Stock exchange announcements – archive

All information on JSC “Olainfarm” is available here: www.nasdaqbaltic.com 

Stock exchange announcements (2017.-2021.) – Download PDF


Shareholders’ Meetings

2021

Akciju sabiedrības “Olainfarm” 2021.gada 18.jūnija ārkārtas akcionāru sapulces LĒMUMI

Akciju sabiedrības “Olainfarm” 2021.gada 17.jūnija ārkārtas akcionāru sapulces LĒMUMI

Labojums: Svarīga informācija par 18.06.2021 ārkārtas akcionāru sapulci

Svarīga informācija par 17.06.2021 ārkārtas akcionāru sapulci

AS “Olainfarm” akcionāra SIA “Olmafarm” iesniegtie lēmumu projekti ārkārtas akcionāru sapulcei 2021. gada 17. jūnijā plkst.11.00

AS “Olainfarm” akcionāres Nikas Saveļjevas iesniegtie lēmumu projekti ārkārtas akcionāru sapulcei 2021. gada 17. jūnijā plkst.11.00

Paziņojums par papildu jautājumu iekļaušanu akciju sabiedrības “Olainfarm” 2021. gada 17. jūnija plkst. 11.00 ārkārtas akcionāru sapulces darba kārtībā

AS “Olainfarm” paziņojums par ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu 2021. gada 18. jūnijā plkst. 11:00

AS “Olainfarm” paziņojums par ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu 2021. gada 17. jūnijā plkst. 11:00

2020

AS “Olainfarm” 2020. gada 22. septmbra kārtējās akcionāru sapulces lēmumi

Papildināts: AS “Olainfarm” 2020. gada 22. septembra kārtējās akcionāru sapulces plkst. 10:00 lēmumu projekti

AS “Olainfarm” 2020. gada 22. septembra ārkārtas akcionāru sapulces plkst. 15:00 lēmumu projekti

AS “Olainfarm” 2020. gada 22. septembra kārtējās akcionāru sapulces plkst. 10:00 lēmumu projekti

AS “Olainfarm” paziņojums par ārkārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu 2020. gada 22. septembrī plkst. 15:00

AS “Olainfarm” paziņojums par kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu 2020. gada 22. septembrī plkst. 10:00

AS “Olainfarm” 2020. gada 24. janvāra ārkārtas akcionāru sapulces lēmumu projekti

AS “Olainfarm” paziņojums par ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu 2020. gada 24. janvārī

2019

AS “Olainfarm” 2019. gada 1. novembra ārkārtas akcionāru sapulces plkst. 14:00 lēmumu projekti

AS “Olainfarm” 2019. gada 1. novembra ārkārtas akcionāru sapulces plkst. 11:00 lēmumu projekti

AS “Olainfarm” paziņojums par ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu 2019. gada 1. novembrī plkst. 14:00

Paziņojums par papildus jautājumu iekļaušanu AS “Olainfarm ārkārtas akcionāru sapulces, kas nozīmēta uz 2019. gada 1. novembri plkst. 11:00, darba kārtībā

AS “Olainfarm” paziņojums par ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu 2019. gada 1. novembrī plkst. 11:00

AS “Olainfarm” 2019. gada 21. jūnija ārkārtas akcionāru sapulces lēmumi

AS “Olainfarm” 2019. gada 21. jūnija ārkārtas akcionāru sapulces lēmumu projekti

AS “Olainfarm” paziņojums par ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu 2019. gada 21. jūnijā

AS “Olainfarm” 2019. gada 17. jūnija kārtējās akcionāru sapulces lēmumi

AS “Olainfarm” 2019. gada 17. jūnija kārtējās akcionāru sapulces lēmumu projekti

Paziņojums par papildus jautājuma iekļaušanu AS “Olainfarm” kārtējās akcionāru sapulces, kas nozīmēta uz 2019. gada 17. jūniju, darba kārtībā

AS “Olainfarm” 2019. gada 21. jūnija ārkārtas akcionāru sapulces lēmumu projekti

AS “Olainfarm” paziņojums par ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu 2019. gada 21. jūnijā

AS “Olainfarm” valdes priekšlikumi par 2018. gada peļņas izlietošanu

Paziņojums par AS “Olainfarm” kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanuPar AS “Olainfarm” Padomes priekšsēdētāja un Padomes Priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu

AS “Olainfarm” 2019. gada 1. aprīļa ārkārtas akcionāru sapulces lēmumi

Paskaidrojums par AS “Olainfarm” 2019. gada 1. aprīļa ārkārtas akcionāru sapulces atcelšanu

Paziņojums par AS “Olainfarm” ārkārtas akcionāru sapulces atcelšanu

AS “Olainfarm” 2019. gada 1. aprīļa ārkārtas akcionāru sapulces lēmumu projekti

AS “Olainfarm” paziņojums par kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu 2019. gada 1. aprīlī

 

2018

AS “Olainfarm” 2018. gada 22. novembra ārkārtas akcionāru sapulces lēmumi

AS “Olainfarm” ārkārtas akcionāru sapulces iniciatoru – Annas Emīlijas Maliginas un Nikas Saveļjevas iesniegtie lēmumu projekti ārkārtas akcionāru sapulcei 2018. gada 22. novembrī

