Jaunumi

„Olainfarm” peļņa pirmajā ceturksnī pieaugusi par 81%, realizācija sasniegusi 27 miljonus eiro

on May 29, 2015

AS “Olainfarm” ir aizvadījusi ienesīgāko pirmo ceturksni tās vēsturē, sasniedzot 6,7 miljonu eiro peļņu un produktu realizāciju 27 miljonu eiro apmērā. Peļņa ir augusi par 81%, realizācija – par 16%, salīdzinot ar šo periodu pērn. AS „Olainfarm” lielākie noieta tirgi šajā laikā bija Krievija, Latvija, Ukraina, Nīderlande un Baltkrievija.

„Ievērojamais realizācijas apjomu pieaugums Vidusāzijas valstīs un Krievijā, kā arī pieaugušie realizācijas apjomi Pasaules Veselības organizācijai ir palīdzējuši aizvadīt kārtējo veiksmīgāko ceturksni “Olainfarm” vēsturē. Tomēr situācijas pasliktināšanās Ukrainas un Krievijas tirgū liek mums kļūt piesardzīgākiem un vēl vairāk koncentrēties uz tālāku noieta tirgu dažādošanu. Apliecinājums soļiem šajā virzienā ir eksporta uzsākšana uz Mongoliju un sekmīgais darbs pie produktu reģistrācijas Turcijā. Drīzumā sagaidām arī straujāku “Silvanols” apgrozījuma pieaugumu, jo jau vairāk nekā gadu izmantojam mūsu rīcībā esošos loģistikas un mārketinga resursus, lai veicinātu Latvijas zaļās farmācijas produktu noietu “Olainfarm” tradicionālajos tirgos,” norāda Valērijs Maligins, AS „Olainfarm” valdes priekšsēdētājs.

2015. gada pirmajā ceturksnī turpināja pieaugt AS „Olainfarm” realizācijas apjomi visos tās galvenajos tirgos, izņemot Baltkrieviju. Baltkrievijā tie samazinājās par 26%, salīdzinot ar 2014. gada pirmo ceturksni. Jāņem gan vērā, ka iepriekšējos divos gados realizācijas apjomi Baltkrievijā būtiski pieauga – par vairāk nekā 40% pērn pirmajā ceturksnī un 70% 2013. gada pirmajā ceturksnī. Visstraujākais realizācijas pieaugums 2015. gada pirmajos trīs mēnešos ir vērojams Tadžikistānā – par 173%, Nīderlandē – par 157%, Kirgizstānā – par 129%, Kazahstānā – par 106%, un Krievijā, kur tā palielinājusies par 27%.Kopumā 2015. gada pirmajā ceturksnī AS „Olainfarm” produkcija realizēta 31 valstī piecos kontinentos.

Šajā laikā ir notikušas būtiskas izmaiņas uzņēmuma pieprasītāko produktu realizācijas struktūrā, jo, pateicoties pieaugošam pieprasījumam pēc prettuberkulozes līdzekļa „PASA nātrija sāls”, šis produkts ir kļuvis par otro pieprasītāko un veido 14% no AS „Olainfarm” ražoto produktu realizācijas apjomiem. Līdera pozīcijas joprojām saglabā līdzeklis nervu sistēmas veselībai „Neiromidin”.

2015. gada pirmajā ceturksnī AS „Olainfarm” ir piecās valstīs reģistrējusi deviņus preparātus, sākusi reģistrācijas procesus Bosnijā un Hercegovinā un turpinājusi reģistrācijas procesu Mjanmā. Papildus tiek izvērtētas arī reģistrācijas iespējas Pakistānā. Šajā laikā ir izstrādātas jaunas zāļu formas produktam “Gripofleks 325” (ar samazinātu paracetamola daudzumu), “ACC” 200 mg pulverim, “Memantīns” 10 mg un 20 mg bezlaktozes tabletēm. Turpinās darbs pie jaunās kombinētas prolongētas nitrofurantoīna zāļu formas izstrādes, ka arī tuvākajā laikā tiks pabeigts darbs pie divu jaunu uztura bagātinātāju izstrādes.

AS „Olainfarm” 2015. gada darbības plāns, kuru piedāvāts apstiprināt akcionāru pilnsapulcei 2015. gada 11. jūnijā, paredz, ka koncerna apgrozījums 2015. gadā tiek plānots 100 miljonu eiro apmērā, bet tīrā peļņa 15 miljonu eiro apmērā. Saskaņā ar šo neauditēto 2015. gada 1. ceturkšņa pārskatu, gada realizācijas plāns ir izpildīts par 27%, bet gada peļņas plāns – par 45%.

Saīsinātais konsolidētais finanšu stāvokļa pārskats

Koncerns

31.03.2015

31.12.2014

EUR ‘000

EUR ‘000

AKTĪVS
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI
Nemateriālie aktīvi

          18 792

          18 848

Pamatlīdzekļi

          36 006

          34 674

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi

            4 279

            4 234

KOPĀ ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI

          59 077

          57 756

APGROZĀMIE LĪDZEKĻI
Krājumi

          18 754

          18 693

Debitori

          33 929

          28 219

Nauda

            4 111

            2 055

KOPĀ APGROZĀMIE LĪDZEKĻI

          56 794

          48 967

KOPĀ AKTĪVS

        115 871

        106 723

PASĪVS
PAŠU KAPITĀLS
Akciju kapitāls

          19 719

          20 041

Akciju emisijas uzcenojums

            2 504

            2 504

Rezerves

               322

                    –

Nesadalītā peļņa

          57 163

          50 492

Nekontrolējošā līdzdalība

                 12

                   8

KOPĀ PAŠU KAPITĀLS

          79 720

          73 045

KREDITORI
Ilgtermiņa kreditori
Aizņēmumi

            9 940

          10 387

Atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis

            1 754

            1 640

Nākamo periodu ieņēmumi

            2 037

            2 099

Kopā ilgtermiņa kreditori

          13 731

          14 126

Īstermiņa kreditori
Aizņēmumi

            6 953

            6 906

Parādi piegādātājiem un citas saistības

          15 028

          12 227

Nākamo periodu ieņēmumi

               439

               419

Kopā īstermiņa kreditori

          22 420

          19 552

KOPĀ KREDITORI

          36 151

          33 678

KOPĀ KREDITORI UN PAŠU KAPITĀLS

        115 871

        106 723

Konsolidētais apvienotais ienākumu pārskats

Koncerns

Q1 2015

Q1 2014

EUR ‘000

EUR ‘000

Neto apgrozījums

       27 024

       23 314

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

        (8 190)

        (7 587)

Bruto peļņa

       18 834

       15 727

Pārdošanas izmaksas

        (7 119)

        (6 460)

Administrācijas izmaksas

        (4 126)

        (3 762)

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

            592

            497

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

        (1 626)

           (646)

Ieņēmumi no līdzdalības asociēto uzņēmumu kapitālā

              72

              22

Finanšu ieņēmumi

         1 990

              35

Finanšu izmaksas

             (56)

           (930)

Peļņa pirms nodokļiem

         8 561

         4 483

Uzņēmumu ienākuma nodoklis

        (1 772)

           (683)

Atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis

           (114)

           (123)

PĀRSKATA PERIODA PEĻŅA

         6 675

         3 677

Citi  pārskata perioda apvienotie ienākumi pēc nodokļiem

                 –

                 –

Kopā pārskata perioda apvienotie ienākumi pēc nodokļiem

         6 675

         3 677

Kopā apvienotie ienākumi attiecināmi uz:
Koncerna Mātes uzņēmuma akcionāriem

         6 671

         3 654

Nekontrolējošo līdzdalību

                4

              23

Peļņa un koriģētā peļņa uz akciju, EUR            0.47            0.26

 

AS “Olainfarm” nerevidēts starpperioda saīsināts konsolidētais finanšu pārskats par 2015. gada 3 mēnešiem: Olainfarm_I_2015_konsolidetais FP_LAT

 

AS „Olainfarm“ ir viens no lielākajiem uzņēmumiem Baltijas valstīs ar vairāk nekā 40 gadu pieredzi medikamentu un ķīmiski farmaceitisko produktu ražošanā. Kompānijas darbības pamatprincips ir ražot uzticamus un efektīvus augstākās kvalitātes produktus Latvijaiun visai pasaulei. Šobrīd AS „Olainfarm“ produkcija tiek eksportēta uz vairāk nekā 35 pasaules valstīm, tostarp Baltijas valstīm, Krieviju, citām NVS valstīm, Eiropu, Ziemeļameriku, Āzijas valstīm un Austrāliju.

 

Papildu informācija:

Salvis Lapiņš

AS „Olainfarm“ valdes loceklis

mob. tālr. +37126448873

e-pasts: slapinsh@olainfarm.lv

 

„Olainfarm” peļņa pirmajā ceturksnī pieaugusi par 81%, realizācija sasniegusi 27 miljonus eiro