Jaunumi

Par AS “Olainfarm” Padomes priekšsēdētāja un Padomes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu

on April 4, 2019

Š.g.1. aprīlī, AS “Olainfarm” ārkārtas akcionāru sapulcē uz piecu gadu laiku termiņu ir ievēlēta jauna padome.

Par padomes locekļiem ir iecelti: Gundars Bērziņš, Jānis Buks, Kārlis Krastiņš, Andrejs Saveļjevs un Haralds Velmers.

Padomes sēdē š.g. 1. aprīlī par AS “Olainfarm” padomes priekšsēdētāju ievēlēts Gundars Bērziņš un par padomes priekšsēdētaja vietnieku Jānis Buks.

3. aprīlī, AS “Olainfarm” padome tikās ar uzņēmuma valdi, lai pārrunātu turpmāko sadarbības modeli, vienotos par informācijas apmaiņu un nākamajiem soļiem.

AS “Olainfarm” padome kā prioritāti izvirzījusi pragmatisku pieeju lēmuma pieņemšanā, lai rūpētos par uzņēmuma darbības nepārtrauktību.

Padomes locekļu CV pielikumā.

Par AS “Olainfarm” Padomes priekšsēdētāja un Padomes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu