Zāļu blakusparādību uzraudzība

Mūsu darbības pamatprincips ir ražot uzticamus un efektīvus augstākās kvalitātes produktus, tāpēc ikkatrs “Olainfarm” medikaments tiek rūpīgi pārbaudīts un izsekots dažādos tā dzīves cikla posmos. Uzņēmuma Zāļu blakusparādību uzraudzības grupa nodrošina zāļu lietošanas drošuma uzraudzību gan zālēm, kurām tirgū esam reģistrācijas apliecību īpašnieki, gan tām zālēm, kuras atrodas izpētes stadijā. Minētā Uzraudzības grupa veic arī turpmāk nosaukto:

  • apzin jaunus iespējamos riskus, kuri var ietekmēt zāļu kvalitāti, drošību un efektivitāti;
  • izvērtē risku un  zāļu lietošanas ieguvumu samēru;
  • sniedz aktuālo zāļu lietošanas drošuma informāciju ārstiem, farmaceitiem, pacientiem, AS “Olainfarm” pārstāvniecībām un sadarbības partneriem.

Zāļu lietošanas drošuma informāciju AS “Olainfarm” saņem no ārstiem, farmaceitiem, citiem veselības aprūpes speciālistiem, Uzņēmuma pārstāvniecībām ārvalstīs, sadarbības partneriem un pacientiem. Mēs to rūpīgi izvērtējam un, nepieciešamības gadījumā, ziņojam Eiropas Zāļu aģentūras (EMA) zāļu ziņojumu datu bāzei „Eudravigilance. Nepieciešamības gadījumā sniedzam informāciju arī citām kompetentajām iestādēm zāļu blakusparādību uzraudzības jomā un AS “Olainfarm” pārstāvniecībām ārvalstīs.

Pacienti, to radinieki, ārsti, farmaceiti un ikviens cits interesents nepieciešamības gadījumā var un ir laipni aicināti  ziņot par AS “Olainfarm” zāļu blakusparādībām, izmantojot e-pastu adr@olainfarm.lv, kā arī pa tālruņiem (+371) 67103724 ( darba laikā) vai (+371) 26137761 (visu diennakti). Ziņojot Jums tiks nodrošināta informācija par Jūsu personas datu apstrādi un uzglabāšanu.

Patiesā cieņā
Dr. Uldis Ārmanis; Mg. sc. sal.
AS „Olainfarm” Par Farmakovigilanci atbildīgā kvalificēta persona

Kontakti

Zāļu blakusparādību uzraudzības gupa

  • Tālrunis: (+371) 67013724
  • Mobilais tālrunis: (+371) 26137761
  • E-pasts: adr@olainfarm.lv
Zāļu blakusparādību uzraudzība