Jaunumi

Paziņojums par Padomes priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu

on November 25, 2011

AS „Olainfarm” Padome 2011. gada 24. novembra sēdē ir ievēlējusi padomes priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku. Par AS „Olainfarm” padomes priekšsēdētāju vienbalsīgi tika ievēlēta Valentīna Andrējeva, par padomes priekšsēdētāja vietnieci vienbalsīgi tika ievēlēta Elena Dudko.

Paziņojums par Padomes priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu