Jaunumi

Martā Olainfarm grupas apgrozījums pieauga par 22%; ražošanas un pārdošanas procesi darbojas ierastajā režīmā

on April 20, 2020

Olainfarm grupas provizoriskais konsolidētais apgrozījums šī gada martā sasniedza 13,2 milj. eiro, kas ir par 22% vairāk nekā iepriekšējā gada martā. Pārdošanas apjomi palielinājās Latvijā par 29%, Ukrainā par 963%, Baltkrievijā par 1%, Eiropas Savienības valstīs par 49%, Kaukāza valstīs par 126% un citās valstīs par 35%. Apgrozījums Krievijā un Centrālā Āzijā saruka par attiecīgi 28% un 6%. Grupa martā uzsāka sadarbību ar vienu no lielākajiem medikamentu izplatītājiem Ukrainā, kas jau tagad uzrāda nozīmīgus rezultātu.

Neskatoties uz Covid-19 izplatību lielākajā daļā pasaules valstu, tostarp Latvijā, tam ir bijusi neliela ietekme, un Grupa turpina strādāt normālā režīmā. Grupas  uzņēmumi ir ieviesuši drošības pasākumus saskaņā ar noteikumiem Latvijā. AS “Olainfarm” un lielāko meitas sabiedrību darbinieki regulāri pārbauda savu veselības stāvokli, lai ierobežotu potenciālo koronavīrusa izplatību darbinieku vidū. Darbinieki, kuri var veikt pienākumus attālināti, strādā mājās. Komandējumi ir atcelti, klātienes tikšanās notiek pēc iespējas retāk, tā vietā tiek veicinātas tikšanās tiešsaistē. Ceļošanas ierobežojumu dēļ grupas medicīniskie pārstāvji veic pārdošanas zvanus un izmanto videokonferenču risinājumus, lai būtu kontaktā ar klientiem.

Grupas uzņēmumi iegādājas izejvielas no dažādām valstīm un ir izstrādājuši plānus paplašināt piegādātāju loku. Pašlaik Grupai ir krājumi pietiekošā daudzumā paredzamai nākotnei, kas ļauj plānot ražošanu bez pārtraukumiem. AS “Olainfarm” ražošanas procesi un produktu piegādes nav būtiski ietekmētas. Biežāk produkti klientiem tiek piegādāti ar kravas autotransportu, nevis gaisa pārvadājumiem.

Pirmajos trīs 2020. gada mēnešos Olainfarm grupas provizoriskais konsolidētais apgrozījums sasniedza 31,7 milj. EUR, kas ir par 9% mazāk, nekā 2019. gadā. To ietekmēja papildus piegādes Krievijā 6 milj. EUR apmērā 2019. gada otrajā pusē, kad vairumtirgotāji sagaidīja serializācijas prasību ieviešanu no 2020. gada, un tas tika iekļauts 2020. gada prognozēs. Pārdošanas apjomi trīs mēnešu laikā pieauga Latvijā par 11%, Baltkrievijā par 7%, Centrālā Āzijā un Kaukāza reģionā, kur realizēts par 25% un 103% vairāk nekā pērn šajā laikā, ES valstīs par 11%. Latvijā pārdošana augusi par 2%, bet Baltkrievijā par 9%. Tai pat laikā realizācijas samazinājums atzīmēts Krievijā (-52%), Ukrainā (-36%) un citās valstīs (-3%).

“Pārdošanas stratēģijas maiņa galvenajos tirgos ir sniegusi gaidīto rezultātu, par ko liecina apgrozījums martā, pārsniedzot pagājušā gada marta mēneša rādītājus. Sagaidām, ka noslēgtās sadarbības ar zāļu izplatītājiem arī turpmāk ļaus izpildīt gada plānu gan Krievijā, gan Ukrainā, kā arī citos noieta tirgos. Neskatoties uz Covid-19 izplatību lielākajā daļā pasaules valstu, ieskaitot Latviju, tam ir bijusi neliela ietekme uz Grupas darbību. Olainfarm Grupa turpina strādāt, stingri ievērojot visus ar koronavīrusa ierobežošanu saistītos pasākumus. Ņemot vērā valstī noteikto, veselības centri “Diamed” un “Olainmed” kopš marta beigām ir slēgti apmeklētājiem, savukārt lielākie Grupas uzņēmumi turpina strādāt bez izmaiņām,” saka Jerūns Veitess, AS “Olainfarm” valdes priekšsēdētājs.