Statūtu grozījumu projekts “Olainfarm” ārkārtas akcionāru sapulcei 2018. gada 22. novembrī 

AS “Olainfarm” paziņojums par ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu 2018. gada 22. novembrī

Par AS “Olainfarm” Padomes priekšsēdētāja un Padomes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu, kā arī par izmaiņām AS “Olainfarm” Valdes sastāvā

AS “Olainfarm” 2018. gada 4. septembra ārkārtas akcionāru sapulces lēmumi

AS “Olainfarm” 2018. gada 4. septembra ārkārtas akcionāru sapulces lēmumu projekti

AS “Olainfarm” paziņojums par ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu 2018. gada 4. septembrī

AS “Olainfarm” 2018. gada 5. jūnija kārtējās akcionāru sapulces lēmumi

Padomes locekļu kandidātu CV

AS “Olainfarm” Padomes kandidātu neatkarības izvērtējums

AS „Olainfarm” 2018. gada 5. jūnija kārtējai akcionāru sapulces lēmumu projekti

AS “Olainfarm” paziņojums par papildus jautājumu iekļaušanu akcionāru sapulces darba kārtībā

AS “Olainfarm” Padomes ziņojums kārtējai akcionāru sapulcei 2018. gada 5. jūnijā

AS “Olainfarm” paziņojums par kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu 2018. gada 5. jūnijā

 

2017

AS “Olainfarm” 2017. gada 1. jūnija kārtējās akcionāru sapulces lēmumi

AS “Olainfarm” 2017. gada 1. jūnija kārtējās akcionāru sapulces lēmumu projekti

 

2016

AS “Olainfarm” 2016. gada 16. augusta ārkārtas akcionāru sapulces lēmumi

AS “Olainfarm” 2016. gada 16. augusta ārkārtas akcionāru sapulces lēmumu projekti

AS “Olainfarm” 2016. gada 7. jūnija kārtējās akcionāru sapulces lēmumi

AS “Olainfarm” 2016. gada 7. jūnija kārtējās akcionāru sapulces lēmumu projekti

 

2015

AS “Olainfarm” 2015. gada 11. jūnija kārtējās akcionāru sapulces lēmumi

AS “Olainfarm” 2015. gada 11. jūnija kārtējās akcionāru sapulces lēmumu projekti

AS “Olainfarm” revīzijas komitejas ziņojums par 2014. gadu

 

2014

AS “Olainfarm” 2014. gada 17. decembra ārkārtas akcionāru sapulces lēmumi

AS „Olainfarm” 2014. gada 29. aprīļa kārtējās akcionāru sapulces lēmumu projekti

AS “Olainfarm” revīzijas komitejas ziņojums par 2013. gadu

 

2013

AS „Olainfarm” 2013. gada 29. aprīļa kārtējās akcionāru sapulces lēmumi

AS „Olainfarm” 2013. gada 29. aprīļa kārtējās akcionāru sapulces lēmumu projekti

 

2012

AS „Olainfarm” 2012. gada 28. aprīļa kārtējās akcionāru sapulces lēmumi

AS „Olainfarm” 2012. gada 28. aprīļa kārtējās akcionāru sapulces lēmumu projekti

 

2011

Paziņojums par Padomes priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu

AS „Olainfarm” 2011. gada 11. novembra ārkārtas akcionāru sapulces lēmumi

AS „Olainfarm” 2011. gada 11. novembra ārkārtas akcionāru sapulces lēmumu projekti

AS „Olainfarm” 2011. gada 29. aprīļa kārtējās akcionāru sapulces lēmumi

AS „Olainfarm” 2011. gada 29. aprīļa kārtējās akcionāru sapulces lēmumu projekti

 

2010

AS „Olainfarm” 2010. gada 29. aprīļa kārtējās akcionāru sapulces lēmumi

AS „Olainfarm” 2010. gada 29. aprīļa kārtējās akcionāru sapulces lēmumu projekti

 

2009

AS „Olainfarm” 2009. gada 25. novembra ārkārtas akcionāru sapulces lēmumi

AS „Olainfarm” 2009. gada 25. novembra ārkārtas akcionāru sapulces lēmumu projekti

AS „Olainfarm” 2009. gada 28. aprīļa kārtējās akcionāru sapulces lēmumi

AS „Olainfarm” 2009. gada 28. aprīļa kārtējās akcionāru sapulces lēmumu projekti

2008

AS „Olainfarm” 2008. gada 29. aprīļa kārtējās akcionāru sapulces lēmumi

AS „Olainfarm” 2008. gada 29. aprīļa kārtējās akcionāru sapulces lēmumu projekti

2007

AS „Olainfarm” 2007. gada 20. jūlija ārkārtas akcionāru sapulces lēmumi

AS „Olainfarm” 2007. gada 20. jūlija ārkārtas akcionāru sapulces lēmumu projekti

AS „Olainfarm” 2007. gada 13. aprīļa kārtējās akcionāru sapulces lēmumi

AS „Olainfarm” 2007. gada 13. aprīļa kārtējās akcionāru sapulces lēmumu projekti

 

2006

AS „Olainfarm” 2006. gada 31. jūlija kārtējās akcionāru sapulces lēmumi

AS „Olainfarm” 2006. gada 31. jūlija kārtējās akcionāru sapulces lēmumu projekti

Stock exchange announcements – archive