Jaunumi

Novembrī grupas apgrozījums palielinājies par 14%, apgrozījums visam gadam pārsniegs prognozēto

on December 16, 2019

AS “Olainfarm” provizoriskie dati par konsolidēto apgrozījumu šī gada novembrī uzrāda 14% pieaugumu salīdzinoši ar iepriekšēja gada novembri, un sastādīja 12,4 milj. eiro. Savukārt konsolidētie rezultāti par vienpadsmit mēnešiem norāda uz apgrozījumu 131,2 milj. eiro apmērā, kas ir 17% palielinājums pret tādu pašu periodu pagājušajā gadā. Īpaši straujš apjomu pieaugums bija Kirgizstānas, Kazahstānas un Krievijas tirgos. Olainfarm grupas produkcija vienpadsmit mēnešu laikā tika pārdota 55 pasaules valstīs.

Kā liecina konsolidētie novembra pārdošanas dati, astoņos no desmit lielākajiem tirgiem bija vērojams pieaugums. Tā Krievijā apgrozījums pieauga par 34%, Baltkrievijā par 15%, Ukrainā par 2%, Kazahstānā par 47%, Moldovā par 27%, Kirgizstānā par 335%. Tāpat atsākās pārdošanas Itālijā, kur iepriekšējā gada novembrī pārdošana apjomu gandrīz nebija. Samazinājums bija Latvijā par 3% un Uzbekistānā par 19%.
Iepriekšējos mēnešos aizsāktās papildus pārdošanas Krievijas zāļu izplatītājiem turpinājās arī novembrī. Jāatzīmē, ka šis apgrozījums ir sasniegts ar komercnosacījumiem, kas atbilst parastai tirgus praksei un neietekmē rentabilitāti.
2019. gada vienpadsmit mēnešos “Olainfarm” grupas apgrozījums sasniedza 131.2 milj. EUR, kas ir par 17% vairāk, nekā gadu iepriekš. Lielāko noieta tirgu kopējais īpatsvars palielinājās līdz 80% no apgrozījuma – vislielākais īpatsvars bija Krievijas tirgus (34%), Latvijas (27%), Baltkrievijas (11%) un Ukrainas (8%). Grupas lielāko tirdzniecības partneru vidū ir arī Kazahstāna, Uzbekistāna, Nīderlande, Vācija, Tadžikistāna un Lietuva. Straujākais pārdošanas pieaugums vienpadsmit mēnešu laikā sasniegts Nīderlandē, kur realizēts par 161% vairāk nekā pērn šajā laikā, un Uzbekistānā, kur pārdošana augusi par 33% attiecībā pret pērnā gada 11 mēnešiem. Par 30% realizācija palielinājās Krievijā, par 11% Latvijā un Baltkrievijā, par 15% Kazahstānā, Vācijā par 2%, bet Tadžikistānā par 30%. No lielākajiem noieta tirgiem realizācijas samazinājums atzīmēts Ukrainā (-1%) un Lietuvā (-21%).

Šim gadam prognozētais apgrozījums “Olainfarm” grupai ir 133,3 milj. EUR, un tas ir izpildīts par 98%. Lai gan decembra apgrozījums būs mazāks par iepriekšēja gada rezultātu, tomēr kopējais gada apgrozījums pārsniegs 2018. gada rezultātu.

“Tuvojoties gada noslēgumam AS “Olainfarm” grupas prognozētā apgrozījuma plāns ir tik pat kā izpildīts. Labie šī gada rezultāti ļauj ar optimistu raudzīties uz nākamo gadu. Novembrī turpinās papildus pārdošana Krievijas zāļu izplatītājiem, kas saistīta ar Krievijas zāļu verifikācijas sistēmas prasību piemērošanu no nākamā gada. Nākamā gada pirmajos mēnešos sagaidām, ka pārdošanas apjomi šajā tirgū būs mazāki. Galvenie izaicinājumi “Olainfarm” jaunajā gadā – Eirāzijas Savienības medikamentu tirgus regulācijas izmaiņas, zāļu failu atjaunošana atbilstoši tirgiem, iekšējo procesu efektivizācija un jaunas stratēģijas ieviešana,”, uzsver Lauris Macijevskis, AS “Olainfarm” valdes loceklis.