2020. gada marta konsolidētie rezultāti         Realizācija, milj. EUR        Īpatsvars         Izmaiņas pret 2019.g. martu
Latvija 4,184 32% 29%
Krievija 2,067 16% -28%
Ukraina 1,823 14% 963%
Centrālā Āzija 1,686 13% -6%
Baltkrievija 1,582 12% 1%
ES valstis 1,294 10% 49%
Citas valstis 0,303 2% 35%
Kaukāza 0,274 2% 126%
Kopā 13,214 100% 22%

 

2020. gada 3 mēneši konsolidētie rezultāti         Realizācija, milj. EUR        Īpatsvars        Izmaiņas pret 2019.g. 3 mēnešiem
Latvija 10,858 34% 11%
Baltkrievija 5,879 19% 7%
Krievija 4,343 14% -52%
Centrālā Āzija 3,594 11% 25%
ES valstis 3,122 10% 11%
Ukraina 1,829 6% -36%
Citas valstis 1,417 4% -3%
Kaukāza 0,653 2% 103%
Kopā 31,694 100% -9%

Centrālā Āzijas reģions ietver Uzbekistānu, Kazahstānu, Tadžikistānu, Kirgizstānu, Mongoliju un Turkmenistānu;
ES valstu reģions ietver visas Eiropas Savienības dalībvalstis, izņemot Latviju;
Citu valstu grupa ietver visas pasaules valstis, kas nav iekļautas kādā no citām grupām;
Kaukāza valsts ir Gruzija, Armēnija un Azerbaidžāna

Nekonsolidētie dati martā un par trim mēnešiem

Saskaņā ar nekonsolidētajiem provizoriskajiem datiem AS “Olainfarm” martā realizējusi produkciju par 10,4 milj. eiro, kas ir par 33% mazāk nekā pērn šajā periodā. Preču pārdošanas apmēri martā palielinājās Latvijā par 67%, Ukrainā par 1067%, Centrālās Āzijas valstīs par 2%, ES valstīs par 56%, Kaukāza valstīs par 221% un citās valstīs par 37%. Kritums pārdošanas apjomos martā tika piedzīvots Krievijas tirgū par 28% un Baltkrievijā par 2%. Atbilstoši iepriekš ziņotajam, sagaidot 2020. gada serializācijas prasību ieviešanu, 2019. gada otrajā pusē Krievijas tirgū notika papildus piegādes.

Šī gada pirmajos trīs mēnešos AS “Olainfarm” provizoriskais apgrozījums samazinājās par 12% un bija 23,3 milj. EUR. Visvairāk tika pārdots Latvijā, kur apgrozījums pret iepriekšējā gada pirmajiem trīs mēnešiem pieauga par 21%, Baltkrievijā realizācijas apmēri palielinājās par 4%, Centrālā Āzijā tie pieauga par 32%, ES valstīs par 10% un Kaukāza valstīs palielinājās par 89%. Tajā pat laikā apgrozījums samazinājās Krievijā par 56%, Ukrainā par 36% un citās valstīs par 7%.

2020. gada marta nekonsolidētie rezultāti        Realizācija, milj. EUR       Īpatsvars        Izmaiņas pret 2019.g. martu
Latvija 2,416 23% 67%
Ukraina 1,823 17% 1067%
Krievija 1,765 17% -28%
Centrālā Āzija 1,646 16% 2%
Baltkrievija 1,223 12% -2%
ES valstis 1,168 11% 56%
Citas valstis 0,210 2% 37%
Kaukāza 0,188 2% 221%
Kopā 10,438 100% 33%

 

2020. gada 3 mēneši nekonsolidētie rezultāti       Realizācija, milj. EUR        Īpatsvars        Izmaiņas pret 2019.g. 3 mēnešiem
Latvija 5,455 23% 21%
Baltkrievija 4,807 21% 4%
Krievija 3,505 15% -56%
Centrālā Āzija 3,367 14% 32%
ES valstis 2,726 12% 10%
Ukraina 1,824 8% -36%
Citas valstis 1,201 5% -7%
Kaukāza 0,451 2% 89%
Kopā 23,336 100% -12%

