviņos mēnešos nopelnījis 7,5 miljonus eiro