Aktīvo farmaceitisko vielu un starpproduktu pētniecība un attīstība

Sintēzes ceļa un analītiskā atbalsta izstrāde:

 • Sintēzes ceļa izpēte
 • Tehnoloģijas optimizācija/mērogošana
 • Kvalitātes specifikācijas un analīžu metožu izstrāde
 • Analītisko metožu validācija
 • Piemaisījumu noteikšana un raksturošana
 • Degradācijas izpēte un stabilitātes pārbaude

Mūsu ķīmijas specializācija:

 • Hinuklidīna atvasinājumi
 • Adamantāna atvasinājumi
 • Hirālas aminoskābes
 • Aromātiskie un heterocikliskie savienojumi
 • Hidrogenēšana
 • Darbs ar bīstamām vielām
 • Metālorganiskā ķīmija

Kontakti

Vjačeslavs Krauklis
Attīstības departamenta direktors
Tālr.: (+ 371) 67 013 979
E-pasts: vjaceslavs.krauklis@olainfarm.com

Aktīvo farmaceitisko vielu un starpproduktu pētniecība un attīstība