Meitas uzņēmumu rezultāti martā un par trim mēnešiem

AS “Olainfarm” piederošajā aptieku tīklā SIA “Latvijas aptieka” 2020. gada martā apgrozījums sasniedza 2,9 milj. eiro, kas ir par 37% vairāk nekā iepriekšējā gada martā. SIA “Silvanols” šī gada martā apgrozījums bija 0,8 milj. eiro, kas ir par 33% vairāk nekā 2019. gada martā. Elastīgo medicīnisko izstrādājumu ražotāja SIA “Tonus Elast” un tirdzniecības uzņēmuma “Elast Medikl” realizācija 2020. gada martā veidoja 0,7 milj. eiro, kas ir par 27% mazāk nekā pērnā gada martā. Savukārt veselības centru “Diamed” un “Olainmed”  apgrozījums bija 0,24 milj. eiro. Baltkrievijas meitasuzņēmums “NPK Biotest” martā realizējis produkciju par 0,31 milj. eiro, kas ir par 28% vairāk nekā pērn martā.

Šī gadā pirmajos trīs mēnešos AS “Olainfarm” piederošā aptieku tīkla SIA “Latvijas aptieka” realizācija sasniedza 7,5 milj. eiro, kas ir par 14% vairāk nekā pērn. SIA “Silvanols” apgrozījums atskaites periodā veidoja 1,7 milj. eiro, un tas ir par 1% vairāk par pagājušā gada līmeni. SIA “Tonus Elast” un “Elast Medikl” realizācija trīs mēnešos veidoja 2 milj. eiro, kas ir samazinājums par 8%. Veselības centru “Diamed” un “Olainmed” apgrozījums trīs mēnešos bija gandrīz 0,8 milj. eiro, savukārt Baltkrievijas uzņēmuma “NPK Biotest” apgrozījums šajā pašā periodā bija palielinājās par 15% un sasniedza 0,9 milj. EUR.

  2020. gada marts        2020. gada 3 mēneši
“Latvijas aptieka” realizācija, milj. EUR 2,938 7,499
“Silvanols” realizācija, milj. EUR 0,768 1,663
“Tonus Elast” un “Elast Medikl” realizācija, milj. EUR 0,686 1,990
“Diamed” un “Olainmed” realizācija, milj. EUR 0,244 0,840
“NPK Biotest” realizācija, milj. EUR 0,314 0,907

Saskaņā ar AS “Olainfarm” 2020. gada plāniem, uzņēmuma nekonsolidētais apgrozījums 2020. gadā tiek prognozēts 97,3 milj. eiro apmērā, savukārt konsolidētais apgrozījums – 135,5 milj. eiro. Saskaņā ar šeit publicētajiem provizoriskajiem apgrozījuma rādītājiem par pirmajiem trim mēnešiem ir sasniegti 24% no plānotā nekonsolidētā apgrozījuma un 23% no gadā plānotā konsolidētā apgrozījuma.

AS “Olainfarm” pārskatīja ikmēneša apgrozījuma paziņošanas  kārtību. Turpmāk dati par apgrozījumu tiks publicēti reizi ceturksnī, sākot ar otra ceturkšņa pārdošanas rezultātiem.

AS „Olainfarm“ ir viens no lielākajiem uzņēmumiem Baltijas valstīs ar vairāk nekā 45 gadu pieredzi medikamentu un ķīmiski farmaceitisko produktu ražošanā. Kompānijas darbības pamatprincips ir ražot uzticamus un efektīvus augstākās kvalitātes produktus Latvijai un visai pasaulei. Šobrīd AS „Olainfarm“ produkcija tiek eksportēta uz vairāk nekā 50 pasaules valstīm, tostarp Baltijas valstīm, Krieviju, citām NVS valstīm, Eiropu, Ziemeļameriku, Āzijas valstīm un Austrāliju.

Papildu informācija:
Jānis Dubrovskis
AS “Olainfarm” investoru attiecību konsultants
Tel. +371 29178878
E-pasts: janis.dubrovskis@olainfarm.com

Martā Olainfarm grupas apgrozījums pieauga par 22%; ražošanas un pārdošanas procesi darbojas ierastajā režīmā