 2019. gada novembris konsolidētie rezultāti        Realizācija tūkst. eiro        Īpatsvars kopējā         Izmaiņas pret 2018. gada novembri
Krievija 4 642 37% 34%
Latvija 3 191 26% -3%
Ukraina 1 331 11% 2%
Baltkrievija 1 004 8% 15%
Kazahstāna 429 3% 47%
Horvātija 216 2% N/A
Moldova 176 1% 27%
Uzbekistāna 158 1% -19%
Itālija 150 1% 16532%
Kirgizstāna 141 1% 335%
Citas 968 8% -28%
Kopā 12 407 100% 14%

 

2019. gada 11 mēneši konsolidētie rezultāti       Realizācija tūkst. eiro        Īpatsvars kopējā realizācijā        Izmaiņas pret 2018.gada 11 mēnešiem
Krievija 43 964 34% 30%
Latvija 35 215 27% 11%
Baltkrievija 14 788 11% 11%
Ukraina 10 545 8% -1%
Kazahstāna 3 516 3% 15%
Uzbekistāna 2 962 2% 33%
Nīderlande 2 030 2% 161%
Vācija 1 808 1% 2%
Tadžikistāna 1 690 1% 30%
Lietuva 1 346 1% -21%
Citas 13 365 10% 10%
Kopā 131 228 100% 17%

Nekonsolidētie dati – novembris un 11 mēneši

Pēc nekonsolidētajiem provizoriskajiem datiem AS “Olainfarm” novembrī realizējusi produkciju par 9,5 milj. eiro, kas ir par 19% vairāk nekā pērn šajā periodā. Preču pārdošanas apmēri palielinājās virknē lielākajos tirgos – Krievijā par 49%, Ukrainā par 7%, Baltkrievijā par 12%, Kazahstānā par 29%. Atsākās tirdzniecība Itālijā, kā arī tika piegādātas ķīmiskās vielas Horvātijā 216 tūkst. EUR apmērā. Pārdošanas apjomi novembrī samazinājās Latvijā par 9%, Uzbekistānā par 19% un Vācijā par 15%.

Nekonsolidētie vienpadsmit mēnešu rezultāti liecina, ka AS “Olainfarm” realizējusi produkciju par vairāk nekā 101,3 milj. eiro, kas ir par 19% vairāk nekā pērn šajā pašā laikā. Atskaites periodā ar plus zīmi strādājuši deviņi no desmit lielākajiem “Olainfarm” noieta tirgiem – Krievija (+40%), Latvija (+2%), Baltkrievija (+9%), Uzbekistāna (+33%), Kazahstānā (+2%), Nīderlande (+165%), Vācija (+5%), Tadžikistāna (+27%) un Itālija (+69%). Apgrozījums samazinājās Ukrainā par 1%.

2019. gada novembris nekonsolidētie rezultāti       Realizācija tūkst. eiro         Īpatsvars kopējā realizācijā           Izmaiņas pret 2018. gada novembri
Krievija 4 354 46% 49%
Latvija 1 467 15% -9%
Ukraina 1 331 14% 7%
Baltkrievija 700 7% 12%
Horvātija 216 2% NA
Uzbekistāna 158 2% -19%
Kazahstāna 154 2% 29%
Itālija 150 2% 16532%
Vācija 135 1% -15%
Kirgizstāna 118 1% 266%
Citas 722 8% -33%
Kopā 9 505 100% 19%

 

2019. gada 11 mēneši nekonsolidētie rezultāti         Realizācija tūkst. eiro         Īpatsvars kopējā realizācijā        Izmaiņas pret 2018. gada 11 mēnešiem
Krievija 40 717 40% 40%
Latvija 16 013 16% 2%
Baltkrievija 11 903 12% 9%
Ukraina 10 276 10% -1%
Uzbekistāna 2 962 3% 33%
Kazahstāna 2 038 2% 2%
Nīderlande 2 052 2% 165%
Vācija 1 846 2% 5%
Tadžikistāna 1 613 2% 27%
Itālija 1 315 1% 69%
Citas 11 035 11% 6%
Kopā 101 770 100% 19%

