Jaunumi

“Olainfarm” grupas apgrozījums 2018. gadā pārsniedz 124 miljonus eiro, uzrādot jaunu apgrozījuma rekordu

on March 1, 2019

AS “Olainfarm” konsolidētais peļņas un zaudējumu aprēķins par koncerna darbību 2018. gadā liecina, ka koncerna apgrozījums pērn pārsniedzis 124 miljonus eiro, sasniedzot jaunu apgrozījuma rekordu. Koncerns 2018. gadā nopelnījis 10,3 miljonus eiro, kas ir par gandrīz par 5% mazāk nekā 2017. gadā. “Olainfarm” grupas produkcija gada laikā tika pārdota 54 pasaules valstīs.

Pamatojoties uz šī nerevidētā gada pārskata rezultātiem un 2019. gada darbības plāniem, Valde plāno ieteikt uzņēmuma akcionāriem lemt par dividenžu izmaksu 1,4 miljona eiro apmērā no 2018. gada peļņas jeb 0,10 eiro apmērā par akciju.

2018. gadā kopumā, salīdzinājumā ar 2017. gadu, “Olainfarm” koncerna realizācijas apjoms ir audzis par vairāk nekā 2 miljoniem eiro jeb gandrīz 2%, un pārsniedzis 124 miljonus eiro. Lai gan sākotnēji noteikto realizācijas apjomu mērķi 130 miljonu eiro apmērā Grupai neizdevās sasniegt, tomēr apgrozījuma ziņā šis ir bijis pats veiksmīgākais gads uzņēmuma vēsturē. Pēdējā ceturkšņa laikā būtiski augusi divpadsmit mēnešu EBITDA, sasniedzot 20,5 miljonus eiro. Arī EBITDA rentabilitāte aizvadītajos 12 mēnešos sasniedz 17%. Abi šie rādītāji ir augstākie kopš 2016. gada sākuma.

Pērn uzņēmumam ir izdevies samazināt tā pārdošanas izmaksas un augt gandrīz visos galvenajos realizācijas tirgos, izņemot Krieviju, kur pārdošanas samazinājās par 5% jau iepriekš prognozēto Krievijas rubļa svārstību ietekmē. Savukārt, pastiprināta klātbūtne gan Latvijas, gan Baltkrievijas tirgos ir par pamatu ievērojamam realizācijas pieaugumam šajās valstīs. Lielākais pārdošanas pieaugums par 54% tika sasniegts Baltkrievijā, un Tadžikistānā, kur pārdošanas apjomi auga par 32%. Par 23% augusi arī realizācija Latvijā, mājas tirgum kļūstot par otro lielāko apgrozījuma ziņā pēc Krievijas.

2018. gada 4. ceturksnī realizācijas apjomi, salīdzinot ar iepriekšējā gada 4.ceturksni, pieauga par vairāk nekā 3 miljoniem eiro jeb gandrīz 10% un sasniedza 34,8 miljonus eiro, padarot šo 4. ceturksni par labāko uzņēmuma līdzšinējā vēsturē realizācijas apjomu ziņā.

Salīdzinot ar 2017. gadu ir notikušas izmaiņas pieprasītāko AS “Olainfarm” produktu sarakstā. Remantadīnu un PASS ir nomainījuši Meldonijs un Memantīns, Noofen un Neiromidin īpatsvars ir teju izlīdzinājies.

Neskatoties uz aizvien augošu eksporta tirgu skaitu un lielāku tirgu diversifikāciju, realizācijas tirgu dažādošana joprojām ir viens no galvenajiem “Olainfarm” grupas izaicinājumiem. Arī 2018. gadā uzņēmums fokusējās uz papildu pētījumu veikšanu, lai nodrošinātu savu produktu klātbūtni jau esošajos realizācijas tirgos un nākotnē atvērtu jaunus.

AS “Olainfarm” akcionāru pilnsapulcē 2018. gada 5. jūnijā tika apstiprināts koncerna darbības plāns 2018. gadam. Saskaņā ar to koncerna apgrozījums 2018. gadā tika plānots 130 miljonu eiro apmērā, bet tīrā peļņa – 11,5 miljonu eiro apmērā. Saskaņā ar neauditēto 2018. gada finanšu pārskatu, realizācijas plāns ir izpildīts par 96%, bet gada peļņas plāns ir izpildīts par 90%.

