Jaunumi

“Olainfarm” grupa pirmo pusgadu noslēdz ar 7% apgrozījuma pieaugumu

on July 15, 2019

Šī gada pirmajā pusgadā konsolidētais apgrozījums bija 66,3 milj. eiro, kas ir pieaugums par 7%, salīdzinot ar tādu pašu periodu iepriekšējā gadā, liecina AS “Olainfarm” 2019. gada pirmā pusgada provizoriskie pārdošanas rezultāti. Konsolidētie 2019. gada jūnija rezultāti uzrāda, ka “Olainfarm” grupa realizējusi produkciju par 8,6 milj. eiro, kas ir par 27% mazāk nekā pērnā gada jūnijā, ko ietekmēja atsevišķi vienreizējie apstākļi.  “Olainfarm” grupas produkcija sešu mēnešu laikā tika pārdota 52 pasaules valstīs – Eiropā, Āzijā, Āfrikā, Ziemeļamerikā un Dienvidamerikā.

Kā liecina konsolidētie jūnija realizācijas dati, no 10 lielākajiem tirgiem apjomi palielinājās Kazahstānā par 55%, Tadžikistānā par 186% un Mongolijā par 113%. Starp lielākajiem tirgiem jūnijā bija arī Ēģipte, kur varētu veidoties ilglaicīgāka sadarbība. Pārdošanas apjomu samazinājums, ņemot vērā farmācijas tirgus sezonalitāti, vērojams: Krievijā, kur, salīdzinot ar pagājušā gada jūniju realizācijas apjoms ir sarucis par 63%; Ukrainā pārdošanas apjoms jūnijā samazinājās par 39%; Baltkrievijā par 5%. Latvijā apgrozījums bija tāds pats, kā gadu iepriekš.

2019. gada sešos mēnešos “Olainfarm” grupas lielākie noieta tirgi kopumā nodrošināja 78% no visa apgrozījuma – Latvija (īpatsvars 29%), Krievija (27%), Baltkrievija (13%) un Ukraina (9%). Uzņēmuma lielāko tirdzniecības partneru vidū ir arī Nīderlande, Uzbekistāna, Kazahstāna, Vācija, Tadžikistāna un Lietuva. Straujākais pārdošanas pieaugums sešu mēnešu laikā sasniegts Nīderlandē, kur realizēts par 620% vairāk nekā pērn šajā laikā, un Tadžikistānā, kur pārdošana augusi par 42% attiecībā pret pērnā gada 6 mēnešiem. Par 2% augusi realizācija Krievijā un par 7% Baltkrievijā. No lielākajiem noieta tirgiem realizācijas samazinājums atzīmēts Ukrainā (-5%), Vācijā (-5%) un Lietuvā (-33%).

“Olainfarm” galvenie darbības rādītāji atbilst plānotājam attīstības tempam un ļauj mums ar optimismu skatīties nākotnē. Jūnijā kārtējā akcionāru sapulcē tika apstiprināta valdes piedāvātā peļņas prognoze 12,7 milj. eiro apmērā. Gada vidū esam sasnieguši 50% no plānotā konsolidētā realizācijas apjoma – 66,3 milj. eiro. Tas ir prognozēti labs rezultāts. Lai noturētu plānoto izaugsmes tempu, pārskatīsim pārdošanas aktivitāšu efektivitāti un pielāgosim atbilstoši izvirzītajiem mērķiem. Tāpat mūsu investīciju fokuss mainās no iekārtām un ēkām uz ieguldījumiem zinātnē un inovācijās. Līdz ar to tuvākie attīstības soļi ir ļoti skaidri. Pirmkārt, ir nepieciešama zāļu failu sakārtošana un klīnisko pētījumu veikšana medikamentiem atbilstoši tirgus dinamikai un vajadzībām. Otrkārt, uzsvaru liekam uz koncernā ietilpstošo meitas uzņēmumu efektivitātes palielināšanu un pievienotās vērtības maksimizēšanu. Un, treškārt, ir nepieciešams attīstīt jauno ķīmisko produktu virzienu, jo farmācijas biznesā laiks līdz jaunam produktam ir ne tikai dārgs, bet arī ilgstošs. Veiksmīga šī virziena attīstība būs jauna izaugsmes posma pamatā,” uzsver Lauris Macijevskis, AS “Olainfarm” valdes priekšsēdētājs.