Meitas uzņēmumu rezultāti – novembris un 11 mēneši

AS “Olainfarm” piederošajā aptieku tīklā SIA “Latvijas aptieka” 2019. gada novembrī darbojās 68 aptiekas un to apgrozījums sasniedza 2,3 milj. eiro, kas ir par 7% vairāk kā iepriekšējā gada novembrī. SIA “Silvanols” šī gada novembrī apgrozījums bija 0,6 milj. eiro, kas ir par 17% vairāk nekā 2018. gada novembrī. Elastīgo medicīnisko izstrādājumu ražotāju SIA “Tonus Elast” un “Elast Medikl” realizācija 2019. gada novembrī veidoja 0,8 milj. eiro, kas ir par 26% mazāk nekā pērnā gada novembrī. Savukārt veselības centru “Diamed” un “Olainmed”  apgrozījums bija 0,3 milj. eiro. Baltkrievijas meitasuzņēmums “NPK Biotest” novembrī realizējis produkciju par 0,3 milj. eiro, kas ir par 31% vairāk nekā pērn novembrī.

2019. gada 11 mēnešos AS “Olainfarm” piederošā aptieku tīkla SIA “Latvijas aptieka” realizācija sasniedza 23,8 milj. eiro, kas ir par 9% vairāk nekā pērn. SIA “Silvanols” apgrozījums atskaites periodā veidoja 5,4 milj. eiro, un tas ir par 1% mazāk par pagājušā gada līmeni. SIA “Tonus Elast” un “Elast Medikl” realizācija 11 mēnešos veidoja 8,8 milj. eiro, kas ir kritums par 4%. Veselības centru “Diamed”  un “Olainmed” apgrozījums 11 mēnešos sasniedza 2,9 milj. eiro, savukārt Baltkrievijas uzņēmuma “NPK Biotest” apgrozījums pirmajos desmit mēnešos bija 2,9 milj. eiro, tādejādi uzlabojot pagājušā gada attiecīgā perioda rezultātu par 34%.

  2019. gada novembris       2019.gada 11 mēneši
Olainfarm noieta valstis 29 46
Koncerna noieta valstis 37 55
“Latvijas Aptieka” aptieku skaits 68
“Latvijas Aptieka” realizācija, tūkst. 2 271 23 841
“Diamed” un “Olainmed” realizācija, tūkst. 263 2 875
“NPK Biotest” Realizācija, tūkst. 304 2 864
“Tonus Elast” un “Elast Medikl” realizācija, tūkst. 780 8 842
“Silvanols” realizācija, tūkst. 604 5 431

Saskaņā ar AS “Olainfarm” budžetu, uzņēmuma nekonsolidētais apgrozījums 2019. gadā tiek plānots 99 milj. eiro apmērā, savukārt konsolidētais apgrozījums – 133 milj. eiro. Saskaņā ar šeit publicētajiem provizoriskajiem apgrozījuma rādītājiem 2019. gada 11 mēnešos ir sasniegti 103% no 2019. gadā plānotā nekonsolidētā apgrozījuma un 98% no gadā plānotā konsolidētā apgrozījuma.

AS „Olainfarm“ ir viens no lielākajiem uzņēmumiem Baltijas valstīs ar vairāk nekā 45 gadu pieredzi medikamentu un ķīmiski farmaceitisko produktu ražošanā. Kompānijas darbības pamatprincips ir ražot uzticamus un efektīvus augstākās kvalitātes produktus Latvijai un visai pasaulei. Šobrīd AS „Olainfarm“ produkcija tiek eksportēta uz vairāk nekā 60 pasaules valstīm, tostarp Baltijas valstīm, Krieviju, citām NVS valstīm, Eiropu, Ziemeļameriku, Āzijas valstīm un Austrāliju.

Papildu informācija:
Jānis Dubrovskis
AS “Olainfarm” investoru attiecību konsultants
Tel. +371 29178878
E-pasts: janis.dubrovskis@olainfarm.com

Novembrī grupas apgrozījums palielinājies par 14%, apgrozījums visam gadam pārsniegs prognozēto