 

Saīsinātais konsolidētais finanšu stāvokļa pārskatsKoncerns
  31.12.201831.12.2017
  EUR ‘000EUR ‘000
 AKTĪVS  
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI  
Nemateriālie aktīvi36 61937 034
Pamatlīdzekļi43 69841 892
Ieguldījuma īpašumi3 4923 526
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi9852 609
 KOPĀ ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI84 79485 061
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI  
Krājumi25 26524 161
Debitori34 33734 049
Nauda2 6893 158
 KOPĀ APGROZĀMIE LĪDZEKĻI62 29161 368
KOPĀ AKTĪVS147 085146 429
   
 PASĪVS  
PAŠU KAPITĀLS  
Akciju kapitāls19 71919 719
Akciju emisijas uzcenojums2 5042 504
Pašu kapitāla pārējās sadaļas(224)(74)
Nesadalītā peļņa82 65675 675
 KOPĀ PAŠU KAPITĀLS104 65597 824
KREDITORI  
Ilgtermiņa kreditori  
Aizņēmumi10 39815 878
Nākamo periodu ieņēmumi2 7562 347
 Kopā ilgtermiņa kreditori13 15418 225
Īstermiņa kreditori  
Aizņēmumi14 63214 013
Parādi piegādātājiem un citas saistības14 26015 892
Nākamo periodu ieņēmumi384475
 Kopā īstermiņa kreditori29 27630 380
 KOPĀ KREDITORI42 43048 605
KOPĀ KREDITORI UN PAŠU KAPITĀLS147 085146 429

 

 

Konsolidētais apvienotais ienākumu pārskatsKoncernsKoncerns
 Q4 2018Q4 2017M12 2018M12 2017
 EUR ‘000EUR ‘000EUR ‘000EUR ‘000
Neto apgrozījums34 75631 692124 261122 076
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas(13 626)(12 380)(49 430)(47 231)
Bruto peļņa21 13019 31274 83174 845
Pārdošanas izmaksas(10 376)(11 117)(37 091)(38 125)
Administrācijas izmaksas(7 251)(6 781)(24 366)(23 653)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi9999442 9462 697
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas(339)(967)(2 799)(4 427)
Asociēto sabiedrību peļņas daļa2443107113
Finanšu ieņēmumi193076236
Finanšu izmaksas(994)(395)(2 788)(2 299)
Peļņa pirms nodokļiem3 2121 06910 9169 387
Uzņēmumu ienākuma nodoklis(359)(171)(609)(1 977)
Atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis13 29313 379
PĀRSKATA PERIODA PEĻŅA2 8544 19110 30810 789
Citi  pārskata perioda apvienotie ienākumi pēc nodokļiem(67)(114)(150)(114)
Kopā pārskata perioda apvienotie ienākumi pēc nodokļiem2 7874 07710 15810 675
Kopā apvienotie ienākumi attiecināmi uz:    
Koncerna Mātes uzņēmuma akcionāriem2 787 4 078 10 158 10 675
Nekontrolējošo līdzdalību(1)
     
Peļņa un koriģētā peļņa uz akciju, EUR0.200.300.730.77

 

AS „Olainfarm“ ir viens no lielākajiem uzņēmumiem Baltijas valstīs ar vairāk nekā  45 gadu pieredzi medikamentu un ķīmiski farmaceitisko produktu ražošanā. Kompānijas darbības pamatprincips ir ražot uzticamus un efektīvus augstākās kvalitātes produktus Latvijai un visai pasaulei. Šobrīd AS “Olainfarm“ produkcija tiek eksportēta uz vairāk nekā 60 pasaules valstīm, tostarp Baltijas valstīm, Krieviju, citām NVS valstīm, Eiropu, Ziemeļameriku, Āzijas valstīm un Austrāliju.

 

Papildu informācija:
Inga Krūkle
AS “Olainfarm” valdes locekle
Tālr.: +371 28698449
E-pasts: inga.krukle@olainfarm.com

“Olainfarm” grupas apgrozījums 2018. gadā pārsniedz 124 miljonus eiro, uzrādot jaunu apgrozījuma rekordu