2019. gada jūnijs, konsolidētie rezultāti

Realizācija tūkst. eiro Īpatsvars kopējā realizācijā Izmaiņas pret 2018. gada jūniju
Latvija 2 802 32% 0%
Krievija 1 777 21% -63%
Baltkrievija 1 170 14% -5%
Kazahstāna 430 5% 55%
Ukraina 408 5% -39%
Itālija 346 4% -6%
Uzbekistāna 242 3% -32%
Tadžikistāna 214 2% 186%
Mongolija 174 2% 113%
Ēģipte 149 2% N/A
Citas 924 11% -19%
Kopā 8 637 100% -27%

 

2019. gada 6 mēneši, konsolidētie rezultāti Realizācija tūkst. eiro Īpatsvars kopējā realizācijā Izmaiņas pret 2018.gada 6 mēnešiem
Latvija 19 060 29% 11%
Krievija 17 741 27% 2%
Baltkrievija 8 925 13% 7%
Ukraina 5 752 9% -5%
Uzbekistāna 1 740 3% 37%
Kazahstāna 1 636 2% 7%
Nīderlande 1 550 2% 620%
Vācija 1 016 2% -5%
Tadžikistāna 988 1% 42%
Lietuva 719 1% -33%
Citas 7 200 11% 3%
Kopā 66 326 100% 7%

Nekonsolidētie dati – jūnijs un 6 mēneši

Pēc nekonsolidētajiem provizoriskajiem datiem AS “Olainfarm” jūnijā realizējusi produkciju par 6,1 milj. eiro, kas ir par 33% mazāk nekā pērn šajā periodā. Samazinājums bija Krievijā par 64%, Ukrainā par 39%, Uzbekistānā par 32%, bet pieaugums bija tādos tirgos, kā Tadžikistāna (+186%), Kazahstāna (+122%) un Mongolija (+113%). No lielākajiem tirgiem apgrozījums samazinājās Latvijā par 8% un Baltkrievijā par 5%.

Nekonsolidētie sešu mēnešu rezultāti liecina, ka AS “Olainfarm” realizējusi produkciju par vairāk nekā 50,4 milj. eiro, kas ir par 5% vairāk nekā pērn šajā pašā laikā. Atskaites periodā ar plus zīmi strādājuši seši no desmit lielākajiem “Olainfarm” noieta tirgiem – Krievijā (+4%), Latvijā (+0,2%), Baltkrievija (+4%), Uzbekistāna (+37%), Nīderlande (+623%) un Tadžikistāna (+40%). Apgrozījums samazinājās Ukrainā un Vācijā par 5%, Kazahstāna par 3% un Lietuvā par 37%.

2019. gada jūnijs, nekonsolidētie rezultāti Realizācija tūkst. eiro Īpatsvars kopējā realizācijā Izmaiņas pret 2018. gada jūniju
Krievija 1 551 25% -64%
Latvija 1 184 19% -8%
Baltkrievija 960 16% -5%
Ukraina 408 7% -39%
Itālija 346 6% -6%
Uzbekistāna 242 4% -32%
Tadžikistāna 214 3% 186%
Kazahstāna 212 3% 122%
Mongolija 174 3% 113%
Ēģipte 149 2% N/A
Citas 697 11% -22%
Kopā 6 137 100% -33%

 

2019. gada 6 mēneši, nekonsolidētie rezultāti Realizācija tūkst. eiro Īpatsvars kopējā realizācijā Izmaiņas pret 2018.gada 6 mēnešiem
Krievija 16 040 32% 4%
Latvija 8 588 17% 0.2%
Baltkrievija 7 305 14% 4%
Ukraina 5 667 11% -5%
Uzbekistāna 1 740 3% 37%
Nīderlande 1 550 3% 623%
Vācija 1 009 2% -5%
Kazahstāna 987 2% -3%
Tadžikistāna 970 2% 40%
Lietuva 643 1% -37%
Citas 5 899 12% 4%
Kopā 50 398 100% 5%

Meitas uzņēmumu rezultāti – jūnijs un 6 mēneši

AS “Olainfarm” piederošajā aptieku tīklā SIA “Latvijas aptieka” 2019. gada jūnijā darbojās 68 aptiekas un to apgrozījums sasniedza 1,9 milj. eiro, kas ir par 1% mazāk kā iepriekšējā gada jūnijā. SIA “Silvanols” šī gada jūnijā apgrozījums bija 0,46 milj. eiro, kas ir par 8% mazāk nekā 2018. gada jūnijā. Elastīgo medicīnisko izstrādājumu ražotāju SIA “Tonus Elast” un “Elast Medikl” realizācija 2019. gada jūnijā veidoja 0,8 milj. eiro, kas ir aptuveni tik pat, cik pērnā gada jūnijā. Savukārt veselības centru “Diamed” un “Olainmed”  apgrozījums bija 0,24 milj. eiro. Baltkrievijas meitasuzņēmums “NPK Biotest” jūnijā realizējis produkciju par 0,21 milj. eiro, kas ir par 38% vairāk nekā pērn jūnijā.

2019. gada 6 mēnešos AS “Olainfarm” piederošā aptieku tīkla SIA “Latvijas aptieka” realizācija sasniedza 13 milj. eiro, kas ir par 6% vairāk nekā pērn. SIA “Silvanols” apgrozījums atskaites periodā veidoja 3 milj. eiro, un tas ir par 2% mazāk par pagājušā gada līmeni. SIA “Tonus Elast” un “Elast Medikl” realizācija 6 mēnešos veidoja 4,5 milj. eiro, saglabājoties pērna gada līmenī. Veselības centru “Diamed”  un “Olainmed” apgrozījums 6 mēnešos sasniedza 1,5 milj. eiro, savukārt Baltkrievijas uzņēmuma “NPK Biotest” apgrozījums pirmajā pusgadā bija gandrīz 1,5 milj. eiro, tādejādi uzlabojot pagājušā gada attiecīgā perioda rezultātu.

2019. gada jūnijs 2019.gada 6 mēneši
Olainfarm noieta valstis 30 43
Koncerna noieta valstis 36 52
“Latvijas Aptieka” aptieku skaits 68
“Latvijas Aptieka” realizācija, tūkst. EUR 1 909 12 968
“Diamed” un “Olainmed” realizācija, tūkst. EUR 237 1 536
“NPK Biotest” realizācija, tūkst. EUR 210 1 481
“Tonus Elast” un “Elast Medikl” realizācija, tūkst. EUR 799 4 539
“Silvanols” realizācija, tūkst. EUR 458 2 962

Saskaņā ar AS “Olainfarm” budžetu, uzņēmuma nekonsolidētais apgrozījums 2019. gadā tiek plānots 99 milj. eiro apmērā, savukārt konsolidētais apgrozījums – 133 milj. eiro. Saskaņā ar šeit publicētajiem provizoriskajiem apgrozījuma rādītājiem 2019. gada 6 mēnešos ir sasniegti 51% no 2019. gadā plānotā nekonsolidētā apgrozījuma un 50% no gadā plānotā konsolidētā apgrozījuma.

 

AS „Olainfarm“ ir viens no lielākajiem uzņēmumiem Baltijas valstīs ar vairāk nekā 45 gadu pieredzi medikamentu un ķīmiski farmaceitisko produktu ražošanā. Kompānijas darbības pamatprincips ir ražot uzticamus un efektīvus augstākās kvalitātes produktus Latvijai un visai pasaulei. Šobrīd AS „Olainfarm“ produkcija tiek eksportēta uz vairāk nekā 60 pasaules valstīm, tostarp Baltijas valstīm, Krieviju, citām NVS valstīm, Eiropu, Ziemeļameriku, Āzijas valstīm un Austrāliju.

 

Papildu informācija:
Jānis Dubrovskis
AS “Olainfarm” investoru attiecību konsultants
Tel. +371 29178878
E-pasts: janis.dubrovskis@olainfarm.com

“Olainfarm” grupa pirmo pusgadu noslēdz ar 7% apgrozījuma pieaugumu